فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه   نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اصول و روشهای رده بندی گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اکولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92   نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اکولوژی گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اكولوژي پوششهاي گياهي

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه   نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه   نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه

 

بافت شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92

 

بیوفیزیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

بیولوژی و فیزیولوژی جلبک ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

پتريدوفينها

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول و دوم 90=91      نیمسال دوم 92=93

 

تاكسونومي جديد

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه   تابستان 93 

 

تشریح و مورفولوژی گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

تکامل = زیست شناسی تکوینی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92        نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

جانورشناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

جانورشناسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 تابستان 92

 

جذب و انتقال

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

جغرافياي گياهي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93

 

جنین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 91=92 تابستان 92

 

رشد و نمو گیاهی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 92=93

 

رشد و نموگیاهی (جبرانی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

ریخت زدایی و اندام زدایی در گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

زبان تخصصي

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

زیست شناسی پرتوی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

زیست شناسی تکوینی در گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

زیست شناسی سلولی مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92

 

ژنتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92  تابستان 94 و نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

سیستمهای گیاهی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 91=92  تابستان 92 تابستان 93 با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

سیستمهای گیاهی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92 و 94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

شیمی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال اول 92=93 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

فتوسنتز

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 92=93با پاسخنامه

 

فلور ايران

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول و. دوم 90=91       نیمسال دوم 92=93

 

فیزیولوژی تنش

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

فیزیولوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 91=92

 

فیزیولوژی جانوری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

فیزیولوژی جانوری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92

 

فیزیولوژی گیاهی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91              نیمسال دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

فیزیولوژی گیاهی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

      نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول  و دوم  92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم  93=94 تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه

 

گرده شناسي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

گیاهان دارویی و سمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

مبانی بیوشیمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 91=92   تابستان 92   نیمسال دوم 92=93

 

متابوليسم گياهي

(تعداد رای: 20)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

میکروبیولوژی عمومی ( میکروبیولوژی عمومی وبهداشت)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

ویروس شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94

 

هالوفينها

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93

 

ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه