فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ
 دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
 سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
 کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی شیمی ( بیو تکنولوژی)
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمرا گرایش خاک و پی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي صنايع( كليه گرايشها)
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
 نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
 آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي صنايع( كليه گرايشها)اطلاعات بیشتر...

آمار و احتمال مهندسی جبرانی ارشد

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92      نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 90=91 برون مرزی       نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

احتمال و آمار مهندسی پیشرفته

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91 نیمسال اول و دوم 91=92 تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

استاتیک

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصاد خرد 1 (اقتصاد خرد میانه 1)

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصاد خرد براي مديران

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91      نیمسال اول و دوم 91=92      نیمسال دوم 92=93     تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادخرد پیشرفته 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادسنجي

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 92=93    تابستان 90     تابستان 92 تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادعمومی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92            نیمسال دوم 92=93 تابستان 92 و 94

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادکلان

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92 

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادکلان پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال د.وم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادمهندسی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92 برون مرزی   نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

اقتصادمهندسی پیشرفته

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

بازاریابی ارشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

بازاریابی و مدیریت بازار (جبرانی ارشد )

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93 تابستان 92  تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ریزی استراتژیک

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ریزی خطی پیشرفته

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90 نیمسال اول 90=91 نیمسال اول 91=92 نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم91=92      نیمسال دوم 92=93 تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ريزي استراتژيك براي مديران

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 91=92       نیمسال دوم 92=93       تابستان 90 تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ريزي توليد پيشرفته

(تعداد رای: 6)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90      نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93      تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ريزي حمل و نقل

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92      تابستان 90 نیمسال دوم 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه ريزي رياضي

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92  نیمسال دوم 91=92 با پاسخنامه    نیمسال اول 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 92=93    تابستان 90نیمسال اول 93=94 تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

برنامه سازی رایانه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

تئوري تصميم گيري

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۷,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93 تابستان 90 نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

تحقیق در عملیات 1

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92       نیمسال دوم 90=91       نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

تحلیل سیستمها

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۶,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92       نیمسال دوم 90=91     نیمسال دوم 92=93 نیمسال دوم 93=94 و  تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

تصميم گيري با معيارهاي چندگانه

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۴۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91      نیمسال اول 91=92       نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

توسعه و رشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

حسابداري صنعتي

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92

 

اطلاعات بیشتر...

داده کاوی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

روشهای فرا ابتکاری

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

روشهاي آماري

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال  دوم 92=93 تابستان 90 و 93

 

اطلاعات بیشتر...

سازماندهي و رهبري

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول و دوم 91=92     نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

سیستمهای معین تصمیم گیری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال  دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

سيستمهاي ديناميكي

(تعداد رای: 42)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92 تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

سيستمهاي ديناميكي (1)

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

سيستمهاي صف

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

شبيه سازي كامپيوتري

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90       نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

طراحی آزمایشها

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

طراحي سيستمهاي صنعتي

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93     تابستان 90 تابستان 93

 

اطلاعات بیشتر...

طرح ریزی واحدهای صنعتی

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 91=92       نیمسال دوم 90=91      نیمسال دوم 92=93  تابستان 92 نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

فرایندهای احتمالی

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول   90=91     نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 92=93  نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري و برنامه ريزي

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90    نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93   تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

كامپيو تر و مديريت داده ها

(تعداد رای: 10)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90    نیمسال اول 91=92       نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

مباحث منتخب در مهندسي صنايع

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91    نیمسال اول 91=92    نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

مدیریت بازار

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

مدیریت زنجیره تامین

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92     نیمسال دوم 92=93

 

اطلاعات بیشتر...

مدیریت عملیات

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۵۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 90=91     نیمسال اول و دوم 91=92    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۸,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 93=94 و تابستان 94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

مدیریت و کنترل پروژه

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

مديريت كيفيت و بهره وري

(تعداد رای: 9)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91   نیمسال اول 91=92   نیمسال دوم 92=93      تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

مديريت منابع انساني

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۸,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال اول 91=92      نیمسال دوم 92=93      تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

مقاومت مصالح

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۳,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91    نیمسال دوم 91=92 برون مرزی تابستان 94 با پاسخنامه


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه