فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی شیمی ( بیو تکنولوژی)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمرا گرایش خاک و پی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي صنايع( كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي صنايع( كليه گرايشها)آمار و احتمال مهندسی جبرانی ارشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92      نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 90=91 برون مرزی       نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

احتمال و آمار مهندسی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91 نیمسال اول و دوم 91=92 تابستان 93

 

استاتیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اقتصاد خرد 1 (اقتصاد خرد میانه 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91

 

اقتصاد خرد براي مديران

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91      نیمسال اول و دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93     تابستان 90

 

اقتصادخرد پیشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

اقتصادسنجي

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 92=93    تابستان 90     تابستان 92 تابستان 93

 

اقتصادعمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92            نیمسال دوم 92=93 تابستان 92 و 94

 

اقتصادکلان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92 

 

اقتصادکلان پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال د.وم 92=93

 

اقتصادمهندسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92 برون مرزی   نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92

 

اقتصادمهندسی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92

 

بازاریابی ارشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93

 

بازاریابی و مدیریت بازار (جبرانی ارشد )

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 تابستان 92  تابستان 94 با پاسخنامه

 

برنامه ریزی استراتژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

 

برنامه ریزی خطی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90 نیمسال اول 90=91 نیمسال اول 91=92 نیمسال دوم 92=93

 

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم91=92      نیمسال دوم 92=93 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

برنامه ريزي استراتژيك براي مديران

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92       نیمسال دوم 92=93       تابستان 90 تابستان 93

 

برنامه ريزي توليد پيشرفته

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90      نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93      تابستان 90

 

برنامه ريزي حمل و نقل

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92      تابستان 90 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

برنامه ريزي رياضي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92  نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه    نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 92=93    تابستان 90نیمسال اول 93=94 تابستان 93

 

برنامه سازی رایانه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91

 

تئوري تصميم گيري

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93 تابستان 90 نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه

 

تحقیق در عملیات 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92       نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

تحلیل سیستمها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92       نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 و  تابستان 94 با پاسخنامه

 

تصميم گيري با معيارهاي چندگانه

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91      نیمسال اول 91=92       نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 93

 

توسعه و رشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94

 

حسابداري صنعتي

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

داده کاوی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

روشهای فرا ابتکاری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

روشهاي آماري

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال  دوم 92=93 تابستان 90 و 93

 

سازماندهي و رهبري

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه

 

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول و دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93

 

سیستمهای معین تصمیم گیری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال  دوم 92=93

 

سيستمهاي ديناميكي

(تعداد رای: 42)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92 تابستان 93

 

سيستمهاي ديناميكي (1)

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 92=93

 

سيستمهاي صف

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 92=93

 

شبيه سازي كامپيوتري

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90       نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 92=93

 

طراحی آزمایشها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93

 

طراحي سيستمهاي صنعتي

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93     تابستان 90 تابستان 93

 

طرح ریزی واحدهای صنعتی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92       نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

فرایندهای احتمالی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول   90=91     نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري و برنامه ريزي

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90    نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93   تابستان 90

 

كامپيو تر و مديريت داده ها

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90    نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 92=93

 

مباحث منتخب در مهندسي صنايع

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93

 

مدیریت بازار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

مدیریت زنجیره تامین

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92     نیمسال دوم 92=93

 

مدیریت عملیات

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول و دوم 91=92    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه

 

مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

مدیریت و کنترل پروژه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91

 

مديريت كيفيت و بهره وري

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93      تابستان 90

 

مديريت منابع انساني

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 92=93      تابستان 90

 

مقاومت مصالح

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92 برون مرزی تابستان 94 با پاسخنامه


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه