فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمياطلاعات بیشتر...

آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90      نیمسال اول 90=91  با پاسخنامه     نیمسال دوم 90=91      نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه       نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

آنزيمولوژي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بیوشیمی پروتئین ها واسید های نوکلوئیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه      نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه     نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه       نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بیوشیمی غشا

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه    نیمسال اول 91=92   نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بیوشیمی کروماتین

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91      نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه     نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه     تابستان 93 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94 تابستان 93 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بيو تكنولوژي

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92 با پاسخنامه   نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

بيوشيمي هورمونها

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال اول و دوم 91=92    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91 نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

زبان تخصصي

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90      نیمسال او.ل 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زیست شناسی سلولی و مولکولی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

تابستان 92 و 93 با پاسخنامه نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول ودوم 93=94 با پاسخنامه ئ نیمسال اول ودوم 91=92 با پاسخنامه  نیمسال دوم 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

زیست مولکولی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه   نیمسال اول و دوم 92=93  نیمسال اول و دوم 93=94 با پاسخنامه تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

ژنتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92 با پاسخنامه    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 92 و  92 و 93 با پاسخنامه نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

   نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال اول و دوم  92=93 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  93=94 تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

كنترل متابوليسم

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  تابستان 94 نیمسال اول و دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

ليپيدو قند

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92     نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

مبانی بیوشیمی (اصول بیوشیمی)

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92   نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه