اجازه های دسترسی اشتباه برای: products_files, products_pictures, temp, templates_c (و یا این فولدر ها موجود نیستند).
لطفا اجازه نوشتن برای این فولدرها را فعال نمایید (chmod 777 برای این فولدرها).
سعی می شود این تغییر اعمال شود. دوباره سایت را باز کنید.
فروشگاه مجازی ایرانیان

فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
اقلام موجود فروشگاه مجازی ایرانیان

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی کد درس 1115001 ۴۸,۰۰۰ریال
روش تحقیق نظری کد درس 1222021 ۵۱,۰۰۰ریال
توسعه اجتماعي اقتصادي (كارشناسي) کد درس 1222174 و 1222211 ۵۱,۰۰۰ریال
جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (كارشناسي) کد درس 1222207 ۵۱,۰۰۰ریال
جامعه شناسی قشرها و نابرابریها کد درس 1222022 ۴۲,۰۰۰ریال
بینش های جامعه شناسی دو (كارشناسي) کد درس 1222013 ۴۵,۰۰۰ریال
مباني جامعه شناسي ( مفاهيم اساسي 2) کد درس 1222002 ۵۴,۰۰۰ریال
آماردر علوم اجتماعی کد درس 1117120 ۴۸,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
چکیده درس توسعه اجتماعی اقتصادی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی بینش های جامعه شناسی سه ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده های درس جامعه شناسی علم و تکنولوژی ۳۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی جامعه شناسی شهری ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده ۱۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی جامعه شناسی کار و شغل ۲۵,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی روش های تحقیق کمی ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده درس روش تحقیق کیفی ۳۰,۰۰۰ریال
کتاب کارو شغل ۸۰,۰۰۰ریال
بررسی عوامل موثربرحاشیه نشینی و بازتابهای آن ۲۰,۰۰۰ریال
بررسی مسائل اجتماعی و جمعیتی شهرهای جدید ۲۰,۰۰۰ریال
تحلیل کیفی از جرائم خشن زنان ( زمینه ها و انگیزه ها) ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده درس روشهای پیشرفته آماری ۱۰,۰۰۰ریال
چکیده درس بینش های جامعه شناسی دو ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده کتاب طرح تحقیق درتحقیقات اجتماعی (دواس) ۲۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی شهری ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی کاروشغل ۳۰,۰۰۰ریال
تحقیق کلاسی درس توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی بینش های جامعه شناسی یک ۲۵,۰۰۰ریال
کتاب سه مقاله در رسانه های جمعی ۴۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی ارتباطات ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده های کتاب رسانه و مدرنیته ۵۰,۰۰۰ریال
منابع دکتری جامعه شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده کتب دو جلدی ارل ببی ( روش تحقیق کمی) ۳۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی روشهای پیشرفته آماری ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس جامعه شناسی مسائل آموزش عالی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس بینشهای جامعه شناسی یک ( تاریخ تفکرات جامعه شناسی ) ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
رساله دکتری ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
بینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070 ۱۵۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109 ۱۵۰,۰۰۰ریال
روش تحقیق کمی کد درس 1227114 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها کد درس 1227089 ۱۵۰,۰۰۰ریال
زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی ۱۰۰,۰۰۰ریال
سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی) ۳۰,۰۰۰ریال
کتاب جهانی شدن واترزمالکوم ۵۰,۰۰۰ریال
توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071 ۱۵۰,۰۰۰ریال
روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105 ۱۰۰,۰۰۰ریال
بينش هاي جامعه شناسي 3 کد درس 1227075 ۱۵۰,۰۰۰ریال
جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130 ۹۰,۰۰۰ریال
روش تحقيق كيفي کد درس 1227113 ۱۰۰,۰۰۰ریال
زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209 ۲۰۰,۰۰۰ریال
بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101 ۱۵۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي شهري کد درس 1227082 ۴۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي علم و تكنولوژي کد درس 1227125 ۹۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111 ۲۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115 ۱۰۰,۰۰۰ریال
سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی ۳۰,۰۰۰ریال


اخبار
آرشیو آخبار
نظرسنجی
طریقه آشنایی شما با این سایت
سرچ در اینترنت
دوستان و همکلاسیها
اس و مس های تبلیغاتی
تبلیغات روی برگه های امتحانی
کارت های ویزیت

عضویت در خبر نامه