فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم اقتصادي
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آب و هواشناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات تظبیقی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات کودک و نوجوان
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات مقاومت
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادیان و عرفان
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تاریخ اسلام
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تحقیقات آموزشی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی( کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جمعیت شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی بالینی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی تربیتی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی= گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت امور شهری
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت ورزشی ( کلیه گرایشهای جدید)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری( کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدفلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت آموزشي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبیات فارسی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت بازرگانی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت اجرايي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشد تاريخ تشيع
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي محض
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدحسابداری
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق بين الملل
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق خصوصي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش عمومي)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم سياسي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشداخلاق گرايش اخلاق اسلامي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدتربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي و آسيب شناسي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدحقوق جزاو جرم شناسي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت دولتی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اقتصاد اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد روانشناسي عمومي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات عربي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني(علم اطلاعات و دانش شناسی)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت فناوري اطلاعات(کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش محيط زيست
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فلسفه و كلام اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد ام بی ای MBA
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدمديريت رسانه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشدنهج البلاغه (گرايش اصول الدين و معارف علوي)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان انگليسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان شناسي همگاني
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات انگليسي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد آب و هواشناسیآب و هواشناسی پزشکی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

آب و هواشناسی توریسم

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

آب و هواشناسی شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

آب و هوای کواترنر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93  نیمسال اول 93=94

 

آبو هواشناسی کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

آلودگی آب و هوا و جزیره حرارتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

آمایش سرزمین= دیدگاهای آمایش شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92          نیمسال دوم 92=93                   نیمسال دوم91=92    نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه تابستان 94 با پاسخنامه

 

اقلیم شناسی دینامیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه      تابستان 93

 

تغییر اقلیم و کشاورزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93    نیمسال اول 93=94

 

در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

روش تحقیق در آب و هوا شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 91=92             نیمسال اول 92=93            نیمسال دوم 92=93   نیمسال اول 93=94

 

روشهای آب و هواشناسی دیرینه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 92=93                    نیمسال دوم 91=92

 

روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92                نیمسال دوم 91=92                                                                       نیمسال اول 92=93           نیمسال دوم 92=93   نیمسال اول 93=94

 

زبان تخصصی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

زمین در فضا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

سریهای زمانی و روشهای آماری آشکارسازی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93  نیمسال اول 93=94

 

طراحی اقلیمی شهر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

کاربرد کامپیوتر دراقلیم شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 91=92                                                                             نیمسال دوم 90=91                نیمسال دوم 92=93

 

کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 92=93           نیمسال اول 93=94              نیمسال دوم91=92

 

کامپیوتر در جغرافیا (Itفن آوری اطلاعات)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

گرمایش جهانی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

مبانی آب و هواشناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه    نیمسال اول 93=94     نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه     تابستان 93     تابستان 94 با  پاسخنامه

 

مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول  91=92        نیمسال دوم 91=92          نیمسال اول 92=93        نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94

 

مبانی جغرافیای روستایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91                    نیمسال دوم 92=93

 

مبانی ژئوموفولوژی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول 91=92    تابستان 92  تابستان 93  تابستان 94 با پاسخنامه  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

مخاطرات آب و هوایی شهر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

مدیریت و برنامه ریزی محیطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسا ل اول 91=92      نیمسال دوم 91=92      نیمسال اول 92=93      نیمسال دوم 92=93  نیمسال اول 93=94

 

میانی آب و هواشناسی(مبانی اقلیم شناسی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه    نیمسال اول 91=92                    نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه     تابستان 92

 

میانی جغرافیای شهری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92                      نیمسال دوم 90=91                     نیمسال دوم 92=93   نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

میکروکلیماتولوژی شهر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

میکروکلیماتولوژی مقدماتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92                      نیمسال دوم 90=91

 

نقشه خوانی یا نقشه های توپوگرافی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90= 91                        نیمسال دوم 92=93   نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

هیدرولوژی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92    نیمسال اول 92=93     نیمسال دوم 91=92       تابستان 92 و 93  نیمسال اول 93=94


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه