فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
     نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
     نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)آمار و احتمال 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

آمارریاضی( برآوردیابی) آمار ریاضی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۷,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91  با پاسخنامه نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه تابستان 92 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 91=92 نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه

 

آنالیز تابعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال دوم 92=93  نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

آنالیز حقیقی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

آنالیز ریاضی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92

 

آنالیز ریاضی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92

 

آنالیز ریاضی(آنالیزریاضی 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92

 

آنالیز عددی 1(مبانی آنالیز عددی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال اول 91=92 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

آنالیز عددی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91  تابستان 92

 

آنالیز مختلط

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91 نیمسال اول و دوم 93=94

 

آناليز تابعي كاركردي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90  نیمسال اول 90=91 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

آناليز حقيقي (1)

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91       تابستان 90      نیمسال دوم 92=93   نیمسال دوم 92=93 یرون مرزی تابستان 92 نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

آناليز عددي پيشرفته

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول 90=91       تابستان 90    نیمسال اول 92=93  تابستان 94 با پاسخنامه نیمسال اول و دوم 93=94

 

برنامه ریزی متغیر های صحیح و نظریه شبکه ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

برنامه ريزي پويا

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90

 

بهینه سازی خطی( تحقیق در عملیات 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

بهینه سازی غیرخطی (جبرانی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

بهينه سازي

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90

 

بهينه سازي مدلهاي غير خطي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91     نیمسال دوم 92=93  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

تاریخ ریاضیات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 92

 

تحقیق در عملیات 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

تحقیق در عملیات پیشرفته2 (گرایش ریاضی کاربردی)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91 نیمسال دوم 91=92 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

تحقيق در عمليات پيشرفته (1) گرایش ریاضی کاربردی

(تعداد رای: 14)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷۰,۰۰۰ریال

 ( 10 نیمسال تحصیلی ) نیمسال اول و دوم 89=90        نیمسال اول 90=91      تابستان 90   نیمسال دوم 92=93   93=92=1جامع برون مرزی        92=91=2=1 با پاسخنامه 1=2=93=94 با پاسخنامه     

 

توپولوژی عمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

توپولوژی دیفرانسیل 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

توپولوژي جبري (1)

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90      نیمسال اول 90=91      نیمسال دوم 92=93       تابستان 90  نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

توپولوژي جبري (2)

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91

 

توپولوژي ديفرانسيل (2)

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90

 

جبر 1 (مبانی جبر)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91   نیمسال دوم 91=92 نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

جبر 3

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92

 

جبر پيشرفته

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91     تابستان 90       نیمسال اول 92=93 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

جبر جامع جهاني

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم  89=90      نیمسال اول 90=91

 

جبر خطی (مبانی ماتریسها)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 91=92

 

جبر2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91

 

جبرجابجايي

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90  نیمسال اول 90=91  نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

جبرلی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال اول 93=94  نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

جبرهمولوژيك

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول و دوم 90=91   نیمسال دوم 92=93

 

حل عددي معادلات با مشتقات جزئي

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال  اول 90=91

 

حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91

 

دستگاه های دینامیکی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90

 

دستگاه های دینامیکی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90

 

روشهای عددی در جبر خطی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

زبان تخصصي

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

ساختمان داده ها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۵,۰۰۰ریال

نیمسال  دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

شبیه سازی کامپیوتری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 94

 

فرایندهای تصادفی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

گروه و جبرلي (1)

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91

 

گروه های متناهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

گروه های نامتناهی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۶,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

مباحثي در منطق رياضي

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91

 

مباحثي در نظريه مجموعه ها

(تعداد رای: 19)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال دوم 92=93

 

مبانی آنالیز ریاضی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۸,۰۰۰ریال

نیمسال  دوم 91=92   نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 92 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

مبانی آنالیز عددی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۲,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه

 

مبانی جبر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 92

 

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92   نیمسال دوم 90=91  نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 تابستان 94 و نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

نرم افزارهای ریاضی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

نظریه احتمال

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

نظریه حلقه و مدول

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 تابستان 92 نیمسال اول و دوم  93=94  نیمسال دوم 93=94 برون مرزی

 

نظریه کدها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90  نیمسال دوم 92=93

 

نظريه عملگرها

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90     نیمسال اول 90=91 نیمسال اول 93=94 نیمسال دوم 93=94

 

نظريه گزاف

(تعداد رای: 17)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90           نیمسال اول 90=91         نیمسال دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93  نیمسال اول و دوم 93=94 با پاسخنامه

 

هندسه دیفرانسیل موضعی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

هندسه منفیلد 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

هندسه منيفلد (1)

(تعداد رای: 13)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91   تابستان 90  نیمسال اول و دوم 93=94


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه