فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی

دانشجویان گرامی : این سوالات شامل نیمسال اول 96=97هستند  وهمه منطبق با منابع و تستی هستند و طبق توضیحات ذیل هر درس بعضی پاسخها همراه با شماره صفحه ارجاع به کتاب  هستند  09153312682 احمد باغبانی فوق لیسانس جامعه شناسیبینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070
اطلاعات بیشتر...


بینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(سوالات پایان ترم 17  نیمسال تحصیلی و سوالات بینش  7 دوره  کنکور فراگیر)   همه با پاسخنامه و شماره صفحه ای  که سوال ازآن صفحه طرح گردیده است نیمسال اول و دوم سالهای 89=90     و 90=91    و  92=93    و93=94  و   94=95  نیمسال دوم 91=92 تابستان 94  نیمسال اول و دوم  95=96 تابستان 96 نیمسال اول و دوم  96=97 بدون پاسخنامه  آزمونهای فراگیر دی و اردیبهشت ماه  سال 90 و آزمون فراگیر سالهای 91 و 92 کنکور فراگیر سال 93 و کنکورهای اردییهشت و اسفند ماه 94 ( تابستان 96 پاسخنامه دارد اما شماره صفحه پاسخنامه ذکرنشده است)

 

بينش هاي جامعه شناسي 3  کد درس  1227075
اطلاعات بیشتر...


بينش هاي جامعه شناسي 3 کد درس 1227075

(تعداد رای: 23)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(22 نیمسال تحصیلی) 88=87=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 88=87=2 89 بدون پاسخ 89=88=2=1با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 91=90=2 برون مرزی با ذکرصفحه و منبع پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 برون مرزی با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 باذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 94=93=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  94=93=2 با پاسخنامه 95=94=1 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول ودوم 95=96 با پاسخنامه نیمسال اول 96=97 با پاسخنامه

 

بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073
اطلاعات بیشتر...


بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073

(تعداد رای: 71)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

(18 نیمسال تحصیلی) 87=88=1 باذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  89=88=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 باذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  92=91=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه  93=92 =2=1 با ذکرمنبع و شماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه    95=94=2=1 با پاسخنامه  (پاسخنامه 92=91=2 موجود است اما سوالش موجود نیست) نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه نیمسال  اول و دوم  96=97 باپاسخنامه

 

توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071
اطلاعات بیشتر...


توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(22 نیمسال تحصیلی و سوالات  10 دوره کنکورارشد فراگیر ) نیمسال اول 87=88 ونیمسال اول و دوم 89=90 و نیمسال اول و دوم 90=91 و نیمسال اول و دوم 91=92و نیمسال اول و دوم92=93 و نیمسال اول 93=94 و نیمسال اول 94=95 و تابستان 94   همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه نیمسال دوم 88=89 بدون پاسخنامه  نیمسال دوم 93=94  نیمسال دوم 94=95 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 باپاسخنامه آزمونهای فراگیر سالهای 84=85=86=90=91 همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه آزمونهای فراگیر سال 92 و  93 و اردیبهشت و اسفند ماه 94   بدون پاسخنامه تابستان95 و 96 با پاسخنامه نیسمال اول و دوم  96=97 باپاسخنامه تابستان 97 با پاسخنامه

 

جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها  کد درس 1227089
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها کد درس 1227089

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 32نیمسال تحصیلی ) تستی منطبق بامنابع و همه با ذکرمنبع سوال وبا پاسخنامه و شماره صفحه ای که سوال ازآن صفحه طرح گردیده است  )   17 نیمسال تحصیلی ارشد جامعه شناسی و 13 نیمسال تحصیلی ارشد مدیریت رسانه ) ارشد جامعه شناسی  88=87=1 و 89=88=1 و 90=89=1 و نیمسال دوم 89=90 و91=90=2=1 و92=91=1 و 93=92=2=1 و 94=93=2=1و تابستان 90 برون مرزی 95=94=2=1  و نیمسال اول و دوم 95=96 (شماره صفحه پاسخنامه این دو نیمسال اخیر ذکرنشده است)  به اضافه سوالات ارشد رشته مدیریت رسانه همه با پاسخنامه و شماره صفحه و ذکرمنبع درسی  جون اوناهم همین درس رو دارند 91=90=2=1 و 92=91=2=1و 93=92=2=1 و     94=93=2=1    1=2 =95=96 ونیمسال اول و دوم  96=97( این درس مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی است منابع این درس با منابع درس نظریه های انتقادی در ارتباطات جمعی  ارشد مدیریت رسانه یکی است لذا سوالات پایان ترم ارشد مدیریت رسانه هم در این مجموعه گرد آوری شده است) نیمسال اول و دوم  96=97 ارشد جامعه شناسی  با پاسخنامه

 

جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(21 نیمسال تحصیلی و 8 کنکور فراگیر) همه تستی منطبق بامنابع وبا پاسخنامه و ذکر منبع سوال و شماره صفحه ای که سوال از آن صفحه طرح گردیده  است  =سوالات پایان ترم 16 نیمسال تحصیلی و سوالات درس جامعه شناسی جوانان برگرفته ازدفترچه سوالات 8 دوره کنکورارشد فراگیر جامعه شناسی    نیمسال اول و دوم 88=89  نیمسال اول و دوم 89=90  نیمسال اول و دوم 90=91  نیمسال اول 91=92 نیمسال دوم 91=92  نیمسال اول و دوم سالهای 91=92 و 93=94  نیمسال اول 94=95  تابستان 93 و 94 و تابستان 96 نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه  نیمسال اول 96=97 بدون پاسخنامه  آزمونهای فراگیر سالهای 88=90=91 و 92 با پاسخنامه  آزمون فراگیر 93  و اردیبهشت و اسفند 94 (  سوالات تابستان 96 و 97 با پاسخنامه  نیمسال دوم 96=7 با پاسخنامه 7

 

جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

( 16 نیمسال تحصیلی )  90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  94=93=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   95=94=1 با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  96=97 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101

(تعداد رای: 20)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

( 14 نیمسال تحصیلی ) همه باپاسخنامه و ذکرمنبع و شماره صفحه ای که سوال از آن صفحه طرح گردیده است توجه: یکی از منابع این کتاب جدبدا یعنی از نیمسال اول 95=96 حذف شده بنام جامعه شناسی انحرافات اجتماعی احمد بخارایی پیام نور که بچه های کارشناسی هم اون کتاب رو می خوانند  لدا بعد از خرید   این مجموعه دنبال نمونه سوالاتی بگردید که از کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران و همچنین کتاب آسیب های اجتماعی ایران (مجوعه مقالات) آمده باشد سوالاتی که فکرمیکنید براتون آشنا نیست از همون کتابی است که از لیست منابع این درس حذف شده است که در پاسخنامه دقیقا قید شده کدوم ها سوالها خارج ازمنبع هستند    90=89=2=1   *91=90=2=1  *    92=91=2=1 *  93=92=2  *  94=93=2=1   95=94=2=1 * و نیمسال اول و دوم  95=96  نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110

(تعداد رای: 219)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال

( 17 نیمسال تحصیلی )  89=88=2=1 بدون پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه و منبع پاسخنامه  نیمسال اول و دوم 90=91 با ذکرشماره صفحه و منبع پاسخنامه  92=91=1 با ذکرشماره صفحه و منبع پاسخنامه 93=92=2=1 با پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه  95=94=1 باپاسخنامه نیمسال  دوم 94=95 با پاسخنامه  (سوالات 92=91=2 موجود نیست اما پاسخنامه اش هست )  نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  96=97 باپاسخنامه

 

جامعه شناسي شهري کد درس 1227082
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي شهري کد درس 1227082

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

(6 نیمسال تحصیلی) نیمسال اول و دوم 95=94 با پاسخنامه   نیمسال اول و دوم   95=96 با پاسخنامه نیمسال اول 96=97 با پاسخنامه نیمسال دوم 96=97 برون مرزی بدون پاسخنامه

برای خرید چکیده تایپ شده  و سوالا ت تالیفی جامعه شناسی شهری  روی گزینه سوالات تالیفی گوشه بالایی سمت راست سایت کلیک کنید

برای خرید  کتاب جامعه شناسی شهری روی گزینه خرید پستی کلیک کنید تا به سایت فروشنده هدایت شوید                            

 

جامعه شناسي علم و تكنولوژي  کد درس  1227125
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي علم و تكنولوژي کد درس 1227125

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

( 16 نیمسال تحصیلی ) 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با دکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2 با پاسخنامه   95=94=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم   95=96 با پاسخنامه نیمسال اول 96=97 با پاسخنامه نیمسال دوم 96=97 بدون پاسخنامه

 

جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۵,۰۰۰ریال

( 17 نیمسال تحصیلی )  88=87=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 89=88=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  92=91=2=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2 با پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه 95=94=1 با پاسخنامه  نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=96 با پاسخنامه نیمسال اول 96=97 با پاسخنامه نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه

 

جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

 ( سوالات پایان ترم 24 نیمسال تحصیلی  و سوالات درس مسائل اجتماعی هفت دوره کنکور ارشد فراگیر ) همه با پاسخنامه و ذکرمنبع و شماره صفحه ای که سوال آز آن صفحه طرح گردیده است    89=88=1       89=88=2      90=89=2=1      91=90=1        91=90=2         91=90=2 برون مرزی        92=91=1       92=91=2     92=91=1 برون مرزی        93=92=2=1       94=93=2=1      تابستان 94     تابستان 90 برون مرزی     95=94=1      به اضافه سوالات جامعه شناسی مسائل اجتماعی کنکور های فراگیر اردیبهشت و دیماه 90 و آذر 92       آذر 91    شهریور 93 و اردیبهشت ماه و اسفندماه  94     تابستان 93 و 95     نیمسال اول و دوم  95=96     تابستان 96 و 97 با پاسخنامه  نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه 

 

جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130
اطلاعات بیشتر...


جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

( 12 نیمسال تحصیلی ) 87=88=1 با ذکرصفحه پاسخنامه 88=87=2 با پاسخنامه  92=91=2=1 با ذکرصفحه پاسخنامه 93=92=2=1  با ذکرصفحه  پاسخنامه  94=93=2=1 با ذکرصفحه پاسخنامه   95=94=1 با ذکرصفحه پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه

 

روش تحقيق كيفي کد درس 1227113
اطلاعات بیشتر...


روش تحقيق كيفي کد درس 1227113

(تعداد رای: 17)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

(19 نیمسال تحصیلی و سوالات روشهای تحقیق کیفی یک دوره کنکور فراگیر )   88=87=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 89=88=1 با پاسخنامه  89=88=2 بدون پاسخنامه 90=89=2=1 با با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=1با پاسخنامه نیمسال دوم 90=91 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  92=91=2 با پاسخنامه نیمسال اول 91=92 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 با پاسخنامه  94=93=2=1 با پاسخنامه  95=94=1 با پاسخنامه --- سوالات روش تحقیق کیفی  آزمون فراگیرمرداد 88  با ذکرشماره صفحه پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه نیمسال اول 96=97 بدون پاسخنامه نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه

 

روش تحقیق کمی کد درس 1227114
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق کمی کد درس 1227114

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 29 نیمسال تحصیلی  ) این درس جزو دروس مشترک رشته های جامعه شناسی - مدیریت رسانه -  برنامه ریزی رفاه اجتماعی - مطالعات فرهنگی و رشته جمعیت شناسی است  نیمسال اول و دوم  89=88 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 برون مرزی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با  پاسخنامه 91=90=2 برون مرزی با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 95=94=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96  با پاسخنامه ( به اضافه  8 نیمسال تحصیلی ارشد مدیریت رسانه   نیمسال اول و دوم 90=91بدون پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 بدون پاسخنامه  93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  نیمسال اول و دوم 94=93 با پاسخنامه )نیمسال اول و دوم  96=97 جامعه شناسی با پاسخنامه

 

روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105
اطلاعات بیشتر...


روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(22 نیمسال تحصیلی )88=87=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 91=90=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 92=91=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 93=92=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی  94=93 =2=1 با پاسخنامه     95=94=1 با پاسخنامه نیمسال  اول ودوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه نیمسال اول و. دوم  96=97 باپاسخنامه        به اضافه  سوالات درس کاربرد آمار در پژوهش های ارتباطی نیمسال اول و دوم 95 =94 ونیمسال اول 95=96 ارشد روزنامه نگاری (چون منابع این درس با منابع سه گانه درس روشهای پیشرفته  آماری ارشد جامعه شناسی یکی است)

 

زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

( 11 دوره کنکورفراگیر  ) سوالات زبان تخصصی استخراج شده از دفترچه کنکورارشد جامعه شناسی  شهریور 86    مرداد88   اردیبهشت 89      اردیبهشت 90     شهریور 93       آذر92      اردیبهشت و اسفندماه 94                     مردا د 85        دیماه 90    خرداد84

 

زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 24  نیمسال تحصیلی )  88=87=1 با پاسخنامه 89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2 جامع برون مرزی با پاسخنامه   92=91=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 92=91=1 جامع یرون مرزی بدون پاسخنامه 93=92=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   94=93=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه, تابستان 92  و تابستان 94 با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه 95=94=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه تابستان 94 جامع برون مرزی تابستان 91 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه تابستان 96 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  96=97 باپاسخنامه

 

سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی
اطلاعات بیشتر...


سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

موضوع: علل بزهکاری جوانان  : استاد مربوطه: دکتر صنعتی  دانشگاه پیام نور مشهد

 

سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی)
اطلاعات بیشتر...


سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی)

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

موضوع: بررسی رابطه طلاق و توسعه اقتصادی اجتماعی در شهرستان های کشور سال 1385

 

کتاب جهانی شدن واترزمالکوم
اطلاعات بیشتر...


کتاب جهانی شدن واترزمالکوم

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

با کیلک بر روی دکمه خرید پستی  کتاب فوق  را دانلود کنید و سپس برای دریافت رمز دانلود آن، گزینه اضافه به سبد خرید را کلیک کنید وتازمان نمایش صفحه بانک ادامه دهید


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه