فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
صفحه اصلی :: نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر :: نمونه سوالات پايان ترم ارشد پژوهش هنر

11 نمونه سوال پايان ترم ارشد پژوهش هنراطلاعات بیشتر...

اسطوره شناسي( هنرو اسطوره)

(تعداد رای: 70)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 89=90    نیمسال اول 90=91  نیمسال اول و دوم 91=92 با پاسخنامه    نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

آشنایی با هنر در تاریخ 2

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

آشنایی باآرای متفکران درباب هنر

(تعداد رای: 2)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90     نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

آشنایی باهنر در تاریخ 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

(تعداد رای: 7)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

آشنايي با هنر و تمدن شرق

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

انسان طبیعت طراحی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90 تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

بررسي و تحليل مكاتب هنري

(تعداد رای: 11)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۵,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90    نیمسال اول 90=91   تابستان 90  نیمسال اول 93=94

 

اطلاعات بیشتر...

تجزیه تحلیل و نقد آثارهنرهای تجسمی

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

جامعه شناسی هنر

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

زبان تخصصی 1

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۳,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91    نیمسال اول و دوم 92=93 با پاسخنامه   نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه    نیمسال دوم 90=91 با پاسخنامه نیمسال اول 93=94 با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

زبان تخصصی 2

(تعداد رای: 3)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۹,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91               نیمسال دوم 92=93  با پاسخنامه

 

اطلاعات بیشتر...

کارگاه روش تحقیق

(تعداد رای: 1)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

مبانی هنرهای تجسمی 1

(تعداد رای: 4)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۳۲,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90    نیمسال دوم 92=93 با پاسخنامه    نیمسال دوم 90=91 با پاسنامه تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

مبانی هنرهای نمایشی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۷,۰۰۰ریال

تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

مطالعات تطبیقی هنر 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

مطالعات تطبيقي هنر (1)

(تعداد رای: 57)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول و دوم 89=90   نیمسال اول 90=91

 

اطلاعات بیشتر...

هنر و تمدن اسلامی 1

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 89=90   نیمسال دوم 90=91 تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

هنر و تمدن اسلامی 2

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۴,۰۰۰ریال

نیمسال دوم 90=91 تابستان 90

 

اطلاعات بیشتر...

هنرو نماد(نشانه شناسي)

(تعداد رای: 42)

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۲۱,۰۰۰ریال

نیمسال اول 90=91     نیمسال دوم 89=90    نیمسال دوم 92=93


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه