فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
اقلام موجود فروشگاه مجازی ایرانیان

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
جامعه شناسی قشرها و نابرابریها کد درس 1222022 ۴۲,۰۰۰ریال
بینش های جامعه شناسی دو (كارشناسي) کد درس 1222013 ۴۵,۰۰۰ریال
آماردر علوم اجتماعی کد درس 1117120 ۴۸,۰۰۰ریال
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی کد درس 1115001 ۴۸,۰۰۰ریال
توسعه اجتماعي اقتصادي (كارشناسي) کد درس 1222174 و 1222211 ۵۱,۰۰۰ریال
جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (كارشناسي) کد درس 1222207 ۵۱,۰۰۰ریال
روش تحقیق نظری کد درس 1222021 ۵۱,۰۰۰ریال
مباني جامعه شناسي ( مفاهيم اساسي 2) کد درس 1222002 ۵۴,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
چکیده درس جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده ۱۰,۰۰۰ریال
چکیده درس روشهای پیشرفته آماری ۱۰,۰۰۰ریال
مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری ۱۰,۰۰۰ریال
چکیده کتاب طرح تحقیق درتحقیقات اجتماعی (دواس) ۲۰,۰۰۰ریال
تحقیق کلاسی درس توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی روش های تحقیق کمی ۲۰,۰۰۰ریال
بررسی عوامل موثربرحاشیه نشینی و بازتابهای آن ۲۰,۰۰۰ریال
منابع دکتری جامعه شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
بررسی مسائل اجتماعی و جمعیتی شهرهای جدید ۲۰,۰۰۰ریال
تحلیل کیفی از جرائم خشن زنان ( زمینه ها و انگیزه ها) ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی بینش های جامعه شناسی سه ۲۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی بینش های جامعه شناسی یک ۲۵,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی جامعه شناسی کار و شغل ۲۵,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی جامعه شناسی شهری ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده های درس جامعه شناسی علم و تکنولوژی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس بینش های جامعه شناسی دو ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس توسعه اجتماعی اقتصادی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس روش تحقیق کیفی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس بینشهای جامعه شناسی یک ( تاریخ تفکرات جامعه شناسی ) ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس جامعه شناسی مسائل آموزش عالی ۳۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی روشهای پیشرفته آماری ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده کتب دو جلدی ارل ببی ( روش تحقیق کمی) ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی ارتباطات ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی شهری ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی کاروشغل ۳۰,۰۰۰ریال
رساله دکتری ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
کتاب سه مقاله در رسانه های جمعی ۴۰,۰۰۰ریال
چکیده های کتاب رسانه و مدرنیته ۵۰,۰۰۰ریال
کتاب کارو شغل ۵۰,۰۰۰ریال
چکیده های درس جامعه شناسی شهری ۵۰,۰۰۰ریال
کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی) ۳۰,۰۰۰ریال
سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی ۳۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي شهري کد درس 1227082 ۴۵,۰۰۰ریال
زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی ۵۰,۰۰۰ریال
کتاب جهانی شدن واترزمالکوم ۵۰,۰۰۰ریال
جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130 ۶۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101 ۷۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115 ۸۰,۰۰۰ریال
روش تحقيق كيفي کد درس 1227113 ۸۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي علم و تكنولوژي کد درس 1227125 ۸۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110 ۸۵,۰۰۰ریال
جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084 ۸۵,۰۰۰ریال
بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073 ۹۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها کد درس 1227089 ۱۰۰,۰۰۰ریال
روش تحقیق کمی کد درس 1227114 ۱۰۰,۰۰۰ریال
توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111 ۱۰۰,۰۰۰ریال
بينش هاي جامعه شناسي 3 کد درس 1227075 ۱۰۰,۰۰۰ریال
روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105 ۱۰۰,۰۰۰ریال
زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209 ۱۰۰,۰۰۰ریال
بینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109 ۱۰۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
    پردازش سیگنال دیجیتال ۱۰,۰۰۰ریال
    محاسبات عددی ۱۰,۰۰۰ریال
    تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحی مدارهای مجتمع خطی ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیک الکترونیک ۱۸,۰۰۰ریال
    الکترونیک 3 = الکترونیک آنالوگ ۲۵,۰۰۰ریال
    مدارهای مخابراتی ۲۵,۰۰۰ریال
    میکرو پروسسورها ۲۵,۰۰۰ریال
    معماری کامپیوتر ۲۵,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی= ریاضی مهندسی ۳۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی شیمی ( بیو تکنولوژی)
    ارزیابی محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی (ریاضی مهندسی) ۱۰,۰۰۰ریال
    تکنولوژی آنزیم ها ۱۰,۰۰۰ریال
    انتقال حرارت 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی زنتیک مولکولی ۱۰,۰۰۰ریال
    ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی ۱۴,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    میکرو بیولوژی عمومی ۲۱,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۲۳,۰۰۰ریال
    ترمودینامیک پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی صنعتی و فرایندهای تخمیری ۲۸,۰۰۰ریال
    ریاضیات پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک ۳۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمرا گرایش خاک و پی
    مکانیک خاک پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    مهندسی پی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    روش اجزاء محدود ۱۴,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات ۲۱,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک جبرانی ارشد ۴۶,۰۰۰ریال
    ریاضیات عالی مهندسی ۱۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
    مهندسی محیط زیست ۱۴,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات ۲۱,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی ۳۵,۰۰۰ریال
    هیدرولیک و آزمایشگاه ۴۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
    دینامیک سازه ها ۷,۰۰۰ریال
    تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته ۱۴,۰۰۰ریال
    روش اجزاء محدود ۱۴,۰۰۰ریال
    تحلیل سازه ها ۱۸,۰۰۰ریال
    سازه های بتن آرمه 1 = طراحی سازه های بتن مصالح ۱۸,۰۰۰ریال
    سازه های فولادی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    استاتیک ۳۹,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک ۴۶,۰۰۰ریال
    ریاضیات عالی مهندسی ۶۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
    ماشین آلات ساختمانی در راهسازی ۷,۰۰۰ریال
    متره و برآورد و پروژه ۷,۰۰۰ریال
    روشهای ساخت 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۰,۰۰۰ریال
    استاتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت ماشین آلات ساخت ۱۲,۰۰۰ریال
    تکنولوژی بتن ۱۹,۰۰۰ریال
    اقتصاد مهندسی ۳۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي صنايع( كليه گرايشها)
    مدیریت بازار ۱۰,۰۰۰ریال
    حسابداري صنعتي ۱۰,۰۰۰ریال
    سيستمهاي صف ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد 1 (اقتصاد خرد میانه 1) ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادمهندسی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    بازاریابی ارشد ۱۴,۰۰۰ریال
    برنامه سازی رایانه ۱۴,۰۰۰ریال
    داده کاوی ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای فرا ابتکاری ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای معین تصمیم گیری ۱۴,۰۰۰ریال
    طراحی آزمایشها ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت زنجیره تامین ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت و کنترل پروژه ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد ۱۸,۰۰۰ریال
    اقتصادمهندسی ۲۱,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی استراتژیک ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصادخرد پیشرفته 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستمهاي ديناميكي ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستمهاي ديناميكي (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    كامپيو تر و مديريت داده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح ۲۳,۰۰۰ریال
    بازاریابی و مدیریت بازار (جبرانی ارشد ) ۲۳,۰۰۰ریال
    توسعه و رشد ۲۳,۰۰۰ریال
    سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت كيفيت و بهره وري ۲۸,۰۰۰ریال
    روشهاي آماري ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت منابع انساني ۲۸,۰۰۰ریال
    احتمال و آمار مهندسی پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصادعمومی ۲۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك براي مديران ۲۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي حمل و نقل ۳۰,۰۰۰ریال
    استاتیک ۳۲,۰۰۰ریال
    شبيه سازي كامپيوتري ۳۵,۰۰۰ریال
    مباحث منتخب در مهندسي صنايع ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی خطی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري و برنامه ريزي ۳۵,۰۰۰ریال
    طراحي سيستمهاي صنعتي ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي توليد پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    تئوري تصميم گيري ۳۷,۰۰۰ریال
    سازماندهي و رهبري ۳۸,۰۰۰ریال
    فرایندهای احتمالی ۳۹,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد براي مديران ۴۰,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي ۴۴,۰۰۰ریال
    تصميم گيري با معيارهاي چندگانه ۴۵,۰۰۰ریال
    تحلیل سیستمها ۴۶,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    مدیریت عملیات ۵۲,۰۰۰ریال
    تحقیق در عملیات 1 ۵۳,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال مهندسی جبرانی ارشد ۵۳,۰۰۰ریال
    طرح ریزی واحدهای صنعتی ۵۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي رياضي ۵۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
    سیستم های کامپیوتری توزیع شده ۱۰,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    سیستمهای (محیطهای) چندرسانه ای ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت توسعه نرم افزار ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه سازی رایانه ۱۰,۰۰۰ریال
    شبیه سازی کامپیوتری ۱۰,۰۰۰ریال
    محاسبات عددی ۱۰,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 3 ۱۲,۰۰۰ریال
    سیستمهای کامپیوتری توزیع شده ۱۴,۰۰۰ریال
    پردازش گفتار ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهای محاسبات عددی ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول طراحی پایگاه داده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 1 (اصول طراحی نرم افزار) ۲۱,۰۰۰ریال
    شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    داده كاوي و انبار داده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهای محاسباتی پیشرفته ۲۳,۰۰۰ریال
    ساختمان داده ها ۲۵,۰۰۰ریال
    معماری کامپیوتر =معماری کامپیوترو سازمان آن ۲۵,۰۰۰ریال
    ریزپزدازنده 1= میکروپروسسورها ۲۷,۰۰۰ریال
    سيستم عامل هاي پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    مهندسي نرم افزار پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    مباحث ویژه در مهندسي نرم افزار ۲۸,۰۰۰ریال
    طراحی الگوریتمها ۲۸,۰۰۰ریال
    شبكه هاي عصبي ۲۸,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی ۳۰,۰۰۰ریال
    پردازش تصوير ۳۵,۰۰۰ریال
    پردازش موازي ۳۵,۰۰۰ریال
    سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري ۳۵,۰۰۰ریال
    ریاضیات پیشرفته 1 در مهندسی کامپیوتر ۳۷,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 2 ۳۹,۰۰۰ریال
    سیستمهای عامل ۳۹,۰۰۰ریال
    پايگاه داده پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    مدل سازي و بررسي كارايي سيستم هاي كامپيوتري ۴۲,۰۰۰ریال
    طراحي نرم افزارهاي مطمئن ۴۲,۰۰۰ریال
    نظریه زبانها و ماشینها ۴۳,۰۰۰ریال
    هوش مصنوعی ۴۶,۰۰۰ریال
    الگوريتم هاي پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    معماري كامپيوتر پيشرفته ۵۵,۰۰۰ریال
    گرافیک کامپیوتری ۵۵,۰۰۰ریال
    سيستم هاي خبره و مهندسي دانش ۵۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۹۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
    تکنولوژی عالی بتن ۱۰,۰۰۰ریال
    مهندسی پی ۱۰,۰۰۰ریال
    تکنولوژی مصالح ساختمانی ۱۰,۰۰۰ریال
    تحلیل سازه ۱۰,۰۰۰ریال
    تحقيق درعمليات ۲۱,۰۰۰ریال
    راهسازی ۲۱,۰۰۰ریال
    طرح هندسی راه پیشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    استاتیک ۲۳,۰۰۰ریال
    مدیریت و نگهداری راه ۲۸,۰۰۰ریال
    طرح روسازي پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    طرح و محاسبه راه آهن ۴۰,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک ۴۶,۰۰۰ریال
    رياضيات عالي مهندسي ۵۶,۰۰۰ریال
    مهندسی ترافیک پیشرفته ۵۷,۰۰۰ریال
    طراحی فرودگاه ۶۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي
    سازه های بتن آرمه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تحلیل سازه ها ۱۰,۰۰۰ریال
    تکنولوژی مصالح ساختمانی ۱۰,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات ۲۱,۰۰۰ریال
    روش های عددی در مهندسی آب ۲۱,۰۰۰ریال
    طراحی هیدرولیکی سازه ها ۲۱,۰۰۰ریال
    هیدرولیک پیشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    روش اجزاء محدود ۲۸,۰۰۰ریال
    هیدرولیک و آزمایشگاه ۲۸,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک ۴۶,۰۰۰ریال
    ریاضیات عالی مهندسی ۶۳,۰۰۰ریال
    استاتیک ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
    مکانیک سیالات پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    روشهای محاسبات عددی ۹,۰۰۰ریال
    مقدمه ای بر اجزاء محدود ۱۰,۰۰۰ریال
    سیستمهای دینامیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحی مکانیزمهای پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل ۱۰,۰۰۰ریال
    دینامیک پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    ارتعاشات پيشرفته ( ارتعاشات سيستمهاي ممتد) ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه سازی کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحی ماشین به کمک کامپیوتر ۱۶,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات 1 ۱۸,۰۰۰ریال
    کنترل اتوماتیک= سیستمهای کنترل خطی ۱۸,۰۰۰ریال
    مکانیک محیط های پیوسته 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح 2 ۲۳,۰۰۰ریال
    دینامیک ۲۳,۰۰۰ریال
    انتقال حرارت 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    ترمودینامیک 2 ۲۵,۰۰۰ریال
    طراحی اجزاء 2 ۲۵,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    محاسبات عددی پیشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی ۳۷,۰۰۰ریال
    ریاضیات پیشرفته 1 ۴۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
    معماری کامپیوتر و سازمان آن ۹,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول طراحی پایگاه داده ها ۱۰,۰۰۰ریال
    كاربردكامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۱۰,۰۰۰ریال
    فشرده سازی اطلاعات ۱۰,۰۰۰ریال
    بینایی ماشین ۱۰,۰۰۰ریال
    ساخت محیط های مجازی ۱۰,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل سیستمهای ساختاریافته ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحي واسط كاربر ۱۴,۰۰۰ریال
    شبکه های چند رسانه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    پردازش گفتار دیجیتال ۱۴,۰۰۰ریال
    گرافیک کامپیوتری پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    پويانمايي و پويانمايي سه بعدي ۱۴,۰۰۰ریال
    ارتباطات تصويري ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۶,۰۰۰ریال
    نظریه اتوماتها وزبان ها (مبانی نظریه محاسبه ، زبانها و ماشینها) ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت و کنترل پروژه های فن آوری اطلاعات ۱۸,۰۰۰ریال
    مهندسی فن آوری اطلاعات 2 ۱۸,۰۰۰ریال
    طراحی (و تحلیل) الگوریتمها ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول طراحی یا مهندسی نرم افزار ۲۱,۰۰۰ریال
    ساختمان داده ها و الگوریتمها ۲۵,۰۰۰ریال
    اصول سیستم عامل ۳۲,۰۰۰ریال
    گرافیک کامپیوتری 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 2 ۴۶,۰۰۰ریال
    هوش مصنوعی ۴۶,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی ۵۳,۰۰۰ریال
    سیستمهای چندرسانه ای ۵۳,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم اقتصادي
    اقتصاد خرد میانه 1 ۷,۰۰۰ریال
    نظام اقتصادی صدر اسلام ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان میانه 1(اقتصاد کلان1) ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول مدیریت و سازماندهی ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد حقوق ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه بازيها ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی(جبرانی) ۱۶,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار( ریاضیات و کاربردآن در مدیریت،ریاضیات در برنامه ریزی) ۲۱,۰۰۰ریال
    پول و بانکداری ۲۴,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    موضوعات انتخابي در اقتصاداسلامي ۲۸,۰۰۰ریال
    مباني فقهي اقتصاداسلام ۲۸,۰۰۰ریال
    تجارت بين الملل ۳۰,۰۰۰ریال
    سمينار بانكداري اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
    اقتصادمحيط زيست ۳۷,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان میانه 2(اقتصاد کلان 2) ۳۹,۰۰۰ریال
    اقتصادخرد2 (اقتصاد خرد میانه 2) ۳۹,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي (ارشد) ۴۱,۰۰۰ریال
    اقتصادپولي ۴۴,۰۰۰ریال
    اقتصاد توسعه ۴۴,۰۰۰ریال
    اقتصادخرد ۴۶,۰۰۰ریال
    اقتصادصنعتي ۴۶,۰۰۰ریال
    رياضيات براي اقتصاد ۴۸,۰۰۰ریال
    اقتصادمنابع ۵۱,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۵۳,۰۰۰ریال
    روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري ۶۰,۰۰۰ریال
    اقتصادكلان ۶۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آب و هواشناسی
    در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) ۹,۰۰۰ریال
    آبو هواشناسی کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    آلودگی آب و هوا و جزیره حرارتی ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هواشناسی توریسم ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هواشناسی پزشکی ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هواشناسی شهری ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحی اقلیمی شهر ۱۰,۰۰۰ریال
    کامپیوتر در جغرافیا (Itفن آوری اطلاعات) ۱۰,۰۰۰ریال
    گرمایش جهانی ۱۰,۰۰۰ریال
    مخاطرات آب و هوایی شهر ۱۰,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی شهر ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
    سریهای زمانی و روشهای آماری آشکارسازی ۱۴,۰۰۰ریال
    تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    آب و هوای کواترنر ۱۴,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای آب و هواشناسی دیرینه ۱۴,۰۰۰ریال
    کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    نقشه خوانی یا نقشه های توپوگرافی ۲۳,۰۰۰ریال
    اقلیم شناسی دینامیک ۲۵,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر دراقلیم شناسی ۲۸,۰۰۰ریال
    میانی جغرافیای شهری ۳۰,۰۰۰ریال
    روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی ۳۵,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در آب و هوا شناسی ۳۵,۰۰۰ریال
    مدیریت و برنامه ریزی محیطی ۳۵,۰۰۰ریال
    میانی آب و هواشناسی(مبانی اقلیم شناسی) ۳۸,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین= دیدگاهای آمایش شهری ۳۹,۰۰۰ریال
    هیدرولوژی پیشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    مبانی ژئوموفولوژی ۵۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
    کلام اسلامی ۷,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی ۷,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدراء 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    حکمت اشراق 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق 2 ۳۵,۰۰۰ریال
    زبان خارجه ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق 1 ۴۰,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء 2 ۴۰,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدراء 1 ۴۰,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء 1 ۴۲,۰۰۰ریال
    مسائل کلامی جدید ۴۴,۰۰۰ریال
    منطق قدیم ۴۹,۰۰۰ریال
    منطق جدید ۴۹,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب 2 ۵۰,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب 1 ۵۰,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدراء 2 ۵۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
    فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۷,۰۰۰ریال
    ورزش معلولین پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری = آمار زیستی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    باز توانی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    امدادگر ورزشی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    اشنایی با کامپیوتر ۷,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آزمایشگاه حرکات اصلاحی ۱۰,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی ورزشی ۱۲,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی (جبرانی) ۱۲,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی ۱۴,۰۰۰ریال
    دومیدانی 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
    آماراستنباطی پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    ارزشیابی دوره های آموزشی ۹,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی ۹,۰۰۰ریال
    روشهاو فنون تدریس ۳۷,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات تظبیقی
    بررسی متون نظم و نثرفارسی 1 ۹,۰۰۰ریال
    بلاغت تطبیقی ۱۸,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی ۱۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات کودک و نوجوان
    تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ۷,۰۰۰ریال
    تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ۷,۰۰۰ریال
    صرف و نحو عربی (عربی 1 ) ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۷,۰۰۰ریال
    زیبایی شناسی ادبیات کودک ۷,۰۰۰ریال
    کودک و ادبیات عامه ۷,۰۰۰ریال
    کودک و تفکر خلاق ۷,۰۰۰ریال
    عربی 3 = نظم عربی ۹,۰۰۰ریال
    عربی 2 نثرعربی ( متون نثرعربی ) ۹,۰۰۰ریال
    جریان شناسی شعر معاصر ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    آیین نگارش و فنون ساده نویسی ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی کودکی و نوجوانی ۱۰,۰۰۰ریال
    آشنایی با سیرتحول نثر فارسی ( سبک شناسی 2 نثر ) ۱۶,۰۰۰ریال
    کلیات نقد ادبی ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنای با سیر تحول شعر فارسی (سبک شناسی 1 نظم) ۲۳,۰۰۰ریال
    انواع ادبی ۲۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۸۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات مقاومت
    انواع ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
    جریان شناسی شعر معاصر ایران (ادبیات معاصر 1 نظم) ۲۵,۰۰۰ریال
    سبک شناسی2 نثر ۳۲,۰۰۰ریال
    عربی 3 نظم عربی( متون نظم عربی) ۳۹,۰۰۰ریال
    نقد ادبی ۳۹,۰۰۰ریال
    نقد ادبیات داستانی ۴۱,۰۰۰ریال
    عربی2 نثر عربی (متون نثر عربی) ۴۴,۰۰۰ریال
    تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران ۴۶,۰۰۰ریال
    عربی 1 (صرف و نحو عربی) ۴۷,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران ۴۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۸۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادیان و عرفان
    ادیان ایران پیش از اسلام 1 ۹,۰۰۰ریال
    ادیان هند 1 ۹,۰۰۰ریال
    تاریخ تصوف از قرن هفتم تا عصرحاضر ۹,۰۰۰ریال
    تاریخ فرق اسلامی 1 ۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق د رعلوم اسلامی ۹,۰۰۰ریال
    علوم بلاغت یا علوم بلاغی جبرانی ارشد ۳۰,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۴۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
    کاربرد نرم افزارکامپیوتردر پژوهشهای ارتباطی ۶۰,۰۰۰ریال
    کاربرد آمار در پژوهشهای ارتباطی ۱۰۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی
    پاورپوینت درس جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده درس جامعه شناسی توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق درتوسعه و رفاه اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق نظری ۷۵,۰۰۰ریال
    مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 ۸۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در توسعه و رفاه اجتماعی ۱۰۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی توسعه ۱۰۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تاریخ اسلام
    زبان عربی = قرائت متون تاریخی ۷,۰۰۰ریال
    تاریح تحولات سیاسی اجتماعی جهان اسلام از سال چهلم هجری تاسال 227 هجری ۹,۰۰۰ریال
    تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام= تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام ۱۶,۰۰۰ریال
    تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری = تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی ۲۵,۰۰۰ریال
    بررسی جنبشهای مردمی یکصد ساله اخیر ۲۸,۰۰۰ریال
    تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال 227 هجری تا سقوط بغداد ۳۰,۰۰۰ریال
    شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها ۳۵,۰۰۰ریال
    تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری ۳۹,۰۰۰ریال
    تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع) ۴۱,۰۰۰ریال
    شناخت و نقدمنابع وماخذ ایران بعد از اسلام ۵۱,۰۰۰ریال
    فلسفه تاریخ ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تحقیقات آموزشی
    مدیریت فرایند آموزش = مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی کد درس1211485 ۷,۰۰۰ریال
    آشنایی با کامپیوتر ( جبرانی ارشد ) ۷,۰۰۰ریال
    روشهای ارزیابی آموزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۱۰,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپوتر در تحقیقات تربیتی ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری(1) ۱۲,۰۰۰ریال
    روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۱۲,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی( روشهای ارزشیابی آموزشی) ۱۶,۰۰۰ریال
    فلسفه آموزش و پرورش = مکاتب فلسفی و آرای تربیتی کد درس 1211470 ۲۳,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ۲۴,۰۰۰ریال
    روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ۴۱,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی( کلیه گرایشها)
    مبانی اقلیم شناسی ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت توسعه پایدارکالبدی فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی ۷,۰۰۰ریال
    در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) جبرانی ارشد ۹,۰۰۰ریال
    منابع و مسائل آب در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی ۱۰,۰۰۰ریال
    تفسیرو کاربرد عکسهای هوایی ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی محیط زیست،منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری ۱۰,۰۰۰ریال
    توسعه جغرافیا و نظریه های اقتصادی ۱۲,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاهای روستایی ۱۲,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد و کلان و برنامه ریزی اقتصادی ۱۲,۰۰۰ریال
    توانهای محیطی و اقتصاد فضای روستایی ۱۲,۰۰۰ریال
    جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ۱۲,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی ناحیه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت راهبردی توسعه روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی ۱۶,۰۰۰ریال
    روشهای تحقیق در برنامه ریزی روستایی ۱۸,۰۰۰ریال
    GIS فن آوریهای جغرافیایی (RS در برنامه ریزی روستایی) ۱۸,۰۰۰ریال
    تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی ۱۹,۰۰۰ریال
    میانی آب و هواشناسی(مبانی اقلیم شناسی) ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۲۳,۰۰۰ریال
    مکاتب و بنیانهای نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی ۲۴,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۲۵,۰۰۰ریال
    تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۲۵,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۳۰,۰۰۰ریال
    نقشه خو انی ۳۰,۰۰۰ریال
    استفاده از كامپيوتر در برنانه ريزي روستايي ۳۵,۰۰۰ریال
    مدیریت روستایی ۳۵,۰۰۰ریال
    جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران ۳۵,۰۰۰ریال
    کاریرد کامپیوتر در جغرافیا = کاربرد کامپیوتر دراقلیم شناسی ۳۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۳۷,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۳۹,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۴۱,۰۰۰ریال
    انسان و محیط ۴۲,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی کشاورزی با تاکید بر ایران ۴۹,۰۰۰ریال
    دیدگاهها ونظریه های توسعه روستایی ۴۹,۰۰۰ریال
    كاربرد ( gis )دربرنامه ريزي روستايي(2) ۵۱,۰۰۰ریال
    روشها وفنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی ۵۲,۰۰۰ریال
    اقتصادفضا ۵۶,۰۰۰ریال
    متون تخصصی جغرافیای روستایی ۵۶,۰۰۰ریال
    جغرافیای شهری پیشرفته ۶۳,۰۰۰ریال
    مبانی ژئومورفولوژی 1 ۶۹,۰۰۰ریال
    روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت ۷۰,۰۰۰ریال
    مکتب های جغرافیایی گرایش روستایی ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جمعیت شناسی
    سوالات تالیفی روش تحقیق ۲۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده درس روشهای پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی) ۲۰,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    آمار در علوم اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق نظری ۶۰,۰۰۰ریال
    کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
    کاربرد نظریه های اجتماعی درجمعیت شناسی ۷۰,۰۰۰ریال
    روش های پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی) ۸۰,۰۰۰ریال
    آمار پیشرفته ۹۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۹۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
    مبانی عملکرد انسان ۷,۰۰۰ریال
    کنترل حرکتی ۷,۰۰۰ریال
    روانشناسی ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    رشد حرکتی درطول عمر ۷,۰۰۰ریال
    رشد جسمانی ۷,۰۰۰ریال
    تربیت بدنی رشدی ۷,۰۰۰ریال
    آشنایی با کامپیوتر ( جبرانی ارشد ) ۷,۰۰۰ریال
    اختلالات رشد و یادگیری حرکتی ۷,۰۰۰ریال
    آمارزیستی ویژه فعالیت ورزشی =تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش ۷,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    رشد و تکامل حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
    ارزیابی رشد حرکتی ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی بالینی
    کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی دربیماریهای عصبی و روانی ۷,۰۰۰ریال
    تاریخچه سیستمها درروانشناسی ( مدلها نظریه و پژوهشها) ۹,۰۰۰ریال
    استفاده ارزروشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی ۹,۰۰۰ریال
    آسیب شناسی پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    نظریه های روان درمانی ۲۱,۰۰۰ریال
    بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۳,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در روانشناسی ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم ) ۳۴,۰۰۰ریال
    روانشناسی رشد پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    نظریه های شخصیت ۴۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی تربیتی
    مقدمات روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسی شخصبت ( نظریه ها و مفاهیم ) ۳۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
    بررسی مسائل اجتماعی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی ایلات و عشایرایران ۱۵,۰۰۰ریال
    چکیده درس روش تحقیق2 (کیفی) ۲۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق 1 (کمی) ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    ارتباطات بین فرهنگی ۲۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    نظریه های جامعه شناسی پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق 2 ( کیفی ) ۷۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق 1 ( روشهای کمی) ۱۰۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
    متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ۷,۰۰۰ریال
    تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی = تغذیه ورزشی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت ۷,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی =اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی ۷,۰۰۰ریال
    تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری = آمار زیستی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    استرس محیطی درتمرین ۷,۰۰۰ریال
    ابعاد روانی فعالیت بدنی = روانشناسی فعالیت ورزسی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذیه و ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی= گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
    استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    آمارزیستی ویژه فعالیت ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استثقامت ۷,۰۰۰ریال
    تغذیه ورزشی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت امور شهری
    نظریه های سازمان و مدیریت - دیگاه استراتژیک کد درس 1218522 ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی
    روش تحقیق (آموزش محور ) ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت راهبردی کد درس 1218384 ۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت ورزشی ( کلیه گرایشهای جدید)
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215216 ۷,۰۰۰ریال
    آئین نگارش زبان فارسی ۷,۰۰۰ریال
    اصول و مبانی بازاریابی ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    کاربرد رایانه در ورزش ۷,۰۰۰ریال
    سمینار در مدیریت رسانه های ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۷,۰۰۰ریال
    گردشگری ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215205 ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت پارکها ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی جهانی ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی (مدیریت بازاریابی در سازمانهای ورزشی المپیک) ۷,۰۰۰ریال
    ارتباط شناسی ۹,۰۰۰ریال
    نظریه های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور) ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی،اماکن وتاسیسات ورزشی،نظارت و ارزشیابی در سازمانهای ورزشی ۱۲,۰۰۰ریال
    مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش ۱۴,۰۰۰ریال
    حقوق ورزشی و حقوق رسانه ۱۴,۰۰۰ریال
    سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215408 ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی مدیریت ورزشی کد درس 1215333 ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
    خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۱۶,۰۰۰ریال
    اوقات فراغت و محیط زیست ۱۶,۰۰۰ریال
    نظریه ها و مبانی اوقات فراعت ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی دراوقات فراغت و ورزشهای تفریحی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی در ورزش ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی ۱۸,۰۰۰ریال
    اصول و مبانی مدیریت ۱۸,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215308 و 1215349 ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۲۳,۰۰۰ریال
    دو و میدانی 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    نظریه های سازمان و مدیریت ۲۴,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی و اداری در ورزش ۲۵,۰۰۰ریال
    تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش ۲۵,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی استراتژیک(برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی) ۲۵,۰۰۰ریال
    مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی = مدیریت سازمانهای ورزشی ۲۵,۰۰۰ریال
    یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش ۲۶,۰۰۰ریال
    نظریه های سازمان و مدیریت ۲۶,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۳۰,۰۰۰ریال
    مدیریت تاسیسات ورزشی یا مدیریت فضاها و اماکن ورزشی=آشنایی بامدیریت اماکن ورزشی ۳۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری( کلیه گرایشها)
    برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کد درس 1216549 ۷,۰۰۰ریال
    ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ۷,۰۰۰ریال
    اقتصاد زمین و مسکن شهری ۷,۰۰۰ریال
    حقوق و قوانین شهری و منطقه ای در ایران ۷,۰۰۰ریال
    روشها و فنون (مدلها و فنون ) تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت شهری و توسعه فضایی ۷,۰۰۰ریال
    در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی( اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی gis) ۹,۰۰۰ریال
    تفسیر و کاربرد عکسهای هوایی ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۰,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی مسکن(مسکن و اسکان غیر رسمی) ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی محیط زیست ،منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    منابع و مسائل آب در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    دیدگاهای برنامه ریزی محیط زیست شهری ۱۲,۰۰۰ریال
    کاربردآمار وسیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری ۱۴,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۴,۰۰۰ریال
    توانهای محیطی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای (تکنیکهای ) برنامه ریزی ناحیه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی ۱۴,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید ۱۶,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی بافت های فرسوده و مساله دارشهری در ایران ۱۶,۰۰۰ریال
    نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری ۱۶,۰۰۰ریال
    سکونت گاههای غیر رسمی در کشور های در حال توسعه ۱۶,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران ۱۸,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت عمران ۲۱,۰۰۰ریال
    کامپیوتر در جغرافیا (Itفن آوری اطلاعات) ۲۳,۰۰۰ریال
    (اصول و مبانی)برنامه ریزی منطقه ای کد درس 1216554 ۲۷,۰۰۰ریال
    مبانی اقلیم شناسی ۲۸,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر در جغرافیا( در اقلیم شناسی) ۲۸,۰۰۰ریال
    نقشه خوانی = نقشه های توپوگرافی ۳۰,۰۰۰ریال
    طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ۳۲,۰۰۰ریال
    مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا ۳۴,۰۰۰ریال
    افتصادشهری پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    مطالعات شهری ۳۷,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۳۷,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۴۱,۰۰۰ریال
    مبانی ژئومورفولوژی ۴۱,۰۰۰ریال
    مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۴۳,۰۰۰ریال
    شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران ۴۴,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۴۶,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي ۴۹,۰۰۰ریال
    سيستم اطلاعات جغرافياييgis در برنانمه ريزي شهري و منطقه اي ۴۹,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کد درس 1216316 ۴۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای ۵۱,۰۰۰ریال
    سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری ۵۲,۰۰۰ریال
    جغرافیای شهری پیشرفته ۵۶,۰۰۰ریال
    جغرافياي طبيعي شهر (اقليم ،هيدرولوژي) ۵۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي شهرهاي جديد ۵۸,۰۰۰ریال
    متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد 1216308 ۵۸,۰۰۰ریال
    تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی شهری ۶۲,۰۰۰ریال
    تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری ۶۵,۰۰۰ریال
    جغرافیای طبیعی شهر (ژئوموفولوژی) ۷۰,۰۰۰ریال
    مکتب های جغرافیایی گرایش شهری ۷۰,۰۰۰ریال
    اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای کد درس 1216305 ۷۰,۰۰۰ریال
    روشهای تحلیل جمعیت ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
    روش تحقیق درجغرافیای سیاسی ۹,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تصمیم گیری ۱۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدفلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
    زبان تحصصی ۷,۰۰۰ریال
    کلام اسلامی ۷,۰۰۰ریال
    منطق قدیم ۷,۰۰۰ریال
    مبانی فلسفی علم کلام ۷,۰۰۰ریال
    حکمت مشا ء2 = فلسفه مشا ء 2 ۷,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 4 ۷,۰۰۰ریال
    تاریخ فلسفه غرب 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حکمت اشراق 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت مشا ء1 ۳۰,۰۰۰ریال
    منطق جدید ۵۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت آموزشي
    اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تدريس پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول مدیریت اسلامی ۲۸,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه مديريت آموزشي ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت نیروی انسانی ۲۸,۰۰۰ریال
    کاربرد تئوریها در برنامه ریزی آموزشی ۳۰,۰۰۰ریال
    رفتارو روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
    نظارت و راهنمایی آموزشی ۳۵,۰۰۰ریال
    کاربردآمار استنباطی در مدیریت آموزشی ۳۷,۰۰۰ریال
    مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی ۳۹,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ريزي آموزشي ۴۲,۰۰۰ریال
    تئوريهاي سازماني مديريت ۴۲,۰۰۰ریال
    اصول مدیریت آموزشی ۴۴,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تدریس = روشهای نوین یاددهی - یادگیری ۴۴,۰۰۰ریال
    نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (مكاتب فلسفي و آراي تربيتي ) ۵۱,۰۰۰ریال
    روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی (مدیریت آموزشی ) ۶۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبیات فارسی
    آشنایی با سیر تحول نثر فارسی ( سبک شناسی 2 نثر ) ۷,۰۰۰ریال
    آشنایی با سیرتجوا شعر فارسی ( سبک شناسی 1 نظم ) ۷,۰۰۰ریال
    سبک شناسی2 نثر2 ۱۰,۰۰۰ریال
    آئین نگارش ۱۰,۰۰۰ریال
    مقدمات زبان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    انواع ادبی ۱۴,۰۰۰ریال
    نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی ۱۶,۰۰۰ریال
    ادبیات معاصر 1 نظم ، جریان شناسی شعر معاصرایران ۲۳,۰۰۰ریال
    نقد ادبی ۲۳,۰۰۰ریال
    بلاغت 2 بدیع وبیان ۲۵,۰۰۰ریال
    کلیه و دمنه 1 نثر3 بخش 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    عروض و قافیه ۳۲,۰۰۰ریال
    دستور زبان فارسی1 ۳۲,۰۰۰ریال
    نقد ادبیات داستانی ۳۲,۰۰۰ریال
    بدیع ۳۸,۰۰۰ریال
    معانی و بیان 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 2 (تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه) ۵۴,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 3 (مصباح الهدايه) ۵۵,۰۰۰ریال
    تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي ۶۲,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 4 (مثنوي) ۶۲,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 3 (خاقاني و نظامي) ۶۲,۰۰۰ریال
    عربي 3 ( نظم عربي) ۶۴,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشريه) ۶۹,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 1(تاريخ بيهقي) ۷۰,۰۰۰ریال
    عربي 1 ( صرف و نحو) ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۷۰,۰۰۰ریال
    عربي 2(نثر عربي) ۷۰,۰۰۰ریال
    تحقيق در دستور زبان فارسي ۷۰,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 2 (ناصر خسرو و سنايي) ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 1 (شاهنامه) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت بازرگانی
    بازاریابی بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق بازرگانی ۱۴,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۱۶,۰۰۰ریال
    بازاریابی و مدیریت بازار ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد ۱۸,۰۰۰ریال
    حقوق بازرگاني بين الملل ۲۱,۰۰۰ریال
    بازارها ونهادهاي مالي ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت صادرات و واردات ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی مدیریت اسلامی و الکوهای آن ۲۱,۰۰۰ریال
    رفتارسازمانی = مدیریت رفتارسازمانی جبرانی ارشد ۲۳,۰۰۰ریال
    بازار يابي صنعتي ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    سمينار در مديريت مالي ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت سرمايه گذاريها ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و مآخذشناسی = مبانی روش تحقیق جبرانی ارشد ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقيق كاريردي ۳۲,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 2 ۳۲,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۳۵,۰۰۰ریال
    بررسي رفتار مصرف كننده ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول بازاریابی و مدیریت ۳۷,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    مديريت منابع انساني پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    تحقيقات بازار يابي ۴۲,۰۰۰ریال
    مهارتهای عمومی مدیریت ۴۳,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات 1) ۴۶,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه (ریاضیات پایه و مقدمات آمار) ۵۱,۰۰۰ریال
    بازار شناسي و مسائل بازار يابي ۵۶,۰۰۰ریال
    مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۵۶,۰۰۰ریال
    تحقيق در عمليات پيشرفته ۵۶,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت پيشرفته ۶۳,۰۰۰ریال
    سازمانهاي پولي و مالی بين الملل ۶۴,۰۰۰ریال
    حسابداري مديريت ۶۴,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۶۵,۰۰۰ریال
    تصمیم گیری در مساءل مالی ۶۷,۰۰۰ریال
    سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت = اقتصادمديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی کد 1225018 ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی کد درس 1225019 ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت اجرايي
    مبانی سازمان و مدیریت ۷,۰۰۰ریال
    روش تحقيق( آموزش محور ) = روش تحقیق پیشرفته کد درس 1218307 ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق( آموزش محور ) = روش تحقیق پیشرفته کد درس 1218373 ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك ۳۵,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۳۵,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) ۳۹,۰۰۰ریال
    مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك ۴۲,۰۰۰ریال
    ارتباطات بازاريابي ۴۲,۰۰۰ریال
    تحقيقات بازاريابي ۴۲,۰۰۰ریال
    مديريت استراتژيك بازاريابي ۴۴,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۵۱,۰۰۰ریال
    مهارتهاي عمومي مديريت ۵۱,۰۰۰ریال
    بازرگاني بين الملل ۵۶,۰۰۰ریال
    مديريت طرحهاي توسعه ۵۶,۰۰۰ریال
    تحليل استراتژيهاي سازمانهاي موفق و ناموفق ۵۶,۰۰۰ریال
    مديريت تكنولوژي و نوآوري ۵۸,۰۰۰ریال
    مديريت مالي و اقتصاد مديريت ( اقتصاد مدیریت ) ۶۰,۰۰۰ریال
    مديريت بازاريابي ۶۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مدیریت (جبرانی ) کد درس 1237006 ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق( آموزش محور ) = روش تحقیق پیشرفته کد درس 1218309 ۷۰,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری1(هزینه یابی) ۷۰,۰۰۰ریال
    مسائل جاري مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    حسابداري مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    تحليل رفتار و مديريت منايع انساني ۷۰,۰۰۰ریال
    سازمانهاي پيچيده ديدگاه استراتژيك= مدیریت استزاتتژیک پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
    دين و اخلاق ۱۰,۰۰۰ریال
    فلسفه اسلامی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    اخلاق پزشکی ۱۴,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۲۱,۰۰۰ریال
    متافیزیک عمومی در غرب ۲۸,۰۰۰ریال
    اخلاق خانواده ۲۸,۰۰۰ریال
    اخلاق مقایسه ای ۲۸,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق به زبان انگليسي ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه اسلامی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
    كليات فلسفه اخلاق ۳۵,۰۰۰ریال
    اخلاق زيست محيطي ۳۵,۰۰۰ریال
    نظريه هاي اخلاقي (1) ۴۰,۰۰۰ریال
    متافیزیک عمومی در غرب ۴۲,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۴۲,۰۰۰ریال
    مباني اخلاقي جهاني ۴۲,۰۰۰ریال
    فرااخلاق ۴۲,۰۰۰ریال
    نظريه هاي اخلاقي (2) ۴۴,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامي ۴۴,۰۰۰ریال
    انسان شناسي ۴۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق اسلامي ۵۱,۰۰۰ریال
    تاريخ فلسفه اخلاق ۵۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت
    علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۲۱,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    تربيت در نهج البلاغه ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۳,۰۰۰ریال
    تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام ۲۸,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي تعليم و تربيت پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۲۸,۰۰۰ریال
    آموزش و پرورش تطبيقي(پيشرفته) ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه آموزش و پرورش ۳۰,۰۰۰ریال
    نظرات تربيتي ائمه اطهار ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
    آمار استنباطي پيشرفته ۳۷,۰۰۰ریال
    نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي ۴۲,۰۰۰ریال
    تعليم و تربيت اسلامي ۴۲,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    سير آراء تربيتي غرب ۵۲,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشد تاريخ تشيع
    متون کهن فارسی = قرائت متون تاریخی به زبان فارسی کد درس 1220417 ۱۴,۰۰۰ریال
    فقه ۱۴,۰۰۰ریال
    سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام ۳۲,۰۰۰ریال
    تاریخ اجتماعی شیعه 2 ۳۲,۰۰۰ریال
    علم و آموزش در جهان تشیع ۳۹,۰۰۰ریال
    تشيع در آثارمستشرقان ۳۹,۰۰۰ریال
    سيره ائمه (2) ۴۶,۰۰۰ریال
    سيره ائمه (1) ۵۱,۰۰۰ریال
    زبان انگلیسی 2 ۵۳,۰۰۰ریال
    روش شناسي تاريخي ۵۳,۰۰۰ریال
    تاریخ زندگانی پیامبر ۵۳,۰۰۰ریال
    تاريخ اجتماعي شيعه (1) ۵۳,۰۰۰ریال
    تاريخ سياسي شيعه (2) ۵۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و ماخذ شناسی ۶۰,۰۰۰ریال
    مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي ۶۰,۰۰۰ریال
    کلام ۶۲,۰۰۰ریال
    نقد متون تاريخي ۶۲,۰۰۰ریال
    مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع ۶۵,۰۰۰ریال
    فلسفه علم تاريخ ۷۰,۰۰۰ریال
    متون کهن عربی ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان انگلیسی 1 ۷۰,۰۰۰ریال
    فرق شيعه ۷۰,۰۰۰ریال
    تاريخ سياسي شيعه(1) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي محض
    مدیریت سازمانهای ورزشی=مبانی مدیریت سازماندهی وبرنامه ریزی در تربیت بدنی ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخ تربیت بدنی در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۱۰,۰۰۰ریال
    فوتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی ۱۰,۰۰۰ریال
    هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    مديريت رفتارسازماني در ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    تئوريهاي سازمان و مديريت ۱۰,۰۰۰ریال
    مديريت بازاريابي ورزشي ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق در مديريت ورزشي ۱۴,۰۰۰ریال
    والیبال 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای اماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدنی ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت اداري- مالي ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول و مباني مديريت در سازمانهاي ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    سمینار در مدیریت ورزشی ۲۱,۰۰۰ریال
    نظارت و ارزشيابي در برنامه هاي تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت رويدادها واردوهاي ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنايي با كامپيوترو كاربرد نرم افزارهادر تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي ۲۸,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۳۵,۰۰۰ریال
    پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني ۳۵,۰۰۰ریال
    دو میدانی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدحسابداری
    اصول سازمان و مدیریت (جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    حسابداری پیشرفته 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    حسابرسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی روش تحقیق یا روش تحقیق و ماخذ شناسی (جبرانی) ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) جبرانی ارشد ۱۶,۰۰۰ریال
    مهندسی مالی آموزش محور کد درس 1214113 ۱۶,۰۰۰ریال
    آمارو احتمالات ۲۱,۰۰۰ریال
    حسابداری صنعتی 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی پیشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
    رفتارسازمانی = مدیریت رفتارسازمانی جبرانی ارشد ۳۲,۰۰۰ریال
    روش های تحقیق و مآخذشناسی = مبانی روش تحقیق جبرانی ارشد کددرس 1218092 ۳۵,۰۰۰ریال
    حسابداری میانه 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۴۴,۰۰۰ریال
    حسابرسي پيشرفته ۴۴,۰۰۰ریال
    سيستم اطلاعاتي حسابذاري ۴۴,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    مسائل جاري در حسابداري ۵۱,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 1 ۵۳,۰۰۰ریال
    حسابداري دولتي پيشرفته ۵۸,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار(ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت) جبرانی ۵۸,۰۰۰ریال
    سيستم هاي حسابداري ۵۸,۰۰۰ریال
    تئوري حسابداري (2) ۶۰,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 2 ۶۰,۰۰۰ریال
    مهندسي مالي آموزش محور کد درس 1214111 ۶۰,۰۰۰ریال
    اقتصادمديريت (مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت) ۶۵,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق و گزارش نويسي ۶۵,۰۰۰ریال
    حسابداري مديريت ۶۷,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۶۸,۰۰۰ریال
    تصميم گيري در مسائل مالي ۷۰,۰۰۰ریال
    بررسي موارد خاص در حسابداري ۷۰,۰۰۰ریال
    تئوري حسابداري (1) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
    نحو کاربردی4 ۱۰,۰۰۰ریال
    منطق 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی فهم و نقدحدیث ۱۴,۰۰۰ریال
    قرائت و درک متون عربی( متون عربی 4) ۱۴,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    جوامع حدیثی ۲۵,۰۰۰ریال
    کلیات علم رجال ۲۷,۰۰۰ریال
    شناخت نهج البلاغه 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۸,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی ( علوم بلاغت) جبرانی ۳۰,۰۰۰ریال
    تاریخ قرآن 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    مفردات قرآن (2) ۳۰,۰۰۰ریال
    علوم قراني (1) ۳۰,۰۰۰ریال
    روشهاي تفسيري ۳۰,۰۰۰ریال
    تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    علوم قرآني(3) ۳۷,۰۰۰ریال
    تفسير قرآن (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    فقه الحديث ۴۲,۰۰۰ریال
    اشنایی باتاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۴۳,۰۰۰ریال
    تاريخ قرآن ۴۴,۰۰۰ریال
    تاريخ حديث ۴۴,۰۰۰ریال
    نقد و بررسي آراي رجالي ۴۴,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۴۸,۰۰۰ریال
    تفسير قرآن (3) ۵۰,۰۰۰ریال
    مفردات قرآن (1) ۵۲,۰۰۰ریال
    درایه الحدیث ۵۴,۰۰۰ریال
    مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 ۵۹,۰۰۰ریال
    علوم قرآني( 2) ۵۹,۰۰۰ریال
    زبان خارجی ۶۸,۰۰۰ریال
    تفسير قرآن (2) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
    اصول فقه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    منطق 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء2 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول فقه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    نحو کاربردی4 ۱۴,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    اشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۴,۰۰۰ریال
    قرائت و درک متون عربی ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی ارشد کد درس 1220326 ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و ماخذشناسی ۳۹,۰۰۰ریال
    قواعد فقه (2) ۴۶,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۵۳,۰۰۰ریال
    فقه 5 ۵۳,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی =علوم بلاغی جبرانی ارشد کد درس 1220080 ۵۳,۰۰۰ریال
    مباحث اصول (2) ۵۵,۰۰۰ریال
    فقه استدلالي (2) ۵۵,۰۰۰ریال
    اصول فقه 4 ۵۵,۰۰۰ریال
    فقه 4 ۵۵,۰۰۰ریال
    فقه تطبيقي ۵۵,۰۰۰ریال
    فقه استدلالي (1) ۶۲,۰۰۰ریال
    مباحث اصول (1) ۶۷,۰۰۰ریال
    زبان خارجی ۶۹,۰۰۰ریال
    قواعد فقه (1) ۶۹,۰۰۰ریال
    آيات الاحكام ۷۰,۰۰۰ریال
    مباحث اصول(3) ۷۰,۰۰۰ریال
    فقه استدلالي (3) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)
    اقلیم شناسی دینامیک ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی محیط زیست،منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    منابع و مسائل آب در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی ژئوموفولوژی 1 ساختمانی ۱۴,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۴,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی ناحیه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۴,۰۰۰ریال
    كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي ۱۴,۰۰۰ریال
    (مبانی) جغرافیای شهری ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    تفسیر عکسهای هوایی ۱۴,۰۰۰ریال
    ( gis ) در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی = gis اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۶,۰۰۰ریال
    روشهاي اقليم شناسي و تهيه و تفسير نقشه هاي اقليمي ۲۱,۰۰۰ریال
    کامپیوتر در جغرافیا = IT فن آوری اطلاعات جبرانی ارشد ۲۳,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۲۳,۰۰۰ریال
    مبانی اقلیم شناسی ۲۸,۰۰۰ریال
    آب و هوا شناسی دینامیکی ۲۸,۰۰۰ریال
    نواحي اقليمي ايران و توانهاي محيطي ۲۸,۰۰۰ریال
    كاربردسيستم اطلاعات جغرافيايي gis درمطالعات محيطي ۲۸,۰۰۰ریال
    نقشه خوانی = نقشه های توپوگرافی ۳۰,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    اکوسیستمهای محیطی ۴۲,۰۰۰ریال
    هیدرولوژی آبهای سطحی ۴۲,۰۰۰ریال
    کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی ۴۲,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی محیطی ۴۲,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ۴۴,۰۰۰ریال
    متون تخصصی جغرافیای طبیعی ۴۹,۰۰۰ریال
    واحدهای ژئوموفولوژی ایران ۴۹,۰۰۰ریال
    انسان ومحیط ۴۹,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در جغرافیا ( اقليم شناسی ) ۴۹,۰۰۰ریال
    اقلیم و بحرانهای محیطی ۶۳,۰۰۰ریال
    مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي ۶۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق بين الملل
    حقوق بین الملل خصوصی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق سازمانهای بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخ تحولات بین الملل ۱۴,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل خصوصی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    مسولیت مدنی ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق دريايي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل اسلامي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی 3 کلیات قزاردادها ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق جزای عمومی 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق ديپلماتيك كنسولي ۲۸,۰۰۰ریال
    مقدمه علم حقوق ۳۰,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل عمومی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حقوق اساسی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي ۳۳,۰۰۰ریال
    متون حقوقي به زبان خارجي ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق مخاصمات مسلحانه ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق معاهدات ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل محيط زيست ۳۵,۰۰۰ریال
    نظام بين المللي حقوق بشر ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل عمومی 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    مسئوليت بين المللي ۴۰,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل هوا فضا ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل اقتصادي ۴۴,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي بين الملل ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق درياها ۵۰,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت بين الملل ۶۲,۰۰۰ریال
    سازمانهاي بين المللي ۶۶,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل خصوصي( تعارض و قوانین) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق خصوصي
    آئین دادرسی مدنی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق اساسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    ایین دادرسی مدنی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی3 کلیات قراردادها ۱۹,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی تطبیقی ۲۱,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی 6 عقود معین ۲۱,۰۰۰ریال
    متون فقه (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت بين الملل ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق دريايي ۲۸,۰۰۰ریال
    مسئوليت مدني ۲۸,۰۰۰ریال
    متون حقوقي به زبان خارجه ۲۸,۰۰۰ریال
    آیین دادرسی مدنی 3 ۳۰,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت ۳۵,۰۰۰ریال
    آيين نگارش آراء قضايي ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول فقه (2) ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق مدني (1) اشخاص و حمایت از محجورین ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت3 ۳۷,۰۰۰ریال
    ادله اثبات دعوی ۴۱,۰۰۰ریال
    اصول فقه (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    آيين دادرسي مدني ۴۲,۰۰۰ریال
    فلسفه حقوق ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين) ۴۲,۰۰۰ریال
    متون فقه (2) ۴۲,۰۰۰ریال
    اجراي احكام و اسناد ۴۲,۰۰۰ریال
    داوريهاي بين المللي ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق مدني (2) اموال و مالکیت ۴۴,۰۰۰ریال
    حقوق رقابت تجاري ۴۹,۰۰۰ریال
    قواعد فقه ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش عمومي)
    مقدمات بیومکانیک ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    والیبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذیه و ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی کودکی و جوانی ۱۰,۰۰۰ریال
    سنجش و اندازه گیری ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۱۰,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی ۱۴,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی ورزشی ۱۴,۰۰۰ریال
    پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني ۱۴,۰۰۰ریال
    هندبال 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي (گرايش عمومي) ۱۴,۰۰۰ریال
    سمینار ۱۴,۰۰۰ریال
    رشد و تكامل حركتي ۱۴,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی2 ۲۱,۰۰۰ریال
    آناتومي انساني گرایش عمومی ۲۱,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    بيو مكانيك عضلات ۲۱,۰۰۰ریال
    بيومكانيك ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۲۳,۰۰۰ریال
    بيوشيمي ۲۸,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي ورزشي(گرايش عمومي) ۲۸,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري( پیشرفته) ۳۵,۰۰۰ریال
    يادگيري حركتي ۳۵,۰۰۰ریال
    حركات اصلاحي و درماني ۳۵,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي انساني ۳۵,۰۰۰ریال
    دو میدانی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه ۳۹,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه تربيت بدني ۴۲,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تدریس ۴۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم سياسي
    اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ۱۰,۰۰۰ریال
    اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام ۱۰,۰۰۰ریال
    سمينار جنبشهاي اسلامي در قرن بيستم و تاثير انقلاب اسلامي بر آنها ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه هاي جديد در علم سياست ۱۴,۰۰۰ریال
    مسائل خاورميانه ۱۴,۰۰۰ریال
    كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۱۴,۰۰۰ریال
    سمينار مسائل كشور هاي جهان سوم ۱۴,۰۰۰ریال
    سمينار انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن بر مسائل استراتژي منطقه و جهان ۱۴,۰۰۰ریال
    افكارسياسي در ايران و جهان اسلام ۱۵,۰۰۰ریال
    مسائل استراتژي معاصر ۲۱,۰۰۰ریال
    فقه سياسي ۲۱,۰۰۰ریال
    روابط خارجي ايران با قدرتهاي بزرگ از 1320تا1357 ۲۱,۰۰۰ریال
    روابط متقابل دولتهاي خاورميانه با توجه به نفوذ قدرتهاي بزرگ ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی علم سیاست ۳۲,۰۰۰ریال
    نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل ۴۳,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي سياسي ۴۶,۰۰۰ریال
    تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۵۰,۰۰۰ریال
    تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از1320 تا 1375 ۵۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در علوم سياسي ۵۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشداخلاق گرايش اخلاق اسلامي
    نظریه های اخلاقی 2 ۷,۰۰۰ریال
    دین و اخلاق ۷,۰۰۰ریال
    تعلیم و تربیت اسلامی ۷,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامي فردي ۱۴,۰۰۰ریال
    متافیزیک عمومی در غرب ۱۴,۰۰۰ریال
    فلسفه اسلامی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۲۱,۰۰۰ریال
    نظریه های اخلاقی 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامي اجتماعي ۲۸,۰۰۰ریال
    مباني و روشهاي تربيتي در اسلام ۲۸,۰۰۰ریال
    اخلاق خانواده ۳۰,۰۰۰ریال
    اخلاق پزشکی ۳۰,۰۰۰ریال
    اخلاق زمامداري ۳۰,۰۰۰ریال
    آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیرقرآن ۳۲,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۳۵,۰۰۰ریال
    كليات فلسفه اخلاق ۳۵,۰۰۰ریال
    اخلاق و عرفان ۳۵,۰۰۰ریال
    نظام اخلاقي اسلام ۳۷,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق ۳۷,۰۰۰ریال
    انسان شناسي ۳۷,۰۰۰ریال
    آيات اخلاقي قرآن كريم ۴۲,۰۰۰ریال
    روانشناسي رشد ۴۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق به زبان انگليسي ۴۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق اسلامي ۵۱,۰۰۰ریال
    اخلاق زیست محیطی ۹۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدتربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي و آسيب شناسي
    حرکات اصلاحی پیشرفته = حرکات اصلاحی و درمانی ۷,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    تربیت بدنی و ورزش معلولین ۱۰,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورشی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    فوتبال ۱۰,۰۰۰ریال
    کمک های اولیه ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی انسانی (جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    رشد و تکامل حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۱۰,۰۰۰ریال
    پاتو فيزيولوژي دستگاه عصبي عضلاني ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته (طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی) ۱۴,۰۰۰ریال
    كامپيوتر ۱۴,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۱۴,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی (جبرانی) ۱۴,۰۰۰ریال
    دو میدانی ۱۶,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی ورزشی ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدنی ۲۱,۰۰۰ریال
    شنا ۲۱,۰۰۰ریال
    آناتومی انسانی ۲۸,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۳۰,۰۰۰ریال
    پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني ۳۵,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۴۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدحقوق جزاو جرم شناسي
    حقوق جزای عمومی 3 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق اساسی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    ادله اثبات دعوي كيفري ۲۱,۰۰۰ریال
    متون فقه جزايي (2) ۲۱,۰۰۰ریال
    متون حقوقي 1 به زبان خارجي ۲۱,۰۰۰ریال
    آيين دادرسي مدني ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي ۲۸,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي جنايي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق جزای اختصاصی 2 ۲۸,۰۰۰ریال
    متون فقه جزايي (1) ۲۸,۰۰۰ریال
    مسئوليت مدني ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق جزای اختصاصی 3 ۳۰,۰۰۰ریال
    آئین دادرسی کیفری 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    آيين دادرسي كيفري ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
    روانشناسي جنايي ۳۵,۰۰۰ریال
    جرائم ناقص ۳۵,۰۰۰ریال
    آیین دادرسی کیفری 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي عمومي (1) ۴۰,۰۰۰ریال
    اصول فقه (2) ۴۲,۰۰۰ریال
    فلسفه حقوق ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق جزای اختصاصی1 ۴۴,۰۰۰ریال
    متون حقوقي (2) به زبان خارجه ۴۹,۰۰۰ریال
    پليس علمي و كشف جرائم ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي عمومي (2) ۴۹,۰۰۰ریال
    پزشكي قانوني ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي بين الملل ۴۹,۰۰۰ریال
    اصول فقه (1) ۴۹,۰۰۰ریال
    جرم شناسي ۵۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت دولتی
    مدیریت راهبردی ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق اساسي سازمانهاي دولتي ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه ها و فرايند ارتباطات سازماني ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه هاي سيستمي ۱۴,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد ۱۸,۰۰۰ریال
    طراحي و ايجادسازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات ۲۱,۰۰۰ریال
    نظريه و فرايند تحول سازماني ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستم هاي اطلاعاتي استراتژیک ۲۱,۰۰۰ریال
    كاربردفن اوري اطلاعات در سازمان ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی مدیریت دولتی 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق در رفتار سازماني ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    سمينار تحقيقي در مورد مسائل سازمانهاي اداري ايران ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت رفتار سازمانی جبرانی ۳۲,۰۰۰ریال
    روش تحقيق (آموزش محور) ۳۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی کد درس 1218382 ۳۶,۰۰۰ریال
    سمينار تخصصی در مديريت نيروي انساني ۴۲,۰۰۰ریال
    تصميم گيري در مسائل مالي ۴۲,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۴۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي کد درس 1212213 ۵۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار (جبرانی) ۵۱,۰۰۰ریال
    بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي ۵۴,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی = تحقیق درعملیات جبرانی ارشد ۵۵,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۵۶,۰۰۰ریال
    مديريت بهره وري نيروي انساني ۵۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مدیریت(جبرانی) ۶۴,۰۰۰ریال
    مديريت منابع انساني پيشرفته ۶۵,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۶۵,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    فرايند خط مشي گذاري ۷۰,۰۰۰ریال
    نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك نيزوي انساني ۷۰,۰۰۰ریال
    بررسي مسائل مديريت دولتي ايران ۷۰,۰۰۰ریال
    تحقيق در عمليات پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش
    هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    بهداشت و ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک ۱۰,۰۰۰ریال
    تكنيك هاي آزمايشگاهي در فيزيولوژي ورزشي 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي ورزشي دوران رشد ۱۰,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي ورزشي كاريردي ۱۰,۰۰۰ریال
    فوتبال ۱۰,۰۰۰ریال
    فيزيو لوژي ورزشي (گرايش فيزيولوژي) ۱۰,۰۰۰ریال
    طرح و روشهاي تحليل آماري در علوم تربيتي ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي (گرايش فيزيولوژي ورزش ) ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری و تحقیق پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    شنا ۱۴,۰۰۰ریال
    علم تمرين ۱۴,۰۰۰ریال
    والیبال 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    کامپیوتر ۱۴,۰۰۰ریال
    تغذيه و ورزش ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی انسانی (جبرانی) ۲۱,۰۰۰ریال
    بيوشيمي ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    آناتومي انسانی ۲۸,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۳۰,۰۰۰ریال
    پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۳۵,۰۰۰ریال
    دو میدانی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۴۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي
    تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن ۱۴,۰۰۰ریال
    زبانشناسی کاریردی ۱۶,۰۰۰ریال
    تدریس مهارتهای کلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    مقدمات زبانشناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس زبان ۲۱,۰۰۰ریال
    كاربرد نطريه اجتماعي در آموزش زبان ۲۳,۰۰۰ریال
    روانشناسي خواندن و نوشتن ۲۸,۰۰۰ریال
    تفکرو زبان ۲۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۲,۰۰۰ریال
    اصول معنی شناسی ۳۵,۰۰۰ریال
    آواشناسي زبان فارسي ۳۵,۰۰۰ریال
    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳۹,۰۰۰ریال
    كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي ۴۲,۰۰۰ریال
    تشخيص نارسائيهاي يادگيري خواندن و نوشتن و باز پروري مهارتهاي كلامي ۴۲,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۴۲,۰۰۰ریال
    زمينه كاربرد روانشناسي در آموزش زبان فارسي ۴۲,۰۰۰ریال
    آمار استنباطي ۴۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اقتصاد اسلامي
    نظام پولی ومالی ۷,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد میانه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی (جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان میانه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي متفكرين مسلمان ۱۴,۰۰۰ریال
    روش شناسي اقتصاد اسلامي ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه اسلامي اقتصاد خرد اسلامي ميانه ۱۴,۰۰۰ریال
    توسعه و برنامه ريزي اقتصادي با مباني اسلامي ۱۴,۰۰۰ریال
    نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي ميانه ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصاد کلان ۴۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
    تاريخ معاصر ايران ۱۰,۰۰۰ریال
    شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان عربي(قرائت متون تاريخي به زبان عربي) ۲۱,۰۰۰ریال
    کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۲۱,۰۰۰ریال
    ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجي و نهضت مشروطيت ۲۳,۰۰۰ریال
    کلیات و مبانی علم تاریخ ۲۷,۰۰۰ریال
    بررسي جنبش هاي مردمي يكصدساله اخير (بطور خاص انقلاب اسلامي) ۲۸,۰۰۰ریال
    نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه ۳۰,۰۰۰ریال
    قرائت متون تاریخی به زبان فارسی1(متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی) جبرانی ۳۳,۰۰۰ریال
    شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها ۳۵,۰۰۰ریال
    نقد وبررسي تاريخ مغولان - تيموريان و حكومتهاي محلي ۳۷,۰۰۰ریال
    نقد وبررسي تاريخ ايران ازآغاز خلافت عباسي تا سقوط بغداد ۳۹,۰۰۰ریال
    مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۳۹,۰۰۰ریال
    زبان خارجي (2) با تكيه بر نثر و متون تاريخي ۴۲,۰۰۰ریال
    شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام ۴۸,۰۰۰ریال
    تاریخ اروپا در قرون جدید ۵۰,۰۰۰ریال
    تاریخ اروپا در قرون وسطی ۵۰,۰۰۰ریال
    تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ۵۳,۰۰۰ریال
    زبان خارجي (1) با تكيه بر نثر و متون تاريخي ۵۳,۰۰۰ریال
    نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز خلافت عباسي ۵۶,۰۰۰ریال
    فلسفه تاريخ ۶۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد روانشناسي عمومي
    روانشناسی یادگیری ۱۰,۰۰۰ریال
    کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ۱۴,۰۰۰ریال
    تفکر و زبان ۲۱,۰۰۰ریال
    بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۳,۰۰۰ریال
    روانشناسی بالینی ۲۳,۰۰۰ریال
    روانشناسي عمومي پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    نظريه هاي شخصيت ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در روانشناسی(مقدمات روش تحقیق) ۳۲,۰۰۰ریال
    روانشناسی شخصیت= نظریه ها و مفاهیم ۳۴,۰۰۰ریال
    مباحث جديددر آسيب شناسي رواني ۳۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي روانشناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    روانشناسي رشد پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    روانشناسي سلامت پيشرفته ۳۷,۰۰۰ریال
    روانشناسي شناختي ۳۷,۰۰۰ریال
    روانشناسي اجتماعي پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    روشهاي آماري پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    روشهای آماری درعلوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    نظريه هاي يادگيري ۴۹,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    پسيكوفيزيولوژي و نورپسيكولوژي ۵۱,۰۰۰ریال
    انگيزش و هيجان ۵۹,۰۰۰ریال
    روانشناسي كودكان استثنايي ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات عربي
    روش تحقیق و سمینار ۷,۰۰۰ریال
    نثرعربي ازآغاز تا پايان دوره اموي ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات تطبیقی ۷,۰۰۰ریال
    گفت و شنود 1 مکالمه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    انشاء 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    تفاسیر ادبی قرآن کریم ۱۶,۰۰۰ریال
    نثرعربي در دوره عباسي ۲۱,۰۰۰ریال
    ادبيات عرفاني ۲۳,۰۰۰ریال
    ادبيات داستاني ۲۳,۰۰۰ریال
    شعردوره معاصر ۲۳,۰۰۰ریال
    نثردوره معاصر ۲۳,۰۰۰ریال
    مباحث زبان شناسي عربي ۲۸,۰۰۰ریال
    مباحث صرفي و نحوي ۳۰,۰۰۰ریال
    نقد ادبي و مكاتب نقدي ۳۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰ریال
    شعرعربي از آغاز تا پايان دوره اموي ۳۵,۰۰۰ریال
    شعرعربي در دوره عباسي ۳۵,۰۰۰ریال
    مباحث علوم بلاغي ۳۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني(علم اطلاعات و دانش شناسی)
    متون اختصاصی انگلیسی 1 ۷,۰۰۰ریال
    کتابخانه های عمومی و جامعه ۹,۰۰۰ریال
    طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع چند رسانه ای ۹,۰۰۰ریال
    مراکز اطلاع رسانی ملی ۹,۰۰۰ریال
    طراحی و مدیریت نظامهاو پایگاههای اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی کودکی و جوانی ۱۰,۰۰۰ریال
    تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
    داده پردازی گرایش علم اطلاعات کد درس 1224075 ۱۴,۰۰۰ریال
    جستجو در منابع اطلاعاتی ۱۴,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی ۱۴,۰۰۰ریال
    کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی ۱۶,۰۰۰ریال
    مبانی کتابداری و علم اطلاعات کد درس 1224112 ۱۶,۰۰۰ریال
    اطلاعات و انتشارات دولتی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت کتابخانه های عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    منابع اطلاعات عمومی اجتماعی الکترونیکی ۱۶,۰۰۰ریال
    نظریه و روشهای خدمات مرجع ۱۶,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی ۱۶,۰۰۰ریال
    مبانی کتابداری کد درس 1224083 ۱۶,۰۰۰ریال
    سازماندهی مواد ۱۸,۰۰۰ریال
    مباني علم اطلاع رساني ۲۱,۰۰۰ریال
    كتابخانه هاي ديجيتالي ۲۱,۰۰۰ریال
    داده پردازی گرایش علوم کتابداری کد درس 1224272 ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیرت مجوعه منابع چاپی و الکترونیکی ۲۱,۰۰۰ریال
    فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت مجموعه(منابع چاپي و الكترونيكي) ۲۱,۰۰۰ریال
    سازمان و اداره مراکزمدارک و کتابخانه های تخصصی ۲۳,۰۰۰ریال
    مطالعه مستقل (اصول و روشهای مطالعه مستقل) ۲۳,۰۰۰ریال
    مدیریت آرشیو ۲۵,۰۰۰ریال
    مدیریت اطلاعات و دانش ۲۸,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی اختصاصی ۳۰,۰۰۰ریال
    اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي = تکنولوؤی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ۳۰,۰۰۰ریال
    فراهم آوری و توسعه مجموعه ( مجموعه سازی) ۳۰,۰۰۰ریال
    چكيده نویسی و نمايه سازي ۴۴,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۴۶,۰۰۰ریال
    آمار در کتابداری ۴۶,۰۰۰ریال
    ذخيره و بازيابي اطلاعات ۵۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت فناوري اطلاعات(کلیه گرایشها)
    مدیریت تنش در سازمانها ۱۰,۰۰۰ریال
    دولت الکترونیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول سیستمهای عامل ۱۰,۰۰۰ریال
    بازاريابي الكترونيكي ۱۰,۰۰۰ریال
    استراتژی های مدیریت دانش ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق کددرس 1218360 ۱۰,۰۰۰ریال
    مديريت روابط مشتري ۱۴,۰۰۰ریال
    آمار (جبرانی) ۱۴,۰۰۰ریال
    ذخیره و بازیابی مواد ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای خبره ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات براساس الگوی سی ام ام آی کد درس1218334 ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته (آموزش محور) کددرس 1218375 ۱۴,۰۰۰ریال
    شبکه های چند رسانه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت دانش ۱۴,۰۰۰ریال
    کسب و کار الکترونیکی ۱۴,۰۰۰ریال
    کاربرد فن آوری اطلاعات برای مدیران ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری کد درس 1218339 ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی علم اطلاع رسانی ۲۱,۰۰۰ریال
    فرایندهای مدیریت دانش ۲۱,۰۰۰ریال
    مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی ۲۱,۰۰۰ریال
    سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری (آموزش محور) کد درس 1115254 ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت زنجیره تامین ۲۱,۰۰۰ریال
    منطق فازی و هوش مصنوعی کد درس 1218314 ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ۲۱,۰۰۰ریال
    داده كاوي و انبارداده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت امنيت سيستمهاي اطلاعاتي ۲۱,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (درس جبرانی) ۲۳,۰۰۰ریال
    مدیریت رفتارسازمانی (جبرانی) ۲۳,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختاريافته ۲۸,۰۰۰ریال
    مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت امنیت سیستم اطلاعاتی= مباحث نو در فن آوری اطلاعات ۲۸,۰۰۰ریال
    باز مهندسي فرايندهاي كسب و كار ۲۸,۰۰۰ریال
    فناوري اطلاعات براي مديران ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات کد درس 1115054 ۳۲,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ۳۵,۰۰۰ریال
    مدل سازي اطلاعات سازمان ۳۵,۰۰۰ریال
    سيستمهاي معين تصميم گيري و خبره ۳۵,۰۰۰ریال
    تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان و مديريت ۳۹,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع اطلاعاتی ۴۲,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۴۲,۰۰۰ریال
    روش شناسي ايجادسيستمهاي اطلاعاتي ۴۲,۰۰۰ریال
    مديريت رفتارسازماني پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    سيستمهاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي ۴۲,۰۰۰ریال
    چکیده نویسی و نمایه سازی ۴۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته ( کد درس 1155051=1218326 ۴۴,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ۴۹,۰۰۰ریال
    هوش مصنوعي و منطق فازي ۵۱,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۵۶,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۵۸,۰۰۰ریال
    سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته کد درس 1218359 ۶۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش محيط زيست
    اقتصاد محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
    آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین ریخت شناسی،ژئومورفولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیازهای محیط ۱۴,۰۰۰ریال
    اكولوژي انساني ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه ها وكاربردهاي آموزش محيط زيست ۱۴,۰۰۰ریال
    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۱۴,۰۰۰ریال
    شناخت (و حمایت)محیط زیست ۱۹,۰۰۰ریال
    روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي آموزش محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    تهيه و توليدمواد و وسايل پيشرفته آموزش محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس ویژه ۲۱,۰۰۰ریال
    آموزش همگاني محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    شناخت آلودگي محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    اخلاق زيست محيطي ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی برنامه ریزی آموزشي و مدیر يت محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    اصول مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (gis) ۲۶,۰۰۰ریال
    اصول و مفاهيم آموزش محيط زيست ۲۸,۰۰۰ریال
    آشنايي بامفاهيم محيط زيست ۲۸,۰۰۰ریال
    قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۲۸,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تدریس ۳۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم تربیتی = مقدمات روش تحقیق ۳۹,۰۰۰ریال
    آموزش براي توسعه پايدار ۴۲,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۴۶,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فلسفه و كلام اسلامي
    علوم بلاغی ( علوم بلاغت) جبرانی ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۴,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق ۱۴,۰۰۰ریال
    فرائت و درک متون عربی ۱۴,۰۰۰ریال
    کلام 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    تاریخ فلسفه غرب 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    نحو کاربردی 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    منطق 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۱۶,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدرا(3) ۲۱,۰۰۰ریال
    کلام اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    حکمت اشراق 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان خارجه ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدرا (1) ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي فلسفه وكلام اسلامي ۲۸,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب (1) ۳۳,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء (2) ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    مسائل كلامي جديد ۴۴,۰۰۰ریال
    منطق قديم ۴۹,۰۰۰ریال
    منطق جديد ۵۱,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب (2) ۵۱,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدرا (2) ۵۶,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق (1) ۵۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد ام بی ای MBA
    روش تحقیق پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    تحلیل( تطبیقی از) استراتژیهای سازمانهای موفق و ناموفق ۲۸,۰۰۰ریال
    سازمانهای پیچیده دیدگاه استرتژیک = مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت تحول ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت رفتار سازماني و منابع انساني ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك در عمل ۳۵,۰۰۰ریال
    مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ۳۷,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت (1) ۳۷,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    مهارتهای عمومی مدیریت ۳۸,۰۰۰ریال
    مديريت مالي و حسابداري ۴۲,۰۰۰ریال
    تفكر و ديد استراتژيك ۴۲,۰۰۰ریال
    تصميم گيري كمي براي مديران ۴۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي m.b.a ۵۶,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدمديريت رسانه
    افكار عمومي ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۴,۰۰۰ریال
    روابط بين الملل و نظريه هاي مختلف آن ۱۴,۰۰۰ریال
    شناخت هنرهای نمایشی ۱۴,۰۰۰ریال
    ازتباطات انسانی ۱۴,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق و ارزشیابی ۲۰,۰۰۰ریال
    ارتباط جمعي ۲۱,۰۰۰ریال
    کاربرد آمار در علوم اجتماعی ۲۱,۰۰۰ریال
    ارتباطات و توسعه ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنايي با فرايند توليد پيام هاي راديو و تلوزيوني ۲۱,۰۰۰ریال
    حقوق ارتباطات ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت عمومي ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت اسلامي ۲۱,۰۰۰ریال
    آئين نگارش زبان فارسي ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت استرتژیک ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی خبر در رادیو و تلوزیون ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت رسانه (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت رسانه (1) ۲۸,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۳۰,۰۰۰ریال
    پاور پوینت کتاب رسانه ها و مدرنیته ۳۰,۰۰۰ریال
    چکیده های کتاب رسانه و مدرنیته ۳۰,۰۰۰ریال
    حقوق بين المللي ارتباط جمعي ۳۵,۰۰۰ریال
    سيستمهاي اطلاعاتی مديريت ( پیشرفته ) ۳۵,۰۰۰ریال
    بنیاد های علم سیاست ۴۲,۰۰۰ریال
    ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي ۴۲,۰۰۰ریال
    آشنایی با کامپیوتر و اینترنت کد درس 1712142 ۵۰,۰۰۰ریال
    نظریه های انتقادی در ارتباطات جمعی کد درس 1712130 ۱۰۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و ارزشیابی کد درس 1712126 ۱۰۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي
    علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهاي تدريس پيشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۲۱,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي ذرسي آموزش و پرورش دبستاني ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه آموزش و پرورش ۲۳,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی درسی (جبرانی) ۲۵,۰۰۰ریال
    نطريه هاي برنامه ريزي درسي ۲۶,۰۰۰ریال
    فناوري آموزشي پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش پيش دبستاني ۳۰,۰۰۰ریال
    آماراستنباطي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۲,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش راهنمايي و دبيرستان ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي ارزشيابي در برنامه ريزي درسي ۳۷,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    مكاتب فلسفي و اراي تربيتي ۴۴,۰۰۰ریال
    تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته دربرنامه ريزي درسي ۴۴,۰۰۰ریال
    مديريت فرايند آموزش ۴۴,۰۰۰ریال
    كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در يرنامه ريزي درسي ۵۱,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق پيشرفته و كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي ۶۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشدنهج البلاغه (گرايش اصول الدين و معارف علوي)
    کلیات عرفان اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم انسانی ۱۴,۰۰۰ریال
    قرائت و درک متون عربی ۱۴,۰۰۰ریال
    نحوکاربردی 4 جبرانی ارشد کد درس 1220141 ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی فهم و نقد حدیث ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان انگليسي ۲۸,۰۰۰ریال
    شناخت نهج البلاغه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    تاريخ تحليلي حضرت امير 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    نبوت و امامت ۳۳,۰۰۰ریال
    معاد ۳۳,۰۰۰ریال
    تاريخ تحليلي حضرت امير 1 ۳۵,۰۰۰ریال
    متون ادبي در راستاي نهج البلاغه ۳۵,۰۰۰ریال
    علوم بلاغي ارشد کد درس 1220326 ۳۵,۰۰۰ریال
    نحو كاربردي ارشد کد درس 1220327 ۳۵,۰۰۰ریال
    نقد ادبي ۳۵,۰۰۰ریال
    انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه ۳۵,۰۰۰ریال
    توحيد ۳۵,۰۰۰ریال
    علوم نهج البلاغه(2) ۳۵,۰۰۰ریال
    تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام تا سال411 هجري قمري ۳۷,۰۰۰ریال
    علوم نهج البلاغه (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    تاريخ تمدن ۵۱,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی جبرانی ارشد کد درس 1220080 ۵۱,۰۰۰ریال
    درایه الحدیث ۵۷,۰۰۰ریال
    تاثير نهج البلاغه بر ادب پارسي ۶۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
    اصول معناشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    آواشناسي و واج شناسي زبان فارسي ۱۴,۰۰۰ریال
    ساخت زبان فارسی ۱۴,۰۰۰ریال
    مفاهیم بنیادی در نحو ۱۴,۰۰۰ریال
    ساخت واژه در زبان فارسی ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و نظریه های زبان خارجه ۱۴,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي زبان ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۱۶,۰۰۰ریال
    مبانی( مقدمات )زبان شناسی کد درس 1212326 ۱۸,۰۰۰ریال
    تهیه و تدوین مواد درسی ۲۵,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی زبان ۲۷,۰۰۰ریال
    زبان خارجه ۲۸,۰۰۰ریال
    تاریخ زبان فارسی ۴۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان انگليسي
    اصول یا مبانی برنامه ریزی درسی ۷,۰۰۰ریال
    خواندن متون مطبوعاتی ۷,۰۰۰ریال
    خواندن و درک مفاهیم 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    call ۱۰,۰۰۰ریال
    در آمدی برادبیات انگلیسی ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    سمينار ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان شناسی کاریردی ۲۱,۰۰۰ریال
    کلیات زبان شناسی ( کلیات زبانشناسی 2) ۲۱,۰۰۰ریال
    تهيه و تدوين مطالب درسي ۲۱,۰۰۰ریال
    آواشناسي آموزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق درس جبرانی کد درس 1225101 ۲۵,۰۰۰ریال
    منابع دکترای آموزش زبان انگلیسی ۳۰,۰۰۰ریال
    ترجمه متون اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
    انگليسي با اهداف ويژه ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تدریس زبان انگیسی(جبرانی) ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۳۷,۰۰۰ریال
    مسائل زبان شناسي ۴۲,۰۰۰ریال
    آزمون سازی زبان انگلیسی (درس جبرانی) ۴۲,۰۰۰ریال
    روش تحقيق کد درس 1212234 ۴۹,۰۰۰ریال
    نگارش پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    روانشناسي آموزش زبان ۴۹,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل كلام ۴۹,۰۰۰ریال
    تدريس عملي ۴۹,۰۰۰ریال
    اصول و روش تدريس مهارتها ۷۰,۰۰۰ریال
    آزمون سازي زبان های خارجي ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در مسائل آموزش زبان ۷۰,۰۰۰ریال
    روانشناسي زبان ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان شناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاها ۸۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان شناسي همگاني
    زبان شناسی کاریردی ۲۳,۰۰۰ریال
    روانشناسي زبان ۲۸,۰۰۰ریال
    گويش شناسي ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي ۲۸,۰۰۰ریال
    شيوه استدلال نحوي ۳۰,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    واج شناسي ۴۴,۰۰۰ریال
    مكاتب زبان شناسي ۴۴,۰۰۰ریال
    زبان شناسي تاريخي و تطبيقي ۴۴,۰۰۰ریال
    ساخت واژه ۴۶,۰۰۰ریال
    تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان ۴۹,۰۰۰ریال
    آواشناسي زبان فارسي ۴۹,۰۰۰ریال
    تهيه و تدوين مواد آموزش زبان فارسي ۵۱,۰۰۰ریال
    نحو (دستور گشتاري) ۵۱,۰۰۰ریال
    اصول معنی شناسي زبان ۵۱,۰۰۰ریال
    ساخت زبان فارسي ۵۳,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي زبان ۵۸,۰۰۰ریال
    تطور زبان فارسي ۶۸,۰۰۰ریال
    مباني زبان شناسي ۷۰,۰۰۰ریال
    تاريخ زبان شناسي ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۸۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات انگليسي
    نمایشنامه معاصر ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات آمریکا ۷,۰۰۰ریال
    داستان بلند ۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۷,۰۰۰ریال
    نقد ادبی2 جبرانی ارشد ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات اروپا ۷,۰۰۰ریال
    نقد ادبی کد درس 1212287 ۷,۰۰۰ریال
    نقد و بررسی ادبیات فارسی ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات انگلیسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    کلیات زبان شناسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شناخت ادبيات ۱۰,۰۰۰ریال
    بررسي آثار نمايشنامه نويسان بزرگ جهان ۱۰,۰۰۰ریال
    دوره تجديد حيات ادبي ۱۰,۰۰۰ریال
    خواندن و دررک مفاهیم 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شعردوره رمانتیک ۱۴,۰۰۰ریال
    کلیات زبان شناسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    رمان 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    شعر انگلیسی ۱۴,۰۰۰ریال
    مباحث زبان شناسي ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 2 ( روش تحقیق در مسایل زبان آموزی) ۱۴,۰۰۰ریال
    ادبيات قرن هفده و هجده ۲۱,۰۰۰ریال
    سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تدریس زبان انگلیسی (خارجی) ۳۵,۰۰۰ریال
    آزمون سازی زبان انگلیسی ۴۲,۰۰۰ریال
    نگارش پیشرفته( درس جبرانی) ۴۹,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست( ارزیابی و آمایش سرزمین)
    خاک شناسی عمومی ۹,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی (محصولات کشاورزی ) ۹,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت مهره داران و مناطق حقاظت شده ۱۰,۰۰۰ریال
    شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    ترویج و آموزش منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول اقتصاد کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    تنوع زیستی ۱۰,۰۰۰ریال
    ارزیابی محیط زیست ۱۴,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۱۶,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    قوانین و مدیریت منابع طبیعی ۳۲,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۳۶,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست ۴۵,۰۰۰ریال
    آلودگی آب و خاک ۴۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم اشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی
    آشنایی با دامپروری ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
    شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    خوراکها و جیره نویسی ۱۰,۰۰۰ریال
    آموزش و ترویج کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    پرورش گاوهای شیری( گاوداری) ۱۲,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۱۴,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۲۳,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي بيو تكنولوژي كشاورزي
    آفات و بیماریهای گیاهی (محصولات کشاورزی ) ۹,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    بیومتری ۱۰,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي ۱۰,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۴,۰۰۰ریال
    زنتیک میکرو بها ۱۴,۰۰۰ریال
    كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم زیستی ۲۱,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در بيو تكنولوژي ۲۱,۰۰۰ریال
    مهندسي ژنتيك ۲۱,۰۰۰ریال
    هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها ۲۱,۰۰۰ریال
    بیوشیمی ۲۱,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۲۳,۰۰۰ریال
    سيتو ژنتيك ۲۳,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    ژنتيك مولكولي مقدماتي ۲۸,۰۰۰ریال
    بيولوژي سلولي مولكولي ۲۸,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳۷,۰۰۰ریال
    اصول اصلاح نباتات ۴۴,۰۰۰ریال
    ريزازديادي و كشت بافتهاي گياهي ۵۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي (کلیه گرایشها)
    مدیریت کشاورزی (مزرعه)= مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۷,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی تکمیلی 1 ۹,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی (محصولات کشاورزی ) ۹,۰۰۰ریال
    شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    سیاست کشاورزی( جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    تامین مالی در بخش کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    توسعه كشاورزي تكميلي ۱۰,۰۰۰ریال
    آمارگیری نمونه ای ( کد درس 1411429) ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی ارشد ۱۴,۰۰۰ریال
    تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    آمارو احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۱۶,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی علوم باغی ۱۸,۰۰۰ریال
    اقتصاد کلان 1 ۱۹,۰۰۰ریال
    روشهاي آمارگيري نمونه اي ( کد درس1411011 ) ۲۱,۰۰۰ریال
    سياست كشاورزي تكميلي ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد (2) ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد تولید کشاورزی ۲۳,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصاد توسعه کشاورزی ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصاد كلان (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت كشاورزي تكميلي ۲۸,۰۰۰ریال
    كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي ۳۰,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۳۲,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد3 = اقتصاد خرد تکمیلی ۴۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كشاورزي گرايش اصلاح نباتات
    مباحث نوین در اصلاح نباتات ۹,۰۰۰ریال
    کاربرد بیو تکنولوژی در اصلاح نباتات ۹,۰۰۰ریال
    ژنتیک فیزیولوژیک ۹,۰۰۰ریال
    روشهای تجزیه آماری چند متغیره ۹,۰۰۰ریال
    آمار و احتمالات وکاربرد آن درکشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای پیشرفته آماری ۱۶,۰۰۰ریال
    اصول اصلاح نباتات ۱۶,۰۰۰ریال
    ژنتیک تکمیلی ۱۶,۰۰۰ریال
    ژنتیک کمی ۱۶,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    اصلاح نباتات تکمیلی ۲۳,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۲۳,۰۰۰ریال
    سیتو ژنتیک ۲۳,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳۰,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۳۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۵۰,۰۰۰ریال
    ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی ۵۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كشاورزي گرايش زراعت
    تشریح و رده بندی گیاهی (مورفولوژی گیاهی ) ۹,۰۰۰ریال
    اصول اصلاح نباتات ۹,۰۰۰ریال
    آمار و احتمالات ۱۶,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۲۳,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳۰,۰۰۰ریال
    رابطه آب و خاک و گیاهان تکمیلی ۳۱,۰۰۰ریال
    تکنولوژی بذر ۳۱,۰۰۰ریال
    زراعت تکمیلی ۳۶,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۳۹,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی = اصول زراعت ۴۱,۰۰۰ریال
    تغذيه گياهان زراعي ۴۳,۰۰۰ریال
    اثر تنشهای محیطی بررشد گیاهان ۴۳,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی ۴۳,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی علفهای هرز و علف کش ها ۴۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۵۰,۰۰۰ریال
    مباحث نوین در زراعت ۵۰,۰۰۰ریال
    اکولوژی گیاهان زراعی ۵۰,۰۰۰ریال
    ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهی ۵۲,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی ۹,۰۰۰ریال
    بیابان زایی و بیابان زدایی ۹,۰۰۰ریال
    حقوق محیط زیست ۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی پزشکی ۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی اقتصادی ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال ۱۴,۰۰۰ریال
    خطرهای زمین شناختی ۱۶,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۲۳,۰۰۰ریال
    مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ۲۵,۰۰۰ریال
    زمین شیمی زیست محیطی ۲۵,۰۰۰ریال
    رسوب شناسی ۲۷,۰۰۰ریال
    آلودگی منابع آب ۳۰,۰۰۰ریال
    مبانی زمین شیمی = ژئوشیمی ۳۲,۰۰۰ریال
    هیدروژئوشیمی ۳۴,۰۰۰ریال
    سنجش از راه دور (جبرانی) ۳۶,۰۰۰ریال
    آشنایی با gis = سامانه اطلاعات جغرافیایی ۳۹,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۴۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    مبانی هندسی ۷,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی یادگیری ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی رشد ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخ ریاضیات ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز ریاضی ۱۰,۰۰۰ریال
    جبر 1(مبانی جبر) ۱۰,۰۰۰ریال
    احتمال و کاربرد آن ۱۰,۰۰۰ریال
    احتمال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آنالیز چند متغیره 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۱۰,۰۰۰ریال
    آنالیز عددی 1 (مبانی آنالیز عددی) ۱۶,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۳,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۹,۰۰۰ریال
    امار ریاضی 2(آزمون فرضها) ۵۰,۰۰۰ریال
    آمارریاضی 1(برآوردیابی) ۵۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    دیرینه شناسی مهره داران ۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در زمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    ریزرخساره پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    ریزفسیل روزن دار ۹,۰۰۰ریال
    ریزفسیل غیر روزن دار ۹,۰۰۰ریال
    زیست چینه نگاری ۹,۰۰۰ریال
    گرده شناسی ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    چینه شناسی ۹,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۹,۰۰۰ریال
    سنجش از دور در زمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    سنگ های دگرگونی ۹,۰۰۰ریال
    نقشه برداری ۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در زمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی مهندسی ۱۸,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۲۳,۰۰۰ریال
    زمین شناسی زیرزمینی ( زیرسطحی ) ۳۲,۰۰۰ریال
    سامانه اطلاعات جغرافیایی = آشنایی با GIS ۵۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی ۹,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۹,۰۰۰ریال
    زیست شناسی پرتوی ۱۸,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۱۸,۰۰۰ریال
    زیست شناسی مولکولی پیشرفته ۶۱,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 و آزمایشگاه =بیولوژی سلولی ۶۳,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتردر علوم زیستی ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    بیوتکنولوژی غذایی ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوشیمی کروماتین ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری ۱۰,۰۰۰ریال
    زنتیک پروکاربوت ها ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوانفورماتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    ژنتیک یوکاریوتها ۱۴,۰۰۰ریال
    ساختار و عملکرد ماکرومولکولهای زیستی ۱۴,۰۰۰ریال
    ویروس شناسی ۳۲,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال پیشرفته در بیوتکنولوژی ۴۳,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی عمومی (میکروبیولوژی و بهداشت) ۴۶,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۵۳,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولکولی ۶۰,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر دربیوتکنولوژی ۶۰,۰۰۰ریال
    زیست شناسی مولکولی پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    الکترومغناطیس ۱۰,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱۰,۰۰۰ریال
    لرزه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    گرانی سنجی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    زلزله شناسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه نویسی کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
    اپتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    نقشه برداری ۱۶,۰۰۰ریال
    زمین شناسی عمومی ۱۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختمانی ۲۶,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    ژنتیک ۹,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۹,۰۰۰ریال
    میکروبیولوؤی و بهداشت ۹,۰۰۰ریال
    ژنتیک پروکاریوتها ۱۰,۰۰۰ریال
    مهندسی ژنتیک 2 (کاربردها) کد درس 1112288 ۱۲,۰۰۰ریال
    ژنتیک انسانی ۱۶,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتردر علوم زیستی ۴۶,۰۰۰ریال
    آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی ۵۷,۰۰۰ریال
    بیوشیمی کروماتین ۶۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    کاربرد روشهای دستگاهی درجداسازی وشناسایی ترکیبات طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی ترکیبات طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه دستگاهی ۱۴,۰۰۰ریال
    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۲۵,۰۰۰ریال
    جداسازی و شناسایی ترکیبات عالی ۳۰,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    شیمی دارویی ۵۴,۰۰۰ریال
    روشهای سنتر آلی(شیمی سنتز موادآلی) ۵۸,۰۰۰ریال
    شیمی آلی پیشرفته ۶۰,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه پیشرفته ۶۲,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی پیشرفته ۶۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
    دیرینه شناسی 1 ۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق درزمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    هیدرولوژی کارست ۱۰,۰۰۰ریال
    میکروفاسیس پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    محیط های رسوبی ۱۰,۰۰۰ریال
    سنگ شناسی رسوبی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۱۰,۰۰۰ریال
    رسوب شناسی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی نفت ۱۴,۰۰۰ریال
    چینه شناسی ۱۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی زیرزمینی ۳۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
    شیمی حالت جامد ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوشیمی معدنی ۱۶,۰۰۰ریال
    شيمي فيزيك معدني ۲۱,۰۰۰ریال
    طيف سنجي در شيمي معدني ۲۱,۰۰۰ریال
    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۲۵,۰۰۰ریال
    شیمی عمومی 1 ۲۷,۰۰۰ریال
    سينتيك،ترموديناميك و مكانيسم واكنش هاي معدني ۳۰,۰۰۰ریال
    شيمي هسته اي ۳۰,۰۰۰ریال
    شيمي آلي فلزي ۳۵,۰۰۰ریال
    كاربرد نظريه گروه هادر شيمي ۳۷,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۳۷,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی 2 ۴۸,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی 1 ۴۸,۰۰۰ریال
    شيمي فيزيك پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    ریاضی عمومی 1 ۷,۰۰۰ریال
    الکترومغناطیس 2 ۹,۰۰۰ریال
    ساختارهسته ۱۰,۰۰۰ریال
    نسبیت ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیک حالت جامد 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    الکترونیک کوانتومی ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیک حالت جامد 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیک لیزر ۱۰,۰۰۰ریال
    لیزر ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۰,۰۰۰ریال
    گرانش 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    نظریه میدانهای کوانتومی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    کیهان شناسی ۱۴,۰۰۰ریال
    نظریه میدانهای کوانتومی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    مكانيك آماري پيشرفته (2) ۱۴,۰۰۰ریال
    شیمی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل ۲۱,۰۰۰ریال
    مكانيك كلاسيك ۲۱,۰۰۰ریال
    الكتروديناميك (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    فيزيك هسته اي پيشرفته 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    فيزيك محاسباتي (1) ۳۰,۰۰۰ریال
    مکانیک کوانتومی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    فيزيك حالت جامد پيشرفته (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    فيزيك هسته اي پيشرفته 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    فيزيك حالت جامد پيشرفته (1) ۵۱,۰۰۰ریال
    مكانيك كوانتومي پيشرفته (2) ۵۱,۰۰۰ریال
    مكانيك كوانتومي پيشرفته (1) ۵۸,۰۰۰ریال
    رياضي فيزيك (3) ۶۰,۰۰۰ریال
    الكتروديناميك (1) ۶۷,۰۰۰ریال
    الکترومغناطیس1 ۶۸,۰۰۰ریال
    مكانيك آماري پيشرفته (1) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
    گیاهان دارویی و سمی ۷,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    بیولوژی و فیزیولوژی جلبک ها ۱۰,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی مولکولی ۱۰,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 3 ۱۴,۰۰۰ریال
    رشد و نمو گیاهی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    زیست شناسی تکوینی در گیاهان ۱۴,۰۰۰ریال
    متابوليسم گياهي ۱۴,۰۰۰ریال
    شیمی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۶,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای رده بندی گیاهان ۱۶,۰۰۰ریال
    زیست شناسی پرتوی ۱۸,۰۰۰ریال
    بیوفیزیک ۱۸,۰۰۰ریال
    ویروس شناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    جنین شناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    هالوفينها ۲۱,۰۰۰ریال
    جغرافياي گياهي ۲۱,۰۰۰ریال
    جذب و انتقال ۲۱,۰۰۰ریال
    فتوسنتز ۲۴,۰۰۰ریال
    اکولوژی گیاهی ۲۵,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی تنش ۲۵,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۲۸,۰۰۰ریال
    بافت شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی عمومی ( میکروبیولوژی عمومی وبهداشت) ۳۰,۰۰۰ریال
    تکامل = زیست شناسی تکوینی ۳۲,۰۰۰ریال
    تشریح و مورفولوژی گیاهی ۳۲,۰۰۰ریال
    ریخت زدایی و اندام زدایی در گیاهان ۳۲,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۳۴,۰۰۰ریال
    ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي ۳۵,۰۰۰ریال
    گرده شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    پتريدوفينها ۳۵,۰۰۰ریال
    فلور ايران ۳۵,۰۰۰ریال
    سیستمهای گیاهی 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    سیستمهای گیاهی 2 ۳۹,۰۰۰ریال
    تاكسونومي جديد ۴۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهی 2 ۴۱,۰۰۰ریال
    رشد و نموگیاهی (جبرانی) ۴۱,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۴۶,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهی 1 ۴۸,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۶۰,۰۰۰ریال
    اكولوژي پوششهاي گياهي ۶۰,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۷۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 2 ۹۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    شیمی حالت جامد ۱۰,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل ۱۴,۰۰۰ریال
    شيمي تابش ۱۴,۰۰۰ریال
    شيمي محاسباتي ۲۱,۰۰۰ریال
    الكتروشيمي پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    طيف سنجي مولكولي 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی شیمی کوانتومی ۲۵,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک 2 ۳۴,۰۰۰ریال
    شيمي كوانتومي 2 ۳۵,۰۰۰ریال
    سينتيك شيميايي پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    شيمي آب ۳۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي شيمي ۳۷,۰۰۰ریال
    ترموديناميك آماري (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    شیمی هسته ای ۴۴,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک 1 ۵۴,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    زبان تخصصي ۱۴,۰۰۰ریال
    آنزيمولوژي ۲۳,۰۰۰ریال
    روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی (اصول بیوشیمی) ۳۷,۰۰۰ریال
    كنترل متابوليسم ۳۷,۰۰۰ریال
    ليپيدو قند ۵۱,۰۰۰ریال
    بيو تكنولوژي ۵۵,۰۰۰ریال
    بیوشیمی غشا ۵۹,۰۰۰ریال
    بیوشیمی پروتئین ها واسید های نوکلوئیک ۵۹,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۶۰,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۶۸,۰۰۰ریال
    بیوشیمی کروماتین ۶۸,۰۰۰ریال
    بيوشيمي هورمونها ۷۰,۰۰۰ریال
    زیست مولکولی پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولکولی ۷۰,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
    روشهای سنتز عالی ۹,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی شیمی پلیمر ۲۱,۰۰۰ریال
    سنتز پلیمرها ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۷,۰۰۰ریال
    جداسازی و شناسایی ترکیبات عالی ۳۷,۰۰۰ریال
    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۳۹,۰۰۰ریال
    شیمی هتروسیکل ۴۴,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 1 ۴۸,۰۰۰ریال
    شیمی آلی پیشرفته ۵۳,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 2 ۵۳,۰۰۰ریال
    اصول بیوشیمی ۵۷,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک آلی ۵۸,۰۰۰ریال
    شیمی دارویی ۵۸,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی پیشرفته ۶۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
    ژنتیک تکوینی ۱۰,۰۰۰ریال
    تولید مثل و جنسیت ۱۰,۰۰۰ریال
    گونه و گونه زایی ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی تولبد مثل ۱۴,۰۰۰ریال
    تشریح مقایسه ای مهره داران ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی غشای سلولی کد درس 1112124 ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۴,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 1 ۱۸,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی غشای سلولی کد درس 11122241 ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوزی عصب و عضله ۲۳,۰۰۰ریال
    تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی ۲۳,۰۰۰ریال
    تنظیم گردش خون ۲۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    جنین شناسی ۲۵,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 3 ۲۵,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولوکولی ۲۵,۰۰۰ریال
    جنين شناسي مقايسه اي جانوران ۲۸,۰۰۰ریال
    زيست شناسي تكويني جانوري ۲۸,۰۰۰ریال
    اندام زدايي مهره داران ۲۸,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي تغذيه بيو انرژيك ۲۸,۰۰۰ریال
    بافت شناسی ۳۲,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 2 ۳۹,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي مقايسه اي ۴۰,۰۰۰ریال
    بیوسیستماتیک جانوری ۴۳,۰۰۰ریال
    آندوكرینولوژي پيشرفته ۵۳,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۶۸,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    اسپکتروسکوپی تجزیه 2 ۹,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    كمپلكسها در شيمي تجزيه ۲۸,۰۰۰ریال
    تجزيه مقادير بسيار كم ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۷,۰۰۰ریال
    اسپكتروسكوپي تجزيه اي (1) ۴۴,۰۰۰ریال
    راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه ۴۴,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه دستگاهی ۴۶,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه 2 ۴۸,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه 1 ۶۲,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی پیشرفته ۶۴,۰۰۰ریال
    الكتروشيمي تجزيه اي ۶۵,۰۰۰ریال
    كروماتوگرافي ۷۰,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    شبیه سازی کامپیوتری ۷,۰۰۰ریال
    تاریخ ریاضیات ۷,۰۰۰ریال
    مبانی جبر ۷,۰۰۰ریال
    دستگاه های دینامیکی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    جبر2 ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    توپولوژی دیفرانسیل 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تحقیق در عملیات 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي پويا ۱۰,۰۰۰ریال
    بهينه سازي ۱۰,۰۰۰ریال
    نظریه احتمال ۱۰,۰۰۰ریال
    دستگاه های دینامیکی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    جبر 3 ۱۰,۰۰۰ریال
    آنالیز حقیقی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای عددی در جبر خطی ۱۰,۰۰۰ریال
    توپولوژي ديفرانسيل (2) ۱۰,۰۰۰ریال
    هندسه منفیلد 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی متغیر های صحیح و نظریه شبکه ها ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز عددی ۱۲,۰۰۰ریال
    نظریه کدها ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی(آنالیزریاضی 3) ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز عددی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    جبر خطی (مبانی ماتریسها) ۱۴,۰۰۰ریال
    جبرلی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    گروه های نامتناهی ۱۶,۰۰۰ریال
    نرم افزارهای ریاضی ۱۸,۰۰۰ریال
    آنالیز مختلط ۲۱,۰۰۰ریال
    مباحثي در منطق رياضي ۲۱,۰۰۰ریال
    مباحثي در نظريه مجموعه ها ۲۱,۰۰۰ریال
    جبر جامع جهاني ۲۱,۰۰۰ریال
    توپولوژي جبري (2) ۲۱,۰۰۰ریال
    گروه و جبرلي (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    حل عددي معادلات با مشتقات جزئي ۲۱,۰۰۰ریال
    حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي ۲۱,۰۰۰ریال
    آناليز تابعي كاركردي ۲۳,۰۰۰ریال
    گروه های متناهی ۲۳,۰۰۰ریال
    هندسه دیفرانسیل موضعی ۲۳,۰۰۰ریال
    ساختمان داده ها ۲۵,۰۰۰ریال
    آنالیز تابعی ۳۰,۰۰۰ریال
    تحقیق در عملیات پیشرفته2 (گرایش ریاضی کاربردی) ۳۰,۰۰۰ریال
    فرایندهای تصادفی 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    بهینه سازی غیرخطی (جبرانی) ۳۲,۰۰۰ریال
    بهینه سازی خطی( تحقیق در عملیات 1) ۳۲,۰۰۰ریال
    هندسه منيفلد (1) ۳۵,۰۰۰ریال
    جبرهمولوژيك ۳۵,۰۰۰ریال
    جبرجابجايي ۳۷,۰۰۰ریال
    بهينه سازي مدلهاي غير خطي ۳۷,۰۰۰ریال
    نظريه عملگرها ۳۷,۰۰۰ریال
    آنالیز عددی 1(مبانی آنالیز عددی) ۳۹,۰۰۰ریال
    جبر 1 (مبانی جبر) ۳۹,۰۰۰ریال
    نظریه حلقه و مدول ۳۹,۰۰۰ریال
    توپولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    جبر پيشرفته ۴۴,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۴۶,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۴۶,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز ریاضی ۴۸,۰۰۰ریال
    توپولوژي جبري (1) ۵۱,۰۰۰ریال
    نظريه گزاف ۵۳,۰۰۰ریال
    آناليز عددي پيشرفته ۵۸,۰۰۰ریال
    تحقيق در عمليات پيشرفته (1) گرایش ریاضی کاربردی ۷۰,۰۰۰ریال
    آناليز حقيقي (1) ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    احتمال و کاربرد آن ۷,۰۰۰ریال
    فرآيندهاي تصادفي (2) ۱۴,۰۰۰ریال
    احتمال (1) ۲۳,۰۰۰ریال
    استنباط آماري (2) ۲۳,۰۰۰ریال
    مدلهاي خطي (1) ۲۷,۰۰۰ریال
    فرایندهای تصادفی 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز ریاضی ۳۲,۰۰۰ریال
    آناليز رياضي (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    سريهاي زماني (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    استنباط آماري (1) ۳۹,۰۰۰ریال
    آناليز چند متغيره (1) ۴۹,۰۰۰ریال
    آمارریاضی( برآوردیابی) آمار ریاضی 1 ۵۷,۰۰۰ریال
    آمارریاضی( آزمون فرضها) امارریاضی 2 ۵۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    دیرینه شناسی گیاهی ۷,۰۰۰ریال
    میکروفاسیس = ریزرخساره ها ۹,۰۰۰ریال
    چینه شناسی ۹,۰۰۰ریال
    فسیل شناسی مهره داران ۱۰,۰۰۰ریال
    بلورشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    پالینولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    ميكروفسيل غير فرامينفرا ۱۰,۰۰۰ریال
    ریزدیرینه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    ميكروفسيل فرامينفرا ۱۰,۰۰۰ریال
    پالئواکولوژی ۱۴,۰۰۰ریال
    چينه شناسي ايران ۱۴,۰۰۰ریال
    ايكنولوژي ۲۱,۰۰۰ریال
    فسيل شناسي بي مهرگان ۲۱,۰۰۰ریال
    فسيل شناسي گياهي پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    رخساره هاي پلانكتو نيكي ۲۱,۰۰۰ریال
    ميكروفاسيس پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    رخساره هاي بنتو نيكي ۲۱,۰۰۰ریال
    ليتوستراتيگرافي ۲۱,۰۰۰ریال
    تحول و اصول فيلوژني ۲۱,۰۰۰ریال
    بيوزوناسيون و مدل هاي بيوسترا تيگرافي ۲۸,۰۰۰ریال
    زمین شناسی زیرزمینی ۳۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    کانی شناسی = مبانی کانی شناسی ۹,۰۰۰ریال
    ماگماتیسم ودگرگونی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئوشیمی ( مبانی زمین شناسی) ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین فیزیک ،ژئوفیزیک ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذیه مصنوعی و سدهای زیر زمینی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی اقتصادی ۱۰,۰۰۰ریال
    بلورشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئو ترمومتري سيالات درگير ۱۰,۰۰۰ریال
    کانسارهای آذرین و دگرکونی ۱۴,۰۰۰ریال
    ژئومورفولوژی کارست ۱۴,۰۰۰ریال
    کانسارهای رسوبی ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۸,۰۰۰ریال
    كانه زايي و تكنو نيك ۲۱,۰۰۰ریال
    روش هاي تجزيه نمونه هاي معدني ۲۸,۰۰۰ریال
    گوهرشناسي ۲۸,۰۰۰ریال
    كاني ها و سنگ هاي صنعتي ۲۸,۰۰۰ریال
    ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي ۲۸,۰۰۰ریال
    ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي ۲۸,۰۰۰ریال
    منابع زمين گرمايي ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول اكتشافات ژئوفيزيكي ۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    ژئوفیزیک کاربردی ۷,۰۰۰ریال
    اب شناسی 2 ئیدرولوژی کد درس 1116183 ۷,۰۰۰ریال
    استخراج آبهای زیرزمینی ۱۰,۰۰۰ریال
    آتشفشان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    رادیوکریستوگرافی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ژئوفیزیک ۱۰,۰۰۰ریال
    هواشناسي و اقليم شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
    فتوژئولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    ماگماتیسم ۱۰,۰۰۰ریال
    هیدرولوژی کارست ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی مهندسی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    استخراج آبها ۱۰,۰۰۰ریال
    هیدرولوزی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب ۱۴,۰۰۰ریال
    زمين شناسي كواترنر ۱۴,۰۰۰ریال
    ئيدروژئولوژي کددرس 1116187 ۱۴,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال ۱۴,۰۰۰ریال
    تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني ۱۴,۰۰۰ریال
    ردياب ها ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی هیدرولیک ۱۶,۰۰۰ریال
    مدلها ۲۱,۰۰۰ریال
    هيدروليك آبهاي زيرزميني ۲۱,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختار ی ۲۳,۰۰۰ریال
    (اصول)سنجش از دور ۲۵,۰۰۰ریال
    ژئومورفولوژي كارست ۲۸,۰۰۰ریال
    رياضيات تكميلي ۲۸,۰۰۰ریال
    هیدروژئولوژی پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    آب شناسي كاربردي ۲۸,۰۰۰ریال
    هیدروژئوشیمی ۳۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
    راديوكريستالوگرافي ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئوکرو نولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئوشیمی (مبانی زمین شناسی ) ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین ساخت ۱۰,۰۰۰ریال
    بلورشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    بازالت ها ۱۰,۰۰۰ریال
    سنگ های آذرین و دگرگونی ۱۰,۰۰۰ریال
    ماگماتيسم و دگرگوني ايران ۱۰,۰۰۰ریال
    پترولوژی سنگهای آذرین 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    پترولوژی ۱۶,۰۰۰ریال
    کانی شناسی ۱۶,۰۰۰ریال
    سنگهای دگرگونی ۱۶,۰۰۰ریال
    ژئوشیمی پیشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۲,۰۰۰ریال
    آتشفشان شناسی ۴۴,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی معماری
    سیر اندیشه های اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
    معماری همساز با اقلیم ۱۰,۰۰۰ریال
    سیر اندیشه های معماری ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای پیشرفته ساخت ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق معماری ۱۰,۰۰۰ریال
    آشنایی با معماری اسلامی ۱۲,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح و سازه های فلزی ۱۴,۰۰۰ریال
    نظریه و روشهای طراحی ۱۴,۰۰۰ریال
    حکمت هنر اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    روانشناسی محیط ۱۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد پژوهش هنر
    مبانی هنرهای نمایشی 1 ۷,۰۰۰ریال
    تجزیه تحلیل و نقد آثارهنرهای تجسمی ۷,۰۰۰ریال
    کارگاه روش تحقیق ۱۰,۰۰۰ریال
    مطالعات تطبیقی هنر 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی هنر ۱۰,۰۰۰ریال
    آشنایی باهنر در تاریخ 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی باآرای متفکران درباب هنر ۱۴,۰۰۰ریال
    هنر و تمدن اسلامی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی با هنر در تاریخ 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    انسان طبیعت طراحی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی 2 ۱۹,۰۰۰ریال
    هنر و تمدن اسلامی 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    هنرو نماد(نشانه شناسي) ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنايي با هنر و تمدن شرق ۲۱,۰۰۰ریال
    مطالعات تطبيقي هنر (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی هنرهای تجسمی 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی 1 ۳۳,۰۰۰ریال
    اسطوره شناسي( هنرو اسطوره) ۳۴,۰۰۰ریال
    بررسي و تحليل مكاتب هنري ۳۵,۰۰۰ریال
آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور
    آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور رشته های گروه فني و مهندسی
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست( ارزیابی و آمایش سرزمین) ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (سیستم های چندرسانه ای) ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی شیمی(بیوتکنولوژی) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران ( خاک و پی) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران (محیط زیست) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران( مهندسی و مدیریت ساخت) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی برق ( الکترونیک) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی( تغذیه دام) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی صنایع(سیستم های اقتصادی و اجتماعی) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران ( راه و ترابری) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران ( سازه های هیدرولیکی) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی صنایع(محض) ۳۵,۰۰۰ریال
    آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور رشته های گروه علوم پایه
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي ۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای ارشد فیتوشیمی ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد شيمي (گرايش محض) ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش زيست محيطي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشدطراحي شهري ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشدزیست شناسی ژنتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی تجزیه،شیمی معدنی،فیتوشیمی ۱۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد آموزش ریاضی ۱۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست فنآوری( بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد شيمي تجزيه ۲۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی معدنی ۲۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی فیزیک ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست شناسی (بیوشیمی) ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد فيزيك ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی آلی ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست شناسی علوم گیاهی (کلیه گرایشها) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشدریاضی محض ( کلیه گرایشها) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد ریاضی کاربردی ( کلیه گرایشها) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست شناسی (علوم جانوری) ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشدآماررياضي ۳۵,۰۰۰ریال
    آزمونهاي فراگير ارشد رشته های گروه هنر
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی معماری ۱,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد پژوهش هنر ۲۰,۰۰۰ریال
    آزمونهاي فراگير ارشد رشته های گروه امتحاني كشاورزي و منابع طبيعي
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش زراعت ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی توسعه روستایی ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اقتصادکشاورزی ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش بیو تکنولوژی کشاورزی ۳۵,۰۰۰ریال
        مهندسی کشاورزی گرایش توسعه کشاورزی
        مدیریت توسعه ۷,۰۰۰ریال
    آزمون هاي فراگير ارشد رشته های گروه علوم انساني
    کنکورهای فراگیر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنانمه ریزی ۱,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد تاریخ گرایش تاریخ اسلام ۱,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزش ۱,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد آب و هواشناسی ۱,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد رفتارحركتي گرايش رشد حركتي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي > مطالعات كتابخانه هاي عمومي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشدمدبربت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي ۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشدفيزيولوژي »گرايش فيزيولوژي كاربردي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشس ۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد تحقیقات آموزشی ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي ۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مسکن ،بهسازی و محیط زیست) ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي گرايش اقتصادفضا<برنامه ريزي كالبدي <مناطق عشايري<مديريت توسعه پايدارروستايي ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش اوقات فراغت ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش بازاريابي در ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زبان و ادبيات فارسي گرايش كودك و نوجوان ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد اخلاق مجازی ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد فلسفه و كلام اسلام » گرايش فلسفه اسلامي ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد اقتصاد اسلامی ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی ۲۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدجغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۲۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات عربی ۲۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد اخلاق گرایش اخلاق اسلامی ۲۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت رسانه ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد نهج البلاغه ۲۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدکتابداری و علوم اطلاع رسانی ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد الهيات »گرايش فلسه و كلام اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت بازرگاني ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد تاریخ تشیع ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد آموزش محیط زیست ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد علوم سیاسی ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ام بيIي mbi ۳۰,۰۰۰ریال