فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم اقتصادي
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آب و هواشناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات تظبیقی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات کودک و نوجوان
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات مقاومت
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادیان و عرفان
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تاریخ اسلام
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تحقیقات آموزشی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی( کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جمعیت شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی بالینی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی تربیتی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی= گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت امور شهری
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت ورزشی ( کلیه گرایشهای جدید)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری( کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدفلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت آموزشي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبیات فارسی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت بازرگانی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت اجرايي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشد تاريخ تشيع
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي محض
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدحسابداری
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق بين الملل
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق خصوصي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش عمومي)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم سياسي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشداخلاق گرايش اخلاق اسلامي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدتربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي و آسيب شناسي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدحقوق جزاو جرم شناسي
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت دولتی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اقتصاد اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد روانشناسي عمومي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات عربي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني(علم اطلاعات و دانش شناسی)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت فناوري اطلاعات(کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش محيط زيست
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فلسفه و كلام اسلامي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد ام بی ای MBA
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدمديريت رسانه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشدنهج البلاغه (گرايش اصول الدين و معارف علوي)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان انگليسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان شناسي همگاني
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات انگليسي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد جمعیت شناسیاطلاعات بیشتر...

آمار پیشرفته

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

(22نیمسال تحصیلی ) منابع سه گانه این درس  یعنی کتاب spss کرم حبیب پور و کتاب کریم منصورفر و دانکن کرامر با درس روش های پیشرفته آماری ارشد جامعه شناسی و درس کاربرد آمار درپژوهشهای ارتباطی ارشد روزنامه نگاری یکی است 88=87=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 91=90=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 92=91=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 93=92=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی  94=93 =2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دو.م 94=95 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه نیمسال اول ودوم  96=97 با پاسخنامه به اضافه سوالات  نیمسال اول و  دوم 94=95 و نیمسال اول 95=96 درس کاربرد آمار در پژوهشهای ارتباطی ارشد روزنامه نگاری (منابع این درس در رشته روزنامه نگاری با مناع درس روشهای پیشرفته آماری ارشد جامعه شناسی ومنابع درس آمار پیشرفته ارشد جمعیت شناسی  یکی است)

 

اطلاعات بیشتر...

آمار در علوم اجتماعی

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

( 16 نیمسال تحصیلی ) این درس در رشته جامعه شناسی نیز موجود است و منبع آن نیز مشترک است 90=89=1 با پاسخنامه   91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 92=91=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 94=93=2=1 با پاسخنامه 91=90=2 جامع برون مرزی بدون پاسخنامه  تابستانهای 89=90 بدون پاسخنامه تابستانهای 91=93 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی  تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول  و دوم 94=95 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

چکیده درس روشهای پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی)

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

این چکیده در 23 صفحه  تایپ شده و توسط دانشجوی دکترا تهیه گردیده است

 

اطلاعات بیشتر...

چکیده کتاب طرح تحقیق درتحقیقات اجتماعی (دواس)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

این فایل در 33 صفحه تایپ شده و مرتب و شامل فصول زیر می باشد 7=8=10=11=13=14

 

اطلاعات بیشتر...

چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

این چکیده در 39 صفحه مربوط به درس روش تحقیق  تایپ شده و مرتب و زیبا می باشد و توسط دانشجویان بابت نمره میان ترم زیر نظر استاد طراحی گردیده است

 

اطلاعات بیشتر...

روش تحقیق

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۹۰,۰۰۰ریال

( 29 نیمسال تحصیلی  ) این درس مشترک رشته جامعه شناسی و برنامه ریزی رفاه اجتماعی و مدیریت رسانه و مطالعات فرهنگی   ارشد پیام نور است و معادل درس روش تحقیق کمی در رشته جامعه شناسی  و درس روش تحقیق و ارزشیابی در رشته مدیریت رسانه ودرس  روش تحقیق در توسعه و رفاه اجتماعی رشته مطالعات فرهنگی است    (ارشد جامعه شناسی)   نیمسال   89=88=2=1= با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 برون مرزی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با  پاسخنامه 91=90=2 برون مرزی با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 95=94=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 و نیمسال اول و دوم 96=97  که بصورت مشترک برای هرسه رشته طرح گردیده است   با پاسخنامه ( به اضافه  8 نیمسال تحصیلی ارشد مدیریت رسانه   نیمسال اول و دوم 90=91بدون پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 بدون پاسخنامه  93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

روش تحقیق نظری

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

( 17 نیمسال تحصیلی )  این درس در رشته جامعه شناسی نیز مشترک است نمونه سوالات پایان ترم 17 نیمسال تحصیلی در این مجموعه گردآوری شده است توصیه می شود حتما خریداری کنید  90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با پاسخنامه 94=93=1 با پاسخنامه 94=93=2 بدون پاسخنامه  تابستان 89 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه  تابستانهای 90=91=93=94 بدون پاسخنامه نیمسال اول و دوم 94=95 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

روش های پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی)

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

(19 نیمسال تحصیلی و 1 کنکور فراگیر ) منابع این درس با منابع درس روش تحقیق کیفی ارشد جامعه شناسی  و روش تحقیق 2 ارشد مطالعات فرهنگی مشترک است و منبع آن نیز کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی نجلا حریری می باشد سوالات 16 نیمسال تحصیلی این رشته در این مجموعه گردآوری شده است توصیه می شود حتما خریداری نمایید   88=87=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 89=88=1 با پاسخنامه  89=88=2 بدون پاسخنامه 90=89=2=1 با با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=1با پاسخنامه نیمسال دوم 90=91 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  92=91=2 با پاسخنامه نیمسال اول 91=92 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 با پاسخنامه  94=93=2=1 با پاسخنامه  95=94=1 با پاسخنامه   به اضافه سوالات روش تحقیق کیفی  آزمون فراگیرمرداد 88  با ذکرشماره صفحه پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  95=96 با پاسخنامه نیمسال اول 96=97 بدون پاسخنامه نیمسال دوم 96=97 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

سوالات تالیفی درس روش تحقیق

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

این سوالات در 29 صفحه تایپ شده و مرتب و عالی  است و ازهرچهار کتاب زیر نظر استاد تهیه گردیده است

 

اطلاعات بیشتر...

سوالات تالیفی روش تحقیق

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۰,۰۰۰ریال

این فایل از هرچهار منبه زیر نظراستاد طراحی گردیده و تایپ شده هست

 

اطلاعات بیشتر...

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۶۰,۰۰۰ریال

( 16 نیمسال تحصیلی ) این درس درارشد مدیریت رسانه و مقطع کارشناسی علوم اجتماعی گرایش مددکاری و برنامه ریزی نیز موجود هست و منبع آن نیز کتاب کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی  مژده کیانی می باشد سوالات پایان ترم 16 نیمسال تحصیلی  این درس در دو رشته فوق در این مجموعه گد آوری شده است توصیه می شود حتما خریداری کنید  90=89=1 گرایش برنامه ریزی 90=89=1 گرایش پژوهشگری 90=89=1 مدیریت رسانه با ذکرشماره صفحه پاسخنامه90=89=2 گرایش پژوهشگری باذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 مشترک مددکاری و مدیریت رسانه با پاسخنامه  91=90=1 مشترک جامعه شناسی و مدیریت رسانه باذکرشماره صفحه پاسخنامه  91=90=2 مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی با  ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=1 جامعه شناسی با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه 94=93=2=1 مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه نیمسال اول 94=95 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

کاربرد نظریه های اجتماعی درجمعیت شناسی

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

( 18 نیمسال تحصیلی ) منبع این درس با منبع درس بینش های جامعه شناسی 2 در ارشد جامعه شناسی  و درس نطریه های جامعه شناسی پیشرفته ارشد مطالعات فرهنگی یکی است لذا نمونه سوالات 17 نیمسال تحصیلی این دو رشته با پاسخنامه  که همه تستی و منطبق با منبع یعنی کتاب نظریه های جامعه شناسی دردوران معاصر  جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی است در این مجموعه گنجانده شده توصیه می شود حتما خریداری کنید1=87=88 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 1=2=88=89 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 1=2=89=90 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 1=2=90= 91 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 1=91=92 با پاسخنامه 1=2=92=93 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 1=2=93=94 با پاسخنامه1=2=94=95 با پاسخنامه 1=2=95=96 با پاسخنامه نیمسال اول ودوم  96=97 باپاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی )

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

این فایل بصورت پی دی اف می باشد و شامل 150 صفحه است (  رضا صفری شالی ) مربوط به درس روش تحقیق


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه