فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش هاآمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91      نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه      نیمسال اول و دوم 91=29 با پاسخنامه     نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

آندوكرینولوژي پيشرفته

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 91=92 باپاسخنامه   نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه   نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94

 

اندام زدايي مهره داران

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

بافت شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92  نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

بیوسیستماتیک جانوری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۳,۰۰۰ریال

نیمسال  اول 90=91   نیمسال اول 91=92 با پاسخنامه     نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه

 

تشریح مقایسه ای مهره داران

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 92=93

 

تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و  دوم 92=93  نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه

 

تنظیم گردش خون

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه

 

تولید مثل و جنسیت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

جانورشناسی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

جانورشناسی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

جنین شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسل دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

جنين شناسي مقايسه اي جانوران

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

زبان تخصصي

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90              نیمسال اول 90=91

 

زیست شناسی سلولی و مولوکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

زيست شناسي تكويني جانوري

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91   نیمساال دوم 92=93

 

ژنتیک تکوینی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

فیزیولوزی عصب و عضله

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

  نیمسال اول و دوم  92=93 با پاسخنامه    نیمسال اول 93=94

 

فیزیولوژی تولبد مثل

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال   اول و دوم 92=93

 

فیزیولوژی جانوری 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

فیزیولوژی جانوری 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92   نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

فیزیولوژی جانوری 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94

 

فیزیولوژی غشای سلولی کد درس 1112124

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیسمال اول 90=91    نیمسال اول 92=93 

 

فیزیولوژی غشای سلولی کد درس 11122241

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 92=93  نیمسال اول 93=94     

 

فيزيولوژي تغذيه بيو انرژيك

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91    نیمسال دوم 92=93

 

فيزيولوژي مقايسه اي

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم  89=90   نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 92=93  نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  

 

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول و دوم  92=93 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 93=94 با پاسخنامه تابستان 94 با پاسخنامه

 

گونه و گونه زایی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول  90= 91 و نیمسال دوم 92=93


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه