فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)اطلاعات بیشتر...

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه   نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

اصول و روشهای رده بندی گیاهان

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

اکولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92   نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

اکولوژی گیاهی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

اكولوژي پوششهاي گياهي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه   نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه   نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بافت شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92

 

اطلاعات بیشتر...

بیوفیزیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بیولوژی و فیزیولوژی جلبک ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

پتريدوفينها

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول و دوم 90=91      نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

تاكسونومي جديد

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه   تابستان 93 

 

اطلاعات بیشتر...

تشریح و مورفولوژی گیاهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

تکامل = زیست شناسی تکوینی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92        نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

جانورشناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

جانورشناسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 تابستان 92

 

اطلاعات بیشتر...

جذب و انتقال

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

جغرافياي گياهي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

جنین شناسی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 91=92 تابستان 92

 

اطلاعات بیشتر...

رشد و نمو گیاهی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

رشد و نموگیاهی (جبرانی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

ریخت زدایی و اندام زدایی در گیاهان

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

زبان تخصصي

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

زیست شناسی پرتوی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

زیست شناسی تکوینی در گیاهان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

زیست شناسی سلولی مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

ژنتیک

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92  تابستان 94 و نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

سیستمهای گیاهی 1

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 91=92  تابستان 92 تابستان 93 با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

سیستمهای گیاهی 2

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92 و 94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی 1

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال اول 92=93 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فتوسنتز

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 92=93با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فلور ايران

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول و. دوم 90=91       نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیولوژی تنش

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیولوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیولوژی جانوری 2

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیولوژی جانوری 3

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیولوژی گیاهی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91              نیمسال دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فیزیولوژی گیاهی 2

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

      نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول  و دوم  92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم  93=94 تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

گرده شناسي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

گیاهان دارویی و سمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

مبانی بیوشیمی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 91=92   تابستان 92   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

متابوليسم گياهي

(تعداد رای: 23)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

میکروبیولوژی عمومی ( میکروبیولوژی عمومی وبهداشت)

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

ویروس شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

هالوفينها

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه