فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیکاطلاعات بیشتر...

الكتروشيمي پيشرفته

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

ترموديناميك آماري (1)

(تعداد رای: 18)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

ریاضی عمومی 1

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زبان تخصصي شيمي

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92   تابستان 90 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

سينتيك شيميايي پيشرفته

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90      نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول 91=92     نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی آلی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیسمال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی تجزیه پیشرفته

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی حالت جامد

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی فیزیک 1

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92 با پاسخنامه       نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه       تابستان 92 با پاسخنامه      نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی فیزیک 2

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی فیزیک پیشرفته

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

( 11 نیمسال تحصیلی ) نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول و دوم 91=92    نیمسال اول و دوم 92=93  نیمسال دوم  93=94 با پاسخنامه  نیمسال اول 93=94   تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی معدنی پیشرفته

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه     نیمسال دوم 92=93      نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شیمی هسته ای

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90  نیمسال اول 90=91 نیمسال دوم 92=93 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

شيمي آب

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

شيمي تابش

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90

 

اطلاعات بیشتر...

شيمي كوانتومي 2

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90    نیمسال اول و دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

شيمي محاسباتي

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

طيف سنجي مولكولي 1

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال اول و دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

مبانی شیمی کوانتومی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

معادلات دیفرانسیل

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه