فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: دروس جبرانی ارشد جامعه شناسیآماردر علوم اجتماعی  کد درس 1117120
اطلاعات بیشتر...


آماردر علوم اجتماعی کد درس 1117120

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۸,۰۰۰ریال

( 16 نیمسال تحصیلی ) 90=89=1 با پاسخنامه   91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 92=91=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی 94=93=2=1 با پاسخنامه 91=90=2 جامع برون مرزی بدون پاسخنامه  تابستانهای 89=90 بدون پاسخنامه تابستانهای 91=93 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه و منبع درسی  تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول  و دوم 94=95 با پاسخنامه

 

بینش های جامعه شناسی دو (كارشناسي) کد درس 1222013
اطلاعات بیشتر...


بینش های جامعه شناسی دو (كارشناسي) کد درس 1222013

(تعداد رای: 28)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

( 15 نیمسال تحصیلی ) دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی درسی بنام نظریه های جامعه شناسی 2 دارند که منبع آن با منبع درس بینش 2 ارشد یکی است و سوالات امتحانی آن همه از کتاب نظریه های جامعه شناسی  دردوران معاصر جورج ریتزر ترجمه محسن ثلاثی  فصلهای  4=5=6=7 هست   که مطابق با سرفصل های درس بینش های جامعه شناسی دو ارشد می باشد  89=88=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  88=87=2  با ذکرشماره صفحه سوال 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 باذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2=1 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  94=95 با پاسخنامه

 

توسعه اجتماعي اقتصادي (كارشناسي) کد درس 1222174 و 1222211
اطلاعات بیشتر...


توسعه اجتماعي اقتصادي (كارشناسي) کد درس 1222174 و 1222211

(تعداد رای: 28)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

(17 نیمسال تحصیلی ) همه از کتاب توسعه و نابرابری محمد جواد زاهدی  بخش اول صفحه 38 الی 61 بخش دوم فصلهای 7=8=9=10 صفحات 173 الی 265 و فصل دوازدهم صفحه 284 الی 314 مجموعا 156 صفحه می باشد  90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 94=93=2 با پاسخنامه تابستانهای 90=91با ذکرشماره صفحه پاسخنامه, تابستان 89 گرایش برنامه ریزی تعاون ورفاه اجتماعی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  تابستان 89 گرایش مددکاری اجتماعی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم  94=95 با پاسخنامه

 

جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (كارشناسي) کد درس 1222207
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (كارشناسي) کد درس 1222207

(تعداد رای: 22)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

( 13 نیمسال تحصیلی ) همه سوالات فقط از فصول 2=4=5=6 کتاب جامعه شناسی زنان پاملا ابوت ترجمه  نجم عراقی می باشد 90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  91=90=2=1 با پاسخنامه  92=91=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه   93=92 =2=1 با پاسخنامه  94=93=2=1 با پاسخنامه , تابستانهای 90=91=93=94 با پاسخنامه

 

جامعه شناسی قشرها و نابرابریها کد درس 1222022
اطلاعات بیشتر...


جامعه شناسی قشرها و نابرابریها کد درس 1222022

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۲,۰۰۰ریال

( 14 نیمسال تحصیلی )   91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 90=89=2 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  94=93=2=1 بدون پاسخنامه  تابستان 94 بدون پاسخنامه  تابستانهای 90=91 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه  تابستان 93 با پاسخنامه نیمسال اول 94=95 با پاسخنامه تابستان 95 با اسخنامه

 

روش تحقیق نظری  کد درس 1222021
اطلاعات بیشتر...


روش تحقیق نظری کد درس 1222021

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

( 17 نیمسال تحصیلی )   90=89=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 91=90=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=2=1 با پاسخنامه 94=93=1 با پاسخنامه 94=93=2 بدون پاسخنامه  تابستان 89 با ذکر شماره صفحه پاسخنامه  تابستانهای 90=91=93=94 بدون پاسخنامه نیمسال اول و دوم 94=95 با پاسخنامه

 

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی کد درس 1115001
اطلاعات بیشتر...


کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی کد درس 1115001

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۸,۰۰۰ریال

( 16 نیمسال تحصیلی ) این درس درارشد مدیریت رسانه و مقطع کارشناسی علوم اجتماعی گرایش مددکاری و برنامه ریزی نیز موجود هست و منبع آن نیز کتاب کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی  مژده کیانی می باشد 90=89=1 گرایش برنامه ریزی 90=89=1 گرایش پژوهشگری 90=89=1 مدیریت رسانه با ذکرشماره صفحه پاسخنامه90=89=2 گرایش پژوهشگری باذکرشماره صفحه پاسخنامه  93=92=2=1 مشترک مددکاری و مدیریت رسانه با پاسخنامه  91=90=1 مشترک جامعه شناسی و مدیریت رسانه باذکرشماره صفحه پاسخنامه  91=90=2 مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی با  ذکرشماره صفحه پاسخنامه 92=91=2=1 مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی با ذکرشماره صفحه پاسخنامه 93=92=1 جامعه شناسی با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه 94=93=2=1 مشترک مدیریت رسانه و جامعه شناسی با ذکرشماره صفحه  پاسخنامه نیمسال اول 94=95 با پاسخنامه نیمسال دوم 95=94 با پاسخنامه

 

مباني جامعه شناسي ( مفاهيم اساسي 2) کد درس 1222002
اطلاعات بیشتر...


مباني جامعه شناسي ( مفاهيم اساسي 2) کد درس 1222002

(تعداد رای: 33)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۴,۰۰۰ریال

 (18 نیمسال تحصیلی با پاسخنامه )


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه