فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسياطلاعات بیشتر...

(اصول)سنجش از دور

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

 تابستان 92 و 94 با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

آب شناسي كاربردي

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91    نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

آتشفشان شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

آشنایی با gis = سامانه اطلاعات جغرافیایی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه   نیمسال اول 91=92 نیمسال اول93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

آمار و احتمال

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

تابستان 92 نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

اب شناسی 2 ئیدرولوژی کد درس 1116183

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

استخراج آبها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

استخراج آبهای زیرزمینی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

ئيدروژئولوژي کددرس 1116187

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90 تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

رادیوکریستوگرافی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

ردياب ها

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90    نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

رياضيات تكميلي

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91   تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

زمین شناسی ایران

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زمین شناسی ژئوفیزیک

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زمین شناسی ساختار ی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

زمین شناسی فیزیکی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زمین شناسی مهندسی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زمين شناسي كواترنر

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90      نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

ژئوفیزیک کاربردی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

ژئومورفولوژي كارست

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال اول 90=91 ( دوسری)      نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

فتوژئولوژی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

ماگماتیسم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

مبانی هیدرولیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

تابستان 90 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

مدلها

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

 نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92 نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

هواشناسي و اقليم شناسي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

هیدروژئوشیمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه      تابستان 92 با پاسخنامه  تابستان 92 و نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

هیدروژئولوژی پیشرفته

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90       نیمسال اول و دوم 90=91 نیمسال اول 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

هیدرولوزی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91       نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

هیدرولوژی کارست

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

هيدروليك آبهاي زيرزميني

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول ودوم 89=90     نیمسال اول 90=91


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه