فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی

دانشجویان عزیز :   برای هر درسی که قرار است در کنکور فراگیر ارشد جامعه شناسی امتحان بدهید سوالات پایان ترم و سوالات کنکور مربوط به آن درس را بصورت یک پکیج و کامل همراه با پاسخنامه در این سایت بارگذاری کردم امیدوارم بهره کافی ببرید شایان ذکر است با توجه به اینکه فوق لیسانش جامعه شناسی هستم این پکیج کاملترین بانک سوالات ارشد جامعه شناسی در کشور است  مشاوره درسی 09153312682 احمد باغبانیبینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070
اطلاعات بیشتر...


بینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(سوالات پایان ترم 17  نیمسال تحصیلی و سوالات بینش  7 دوره  کنکور فراگیر)   همه با پاسخنامه و شماره صفحه ای  که سوال ازآن صفحه طرح گردیده است نیمسال اول و دوم سالهای 89=90     و 90=91    و  92=93    و93=94  و   94=95  نیمسال دوم 91=92 تابستان 94  نیمسال اول و دوم  95=96 تابستان 96 نیمسال اول و دوم  96=97 بدون پاسخنامه  آزمونهای فراگیر دی و اردیبهشت ماه  سال 90 و آزمون فراگیر سالهای 91 و 92 کنکور فراگیر سال 93 و کنکورهای اردییهشت و اسفند ماه 94 ( تابستان 96 پاسخنامه دارد اما شماره صفحه پاسخنامه ذکرنشده است)

 

توسعه اجتماعی _ اقتصادی  کد درس 1227071
اطلاعات بیشتر...


توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(22 نیمسال تحصیلی و سوالات  10 دوره کنکورارشد فراگیر ) نیمسال اول 87=88 ونیمسال اول و دوم 89=90 و نیمسال اول و دوم 90=91 و نیمسال اول و دوم 91=92و نیمسال اول و دوم92=93 و نیمسال اول 93=94 و نیمسال اول 94=95 و تابستان 94   همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه نیمسال دوم 88=89 بدون پاسخنامه  نیمسال دوم 93=94  نیمسال دوم 94=95 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 باپاسخنامه آزمونهای فراگیر سالهای 84=85=86=90=91 همه با پاسخنامه و شماره صفحه پاسخنامه آزمونهای فراگیر سال 92 و  93 و اردیبهشت و اسفند ماه 94   بدون پاسخنامه تابستان95 و 96 با پاسخنامه نیسمال اول و دوم  96=97 باپاسخنامه تابستان 97 با پاسخنامه

 

جامعه شناسی جوانان کد درس  1227109
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

(21 نیمسال تحصیلی و 8 کنکور فراگیر) همه تستی منطبق بامنابع وبا پاسخنامه و ذکر منبع سوال و شماره صفحه ای که سوال از آن صفحه طرح گردیده  است  =سوالات پایان ترم 16 نیمسال تحصیلی و سوالات درس جامعه شناسی جوانان برگرفته ازدفترچه سوالات 8 دوره کنکورارشد فراگیر جامعه شناسی    نیمسال اول و دوم 88=89  نیمسال اول و دوم 89=90  نیمسال اول و دوم 90=91  نیمسال اول 91=92 نیمسال دوم 91=92  نیمسال اول و دوم سالهای 91=92 و 93=94  نیمسال اول 94=95  تابستان 93 و 94 و تابستان 96 نیمسال اول و دوم 95=96 با پاسخنامه  نیمسال اول 96=97 بدون پاسخنامه  آزمونهای فراگیر سالهای 88=90=91 و 92 با پاسخنامه  آزمون فراگیر 93  و اردیبهشت و اسفند 94 (  سوالات تابستان 96 و 97 با پاسخنامه  نیمسال دوم 96=7 با پاسخنامه 7

 

جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

 ( سوالات پایان ترم 24 نیمسال تحصیلی  و سوالات درس مسائل اجتماعی هفت دوره کنکور ارشد فراگیر ) همه با پاسخنامه و ذکرمنبع و شماره صفحه ای که سوال آز آن صفحه طرح گردیده است    89=88=1       89=88=2      90=89=2=1      91=90=1        91=90=2         91=90=2 برون مرزی        92=91=1       92=91=2     92=91=1 برون مرزی        93=92=2=1       94=93=2=1      تابستان 94     تابستان 90 برون مرزی     95=94=1      به اضافه سوالات جامعه شناسی مسائل اجتماعی کنکور های فراگیر اردیبهشت و دیماه 90 و آذر 92       آذر 91    شهریور 93 و اردیبهشت ماه و اسفندماه  94     تابستان 93 و 95     نیمسال اول و دوم  95=96     تابستان 96 و 97 با پاسخنامه  نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه 

 

زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۰,۰۰۰ریال

( 11 دوره کنکورفراگیر  ) سوالات زبان تخصصی استخراج شده از دفترچه کنکورارشد جامعه شناسی  شهریور 86    مرداد88   اردیبهشت 89      اردیبهشت 90     شهریور 93       آذر92      اردیبهشت و اسفندماه 94                     مردا د 85        دیماه 90    خرداد84

 

زبان تخصصي جامعه شناسی  کد درس 1212209
اطلاعات بیشتر...


زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

( 24  نیمسال تحصیلی )  88=87=1 با پاسخنامه 89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2 جامع برون مرزی با پاسخنامه   92=91=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 92=91=1 جامع یرون مرزی بدون پاسخنامه 93=92=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   94=93=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه, تابستان 92  و تابستان 94 با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه 95=94=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه تابستان 94 جامع برون مرزی تابستان 91 با پاسخنامه  نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه تابستان 96 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  96=97 باپاسخنامه


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه