فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)اطلاعات بیشتر...

الکترومغناطیس 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹,۰۰۰ریال

تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

الکترومغناطیس1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92  تابستان 92 =93 و 94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

الکترونیک کوانتومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

الكتروديناميك (1)

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

الكتروديناميك (2)

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال دوم 92=93     نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

ریاضی عمومی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 92

 

اطلاعات بیشتر...

رياضي فيزيك (3)

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول و دوم 90=91   تابستان 90  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

زبان تخصصي

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

ساختارهسته

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیک حالت جامد 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیک حالت جامد 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیک لیزر

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

فيزيك حالت جامد پيشرفته (1)

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول  و دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فيزيك حالت جامد پيشرفته (2)

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92   نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فيزيك محاسباتي (1)

(تعداد رای: 29)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94  با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فيزيك هسته اي پيشرفته 1

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فيزيك هسته اي پيشرفته 2

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90        نیمسال اول 90=91 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

کیهان شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90   نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

گرانش 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

لیزر

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

معادلات دیفرانسیل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92     نیمسال دوم 92=93   نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

مکانیک کوانتومی 1

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93  تابستان 94  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

مكانيك آماري پيشرفته (1)

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال اول و دوم 91=92    نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

مكانيك آماري پيشرفته (2)

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90   نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

مكانيك كلاسيك

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

مكانيك كوانتومي پيشرفته (1)

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال اول و دوم 91=92    نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

مكانيك كوانتومي پيشرفته (2)

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول و دوم 90=91      نیمسال اول 91=92     نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

نسبیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

نظریه میدانهای کوانتومی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90   نیسمال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

نظریه میدانهای کوانتومی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه