فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی

دانشجویان گرامی : این سوالات شامل نیمسال اول 95=96 هستند  وهمه منطبق با منابع هستند و طبق توضیحات ذیل هر درس بعضی پاسخها همراه با شماره صفحه ارجاع به کتاب  هستند  09153312682 احمد باغبانی فوق لیسانس جامعه شناسیبینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070
اطلاعات بیشتر...


بینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(14  نیمسال تحصیلی و سوالات بینش  10 کنکور فراگیر)  نیمسال اول و دوم سالهای 89=90     و 90=91    و  92=93    و93=94  و   94=95  همه با پاسخنامه نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه  تابستان 94 بدون پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه   آزمونهای فراگیر دی و اردیبهشت ماه  سال 90 و آزمون فراگیر سالهای 91 و 92 با پاسخنامه کنکور فراگیر سال 93 و کنکورهای اردییهشت و اسفند ماه 94 بدون پاسخنامه کنکورهای فراگیر خرداد84 مرداد85وشهریور86 بدون پاسخنامه

 

بينش هاي جامعه شناسي 3  کد درس  1227075
اطلاعات بیشتر...


بينش هاي جامعه شناسي 3 کد درس 1227075

(تعداد رای: 22)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(21 نیمسال تحصیلی) 88=87=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 88=87=2 89 بدون پاسخ 89=88=2=1با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 91=90=2 برون مرزی با ذکرصفحه و منبع پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 برون مرزی با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 باذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 94=93=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  94=93=2 با پاسخنامه 95=94=1 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول ودوم 95=96 با پاسخنامه

 

بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073
اطلاعات بیشتر...


بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073

(تعداد رای: 70)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

(16 نیمسال تحصیلی) 87=88=1 باذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  89=88=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 باذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  92=91=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  93=92 =2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه    95=94=2=1 با پاسخنامه  (پاسخنامه 92=91=2 موجود است اما سوالش موجود نیست) نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه

 

توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071
اطلاعات بیشتر...


توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(18 نیمسال تحصیلی و سوالات 11 کنکورارشد فراگیر ) نیمسال اول 87=88 ونیمسال اول و دوم 89=90 و نیمسال اول و دوم 90=91 و نیمسال اول و دوم 91=92و نیمسال اول و دوم92=93 و نیمسال اول 93=94 و نیمسال اول 94=95 و تابستان 94   همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه نیمسال دوم 88=89 بدون پاسخنامه  نیمسال دوم 93=94  نیمسال دوم 94=95 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 باپاسخنامه آزمونهای فراگیر سالهای 84=85=86=90=91 همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه آزمونهای فراگیر سال 92 و  93 و اردیبهشت و اسفند ماه 94   بدون پاسخنامه

 

جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها  کد درس 1227089
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها کد درس 1227089

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 24 نیمسال تحصیلی  همه تستی  با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه وبا ذکر منبع درسی 16 نیمسال تحصیلی ارشد جامعه شناسی و 8 نیمسال تحصیلی ارشد مدیریت رسانه ) ارشد جامعه شناسی  88=87=1 و 89=88=1 و 90=89=1 و نیمسال دوم 89=90 و91=90=2=1 و92=91=1 و 93=92=2=1 و 94=93=2=1و تابستان 90 برون مرزی 95=94=2=1  و نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه به اضافه سوالات ارشد رشته مدیریت رسانه همه با پاسخنامه و شماره صفحه و ذکرمنبع درسی  جون اوناهم همین درس رو دارند 91=90=2=1 و 92=91=2=1و 93=92=2=1 و     94=93=2=1 ( این درس مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی است منابع این درس با منابع درس نظریه های انتقادی در ارتباطات اجتماعی  ارشد مدیریت رسانه یکی است لذا سوالات پایان ترم ارشد مدیریت رسانه هم در این مجموعه گرد آوری شده است)

 

جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(17 نیمسال تحصیلی و 8 کنکور فراگیر) همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه و ذکر منبع سوال =سوالات پایان ترم 16 نیمسال تحصیلی و سوالات درس جامعه شناسی جوانان برگرفته ازدفترچه سوالات 8 دوره کنکورارشد جامعه شناسی    نیمسال اول و دوم 88=89  نیمسال اول و دوم 89=90  نیمسال اول و دوم 90=91  نیمسال اول 91=92 نیمسال دوم 91=92  نیمسال اول و دوم سالهای 91=92 و 93=94  نیمسال اول 94=95 با تابستان 93 و 94 نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه آزمونهای فراگیر سالهای 88=90=91 و 92 با پاسخنامه  آزمون فراگیر 93  و اردیبهشت و اسفند 94

 

جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

( 14 نیمسال تحصیلی )  90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  94=93=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   95=94=1 با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101

(تعداد رای: 17)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۵,۰۰۰ریال

( 13 نیمسال تحصیلی ) توجه: یکی از منابع این کتاب جدبدا حذف شده بنام جامعه شناسی انحرافات اجتماعی احمد بخارایی پیام نور که بچه های کارشناسی هم اون کتاب رو می خونند  وبیشتر نمونه سوالات هم از همون کتاب میامد لدا بعد از خرید   این مجموعه دنبال نمونه سوالاتی بگردید که از کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران و همچنین کتاب آسیب های اجتماعی ایران (مجوعه مقالات) آمده باشد لذا سوالاتی که فکرمیکنید براتون آشنا نیست از همون کتابی است که از لیست منابع این درس حذف شده است    90=89=2=1 با پاسخنامه 91=90=2=1 با پاسخنامه 92=91=2=1 با پاسخنامه 93=92=2 با پاسخنامه  94=93=2=1 با پاسخنامه   95=94=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110

(تعداد رای: 205)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

( 15 نیمسال تحصیلی )  89=88=2=1 بدون پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه و منبع پاسخنامه  نیمسال اول و دوم 90=91 با ذکرشماره صفحه و منبع پاسخنامه  92=91=1 با ذکرشماره صفحه و منبع پاسخنامه 93=92=2=1 با پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه  95=94=1 باپاسخنامه نیمسال اول 94=95 با پاسخنامه  (سوالات 92=91=2 موجود نیست اما پاسخنامه اش هست )  نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي شهري کد درس 1227082
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي شهري کد درس 1227082

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

(3 نیمسال تحصیلی) نیمسال اول و دوم 95=94 با پاسخنامه   نیمسال اول 95=96 با پاسخنامه

برای خرید چکیده تایپ شده  و سوالا ت تالیفی جامعه شناسی شهری  روی گزینه سوالات تالیفی گوشه بالایی سمت راست سایت کلیک کنید

برای خرید  کتاب جامعه شناسی شهری روی گزینه خرید پستی کلیک کنید تا به سایت فروشنده هدایت شوید                            

 

جامعه شناسي علم و تكنولوژي  کد درس  1227125
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي علم و تكنولوژي کد درس 1227125

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

( 14 نیمسال تحصیلی ) 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با دکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2 با پاسخنامه   95=94=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم   95=96 با پاسخنامه 

 

جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۵,۰۰۰ریال

( 15 نیمسال تحصیلی )  88=87=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 89=88=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  92=91=2=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2 با پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه 95=94=1 با پاسخنامه  نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=96 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

 ( 21 نیمسال تحصیلی  و سوالات درس مسائل اجتماعی هفت دوره کنکور ارشد فراگیر )  89=88=1 بدون پاسخنامه 89=88=2 با پاسخنامه  90=89=2=1 با پاسخنامه 91=90=1 با پاسخنامه 91=90=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2 برون مرزی بدون پاسخنامه   92=91=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2 با پاسخنامه  92=91=1 برون مرزی با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه تابستان 94 با پاسخنامه  تابستان 90 برون مرزی  با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 95=94=1 با پاسخنامه  به اضافه سوالات جامعه شناسی مسائل اجتماعی کنکور های فراگیر اردیبهشت و دیماه 90 و آذر 92  با پاسخنامه  آزمون فراگیر آذر 91 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه  و آزمونهای  فراگیر شهریور 93 و اردیبهشت ماه و اسفندماه  94 بدون پاسخنامه تابستان 93 و 95 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه

 

جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130
اطلاعات بیشتر...


جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

( 11 نیمسال تحصیلی ) 87=88=1 با ذکرصفحه پاسخنامه 88=87=2 با پاسخنامه  92=91=2=1 با ذکرصفحه پاسخنامه 93=92=2=1  با ذکرصفحه  پاسخنامه  94=93=2=1 با ذکرصفحه پاسخنامه   95=94=1 با ذکرصفحه پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه

 

روش تحقيق كيفي کد درس 1227113
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق كيفي کد درس 1227113

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

(17 نیمسال تحصیلی و سوالات روشهای تحقیق کیفی یک دوره کنکور فراگیر )   88=87=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 89=88=1 با پاسخنامه  89=88=2 بدون پاسخنامه 90=89=2=1 با با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=1با پاسخنامه نیمسال دوم 90=91 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  92=91=2 با پاسخنامه نیمسال اول 91=92 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 با پاسخنامه  94=93=2=1 با پاسخنامه  95=94=1 با پاسخنامه   به اضافه سوالات روش تحقیق کیفی  آزمون فراگیرمرداد 88  با ذکرشماره صفحه پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه

 

روش تحقیق کمی کد درس 1227114
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق کمی کد درس 1227114

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 27 نیمسال تحصیلی  ) این درس جزو دروس مشترک رشته های جامعه شناسی - مدیریت رسانه -  برنامه ریزی رفاه اجتماعی - مطالعات فرهنگی و رشته جمعیت شناسی است  نیمسال اول و دوم  89=88 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 برون مرزی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با  پاسخنامه 91=90=2 برون مرزی با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 95=94=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96  با پاسخنامه ( به اضافه  8 نیمسال تحصیلی ارشد مدیریت رسانه   نیمسال اول و دوم 90=91بدون پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 بدون پاسخنامه  93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  نیمسال اول و دوم 94=93 با پاسخنامه )

 

روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105
اطلاعات بیشتر...


روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال

(17 نیمسال تحصیلی )88=87=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 91=90=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 92=91=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 93=92=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی  94=93 =2=1 با پاسخنامه     95=94=1 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه

 

زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

( 11 دوره کنکورفراگیر  ) سوالات زبان تخصصی استخراج شده از دفترچه کنکورارشد جامعه شناسی  شهریور 86    مرداد88   اردیبهشت 89      اردیبهشت 90     شهریور 93       آذر92      اردیبهشت و اسفندماه 94                     مردا د 85        دیماه 90    خرداد84

 

زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 20 نیمسال تحصیلی )  88=87=1 با پاسخنامه 89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2 جامع برون مرزی با پاسخنامه   92=91=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 92=91=1 جامع یرون مرزی بدون پاسخنامه 93=92=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   94=93=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه, تابستان 92  و تابستان 94 با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه 95=94=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه تابستان 94 جامع برون مرزی تابستان 91 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه

 

سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی
اطلاعات بیشتر...


سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

موضوع: علل بزهکاری جوانان  : استاد مربوطه: دکتر صنعتی  دانشگاه پیام نور مشهد

 

سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی)
اطلاعات بیشتر...


سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

موضوع: بررسی رابطه طلاق و توسعه اقتصادی اجتماعی در شهرستان های کشور سال 1385

 

کتاب جهانی شدن واترزمالکوم
اطلاعات بیشتر...


کتاب جهانی شدن واترزمالکوم

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

با کیلک بر روی دکمه خرید پستی  کتاب فوق  را دانلود کنید و سپس برای دریافت رمز دانلود آن، گزینه اضافه به سبد خرید را کلیک کنید وتازمان نمایش صفحه بانک ادامه دهید

 

کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی )
اطلاعات بیشتر...


کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی )

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

این فایل بصورت پی دی اف می باشد شامل 150 صفحه    ( رضا صفری شالی ) 


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه