فروشگاه مجازی ایرانیان

محتویات سبد
(خالی)


کاتالوگ


ورود به سیستم
شناسه
رمز عبور
فراموشی رمز    

عضویت
اقلام موجود فروشگاه مجازی ایرانیان

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

دروس جبرانی ارشد جامعه شناسی
مباني جامعه شناسي ( مفاهيم اساسي 2) کد درس 1222002 ۵۴,۰۰۰ریال
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی کد درس 1115001 ۴۸,۰۰۰ریال
روش تحقیق نظری کد درس 1222021 ۵۱,۰۰۰ریال
جامعه شناسی قشرها و نابرابریها کد درس 1222022 ۴۲,۰۰۰ریال
جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده (كارشناسي) کد درس 1222207 ۵۱,۰۰۰ریال
توسعه اجتماعي اقتصادي (كارشناسي) کد درس 1222174 و 1222211 ۵۱,۰۰۰ریال
بینش های جامعه شناسی دو (كارشناسي) کد درس 1222013 ۴۵,۰۰۰ریال
آماردر علوم اجتماعی کد درس 1117120 ۴۸,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی چکیده ها پاورپوینت ها کتابها مقالات و پایان نامه های ارشد جامعه شناسی
منابع دکتری جامعه شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
کتاب کارو شغل ۵۰,۰۰۰ریال
کتاب سه مقاله در رسانه های جمعی ۴۰,۰۰۰ریال
کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی روشهای پیشرفته آماری ۳۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی روش های تحقیق کمی ۲۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی جامعه شناسی کار و شغل ۲۵,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی جامعه شناسی شهری ۳۰,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی بینش های جامعه شناسی یک ۲۵,۰۰۰ریال
سوالات تالیفی بینش های جامعه شناسی سه ۲۰,۰۰۰ریال
رساله دکتری ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده های کتاب رسانه و مدرنیته ۵۰,۰۰۰ریال
چکیده های درس جامعه شناسی علم و تکنولوژی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده های درس جامعه شناسی شهری ۵۰,۰۰۰ریال
چکیده کتب دو جلدی ارل ببی ( روش تحقیق کمی) ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده کتاب طرح تحقیق درتحقیقات اجتماعی (دواس) ۲۰,۰۰۰ریال
چکیده درس روشهای پیشرفته آماری ۱۰,۰۰۰ریال
چکیده درس روش تحقیق کیفی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس جامعه شناسی مسائل آموزش عالی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس جامعه شناسی زنان و مسائل خانواده ۱۰,۰۰۰ریال
چکیده درس توسعه اجتماعی اقتصادی ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس بینش های جامعه شناسی دو ۳۰,۰۰۰ریال
چکیده درس بینشهای جامعه شناسی یک ( تاریخ تفکرات جامعه شناسی ) ۳۰,۰۰۰ریال
تحقیق کلاسی درس توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
پایان نامه ارشد جامعه شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی کاروشغل ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی ارتباطات ۳۰,۰۰۰ریال
پاورپوینت درس جامعه شناسی شهری ۳۰,۰۰۰ریال
بررسی مسائل اجتماعی و جمعیتی شهرهای جدید ۲۰,۰۰۰ریال
بررسی عوامل موثربرحاشیه نشینی و بازتابهای آن ۲۰,۰۰۰ریال
مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری ۱۰,۰۰۰ریال
تحلیل کیفی از جرائم خشن زنان ( زمینه ها و انگیزه ها) ۲۰,۰۰۰ریال
کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی
نمونه سوالات پایان ترم ارشد جامعه شناسی
کتاب جهانی شدن واترزمالکوم ۵۰,۰۰۰ریال
سمینار(تحقیق و تتبع نظری دو واحدی) ۳۰,۰۰۰ریال
سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 واحدی ۳۰,۰۰۰ریال
زبان تخصصي جامعه شناسی کد درس 1212209 ۱۰۰,۰۰۰ریال
زبان تخصصی کنکورهای فراگیر ارشد جامعه شناسی ۵۰,۰۰۰ریال
روشهاي پيشرفته آماري کد درس 1227105 ۱۰۰,۰۰۰ریال
روش تحقیق کمی کد درس 1227114 ۱۰۰,۰۰۰ریال
روش تحقيق كيفي کد درس 1227113 ۸۰,۰۰۰ریال
جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس 1227130 ۶۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي مسائل اجتماعي کد درس 1227111 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي كار وشغل کد درس 1227084 ۸۵,۰۰۰ریال
جامعه شناسي علم و تكنولوژي کد درس 1227125 ۸۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسي شهري کد درس 1227082 ۴۵,۰۰۰ریال
جامعه شناسي زنان و مسائل خانواده کد درس 1227110 ۸۵,۰۰۰ریال
جامعه شناسي انحرافات اجتماعي کد درس 1227101 ۷۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس 1227115 ۸۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی جوانان کد درس 1227109 ۱۰۰,۰۰۰ریال
جامعه شناسی ارتباطات و رسانه ها کد درس 1227089 ۱۰۰,۰۰۰ریال
توسعه اجتماعی _ اقتصادی کد درس 1227071 ۱۰۰,۰۰۰ریال
بينش هاي جامعه شناسي دو کد درس 1227073 ۹۰,۰۰۰ریال
بينش هاي جامعه شناسي 3 کد درس 1227075 ۱۰۰,۰۰۰ریال
بینش های جامعه شناسی یک کد درس 1227070 ۱۰۰,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه فنی مهندسی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
    میکرو پروسسورها ۲۵,۰۰۰ریال
    معماری کامپیوتر ۲۵,۰۰۰ریال
    مدارهای مخابراتی ۲۵,۰۰۰ریال
    محاسبات عددی ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیک الکترونیک ۱۸,۰۰۰ریال
    طراحی مدارهای مجتمع خطی ۱۴,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی= ریاضی مهندسی ۳۵,۰۰۰ریال
    تئوری و تکنولوژی ساخت قطعات نیمه هادی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    پردازش سیگنال دیجیتال ۱۰,۰۰۰ریال
    الکترونیک 3 = الکترونیک آنالوگ ۲۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی شیمی ( بیو تکنولوژی)
    میکروبیولوژی صنعتی و فرایندهای تخمیری ۲۸,۰۰۰ریال
    میکرو بیولوژی عمومی ۲۱,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی زنتیک مولکولی ۱۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی (ریاضی مهندسی) ۱۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    تکنولوژی آنزیم ها ۱۰,۰۰۰ریال
    ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    ترمودینامیک پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک ۳۵,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۲۳,۰۰۰ریال
    بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی ۱۴,۰۰۰ریال
    انتقال حرارت 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    ارزیابی محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمرا گرایش خاک و پی
    مهندسی پی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات ۲۱,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک جبرانی ارشد ۴۶,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    ریاضیات عالی مهندسی ۱۲۸,۰۰۰ریال
    روش اجزاء محدود ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست
    هیدرولیک و آزمایشگاه ۴۰,۰۰۰ریال
    مهندسی محیط زیست ۱۴,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات ۲۱,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی ۳۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش سازه
    مکانیک خاک ۴۶,۰۰۰ریال
    سازه های فولادی 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    سازه های بتن آرمه 1 = طراحی سازه های بتن مصالح ۱۸,۰۰۰ریال
    ریاضیات عالی مهندسی ۶۳,۰۰۰ریال
    روش اجزاء محدود ۱۴,۰۰۰ریال
    دینامیک سازه ها ۷,۰۰۰ریال
    تحلیل سازه ها ۱۸,۰۰۰ریال
    تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته ۱۴,۰۰۰ریال
    استاتیک ۳۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
    مدیریت ماشین آلات ساخت ۱۲,۰۰۰ریال
    متره و برآورد و پروژه ۷,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۱۰,۰۰۰ریال
    ماشین آلات ساختمانی در راهسازی ۷,۰۰۰ریال
    روشهای ساخت 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای برنامه ریزی و کنترل پروژه ۱۰,۰۰۰ریال
    تکنولوژی بتن ۱۹,۰۰۰ریال
    اقتصاد مهندسی ۳۲,۰۰۰ریال
    استاتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي صنايع( كليه گرايشها)
    مقاومت مصالح ۲۳,۰۰۰ریال
    مديريت منابع انساني ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت كيفيت و بهره وري ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت و کنترل پروژه ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد ۱۸,۰۰۰ریال
    مدیریت عملیات ۵۲,۰۰۰ریال
    مدیریت زنجیره تامین ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت بازار ۱۰,۰۰۰ریال
    مباحث منتخب در مهندسي صنايع ۳۵,۰۰۰ریال
    كامپيو تر و مديريت داده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    كاربرد مجموعه هاي فازي در تصميم گيري و برنامه ريزي ۳۵,۰۰۰ریال
    فرایندهای احتمالی ۳۹,۰۰۰ریال
    طرح ریزی واحدهای صنعتی ۵۵,۰۰۰ریال
    طراحي سيستمهاي صنعتي ۳۵,۰۰۰ریال
    طراحی آزمایشها ۱۴,۰۰۰ریال
    شبيه سازي كامپيوتري ۳۵,۰۰۰ریال
    سيستمهاي صف ۱۴,۰۰۰ریال
    سيستمهاي ديناميكي (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستمهاي ديناميكي ۲۱,۰۰۰ریال
    سیستمهای معین تصمیم گیری ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای اطلاعاتی مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    سازماندهي و رهبري ۳۸,۰۰۰ریال
    روشهاي آماري ۲۸,۰۰۰ریال
    روشهای فرا ابتکاری ۱۴,۰۰۰ریال
    داده کاوی ۱۴,۰۰۰ریال
    حسابداري صنعتي ۱۰,۰۰۰ریال
    توسعه و رشد ۲۳,۰۰۰ریال
    تصميم گيري با معيارهاي چندگانه ۴۵,۰۰۰ریال
    تحلیل سیستمها ۴۶,۰۰۰ریال
    تحقیق در عملیات 1 ۵۳,۰۰۰ریال
    تئوري تصميم گيري ۳۷,۰۰۰ریال
    برنامه سازی رایانه ۱۴,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي رياضي ۵۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي حمل و نقل ۳۰,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي توليد پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك براي مديران ۲۸,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی خطی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی استراتژیک ۲۱,۰۰۰ریال
    بازاریابی و مدیریت بازار (جبرانی ارشد ) ۲۳,۰۰۰ریال
    بازاریابی ارشد ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادمهندسی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادمهندسی ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادعمومی ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي ۴۴,۰۰۰ریال
    اقتصادخرد پیشرفته 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد براي مديران ۴۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد 1 (اقتصاد خرد میانه 1) ۱۴,۰۰۰ریال
    استاتیک ۳۲,۰۰۰ریال
    احتمال و آمار مهندسی پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال مهندسی جبرانی ارشد ۵۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار
    هوش مصنوعی ۴۶,۰۰۰ریال
    نظریه زبانها و ماشینها ۴۳,۰۰۰ریال
    مهندسي نرم افزار پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 3 ۱۲,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 2 ۳۹,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 1 (اصول طراحی نرم افزار) ۲۱,۰۰۰ریال
    معماري كامپيوتر پيشرفته ۵۵,۰۰۰ریال
    معماری کامپیوتر =معماری کامپیوترو سازمان آن ۲۵,۰۰۰ریال
    مدیریت توسعه نرم افزار ۱۰,۰۰۰ریال
    مدل سازي و بررسي كارايي سيستم هاي كامپيوتري ۴۲,۰۰۰ریال
    محاسبات عددی ۱۰,۰۰۰ریال
    مباحث ویژه در مهندسي نرم افزار ۲۸,۰۰۰ریال
    گرافیک کامپیوتری ۵۵,۰۰۰ریال
    طراحي نرم افزارهاي مطمئن ۴۲,۰۰۰ریال
    طراحی الگوریتمها ۲۸,۰۰۰ریال
    شبیه سازی کامپیوتری ۱۰,۰۰۰ریال
    شبكه هاي كامپيوتري پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    شبكه هاي عصبي ۲۸,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    سيستم هاي خبره و مهندسي دانش ۵۸,۰۰۰ریال
    سيستم هاي پشتيباني تصميم گيري ۳۵,۰۰۰ریال
    سيستم عامل هاي پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    سیستمهای کامپیوتری توزیع شده ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای عامل ۳۹,۰۰۰ریال
    سیستمهای (محیطهای) چندرسانه ای ۱۰,۰۰۰ریال
    سیستم های کامپیوتری توزیع شده ۱۰,۰۰۰ریال
    ساختمان داده ها ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۹۰,۰۰۰ریال
    ریزپزدازنده 1= میکروپروسسورها ۲۷,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی ۳۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات پیشرفته 1 در مهندسی کامپیوتر ۳۷,۰۰۰ریال
    روشهای محاسباتی پیشرفته ۲۳,۰۰۰ریال
    روشهای محاسبات عددی ۲۱,۰۰۰ریال
    داده كاوي و انبار داده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    پردازش موازي ۳۵,۰۰۰ریال
    پردازش گفتار ۲۱,۰۰۰ریال
    پردازش تصوير ۳۵,۰۰۰ریال
    پايگاه داده پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    برنامه سازی رایانه ۱۰,۰۰۰ریال
    الگوريتم هاي پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    اصول طراحی پایگاه داده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش راه و ترابري
    مهندسی ترافیک پیشرفته ۵۷,۰۰۰ریال
    مهندسی پی ۱۰,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک ۴۶,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    مدیریت و نگهداری راه ۲۸,۰۰۰ریال
    طرح هندسی راه پیشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    طرح و محاسبه راه آهن ۴۰,۰۰۰ریال
    طرح روسازي پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    طراحی فرودگاه ۶۰,۰۰۰ریال
    رياضيات عالي مهندسي ۵۶,۰۰۰ریال
    راهسازی ۲۱,۰۰۰ریال
    تکنولوژی مصالح ساختمانی ۱۰,۰۰۰ریال
    تکنولوژی عالی بتن ۱۰,۰۰۰ریال
    تحلیل سازه ۱۰,۰۰۰ریال
    تحقيق درعمليات ۲۱,۰۰۰ریال
    استاتیک ۲۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي
    هیدرولیک و آزمایشگاه ۲۸,۰۰۰ریال
    هیدرولیک پیشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات ۲۱,۰۰۰ریال
    مکانیک خاک ۴۶,۰۰۰ریال
    طراحی هیدرولیکی سازه ها ۲۱,۰۰۰ریال
    سازه های بتن آرمه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات عالی مهندسی ۶۳,۰۰۰ریال
    روش های عددی در مهندسی آب ۲۱,۰۰۰ریال
    روش اجزاء محدود ۲۸,۰۰۰ریال
    تکنولوژی مصالح ساختمانی ۱۰,۰۰۰ریال
    تحلیل سازه ها ۱۰,۰۰۰ریال
    استاتیک ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي
    مکانیک محیط های پیوسته 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    مکانیک سیالات 1 ۱۸,۰۰۰ریال
    مقدمه ای بر اجزاء محدود ۱۰,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح 2 ۲۳,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل ۱۰,۰۰۰ریال
    محاسبات عددی پیشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
    کنترل اتوماتیک= سیستمهای کنترل خطی ۱۸,۰۰۰ریال
    طراحی مکانیزمهای پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحی ماشین به کمک کامپیوتر ۱۶,۰۰۰ریال
    طراحی اجزاء 2 ۲۵,۰۰۰ریال
    سیستمهای دینامیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات مهندسی ۳۷,۰۰۰ریال
    ریاضیات پیشرفته 1 ۴۴,۰۰۰ریال
    روشهای محاسبات عددی ۹,۰۰۰ریال
    دینامیک پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    دینامیک ۲۳,۰۰۰ریال
    ترمودینامیک 2 ۲۵,۰۰۰ریال
    برنامه سازی کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
    انتقال حرارت 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    ارتعاشات پيشرفته ( ارتعاشات سيستمهاي ممتد) ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي فناوري اطلاعات
    هوش مصنوعی ۴۶,۰۰۰ریال
    نظریه اتوماتها وزبان ها (مبانی نظریه محاسبه ، زبانها و ماشینها) ۱۶,۰۰۰ریال
    مهندسی نرم افزار 2 ۴۶,۰۰۰ریال
    مهندسی فن آوری اطلاعات 2 ۱۸,۰۰۰ریال
    معماری کامپیوتر و سازمان آن ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت و کنترل پروژه های فن آوری اطلاعات ۱۸,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
    گرافیک کامپیوتری پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    گرافیک کامپیوتری 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    كاربردكامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۱۰,۰۰۰ریال
    فشرده سازی اطلاعات ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحي واسط كاربر ۱۴,۰۰۰ریال
    طراحی (و تحلیل) الگوریتمها ۲۱,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    شبکه های کامپیوتری 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    شبکه های چند رسانه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای چندرسانه ای ۵۳,۰۰۰ریال
    ساختمان داده ها و الگوریتمها ۲۵,۰۰۰ریال
    ساخت محیط های مجازی ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۶,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل سیستمهای ساختاریافته ۱۰,۰۰۰ریال
    پويانمايي و پويانمايي سه بعدي ۱۴,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی ۵۳,۰۰۰ریال
    پردازش گفتار دیجیتال ۱۴,۰۰۰ریال
    بینایی ماشین ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول طراحی یا مهندسی نرم افزار ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول طراحی پایگاه داده ها ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول سیستم عامل ۳۲,۰۰۰ریال
    ارتباطات تصويري ۱۴,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم انسانی
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم اقتصادي
    نظريه بازيها ۱۴,۰۰۰ریال
    نظام اقتصادی صدر اسلام ۱۰,۰۰۰ریال
    موضوعات انتخابي در اقتصاداسلامي ۲۸,۰۰۰ریال
    مباني فقهي اقتصاداسلام ۲۸,۰۰۰ریال
    سمينار بانكداري اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۵۳,۰۰۰ریال
    رياضيات براي اقتصاد ۴۸,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار( ریاضیات و کاربردآن در مدیریت،ریاضیات در برنامه ریزی) ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق كاربرد بسته هاي نرم افزاري ۶۰,۰۰۰ریال
    تجارت بين الملل ۳۰,۰۰۰ریال
    پول و بانکداری ۲۴,۰۰۰ریال
    اقتصادمنابع ۵۱,۰۰۰ریال
    اقتصادمحيط زيست ۳۷,۰۰۰ریال
    اقتصادكلان ۶۲,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان میانه 2(اقتصاد کلان 2) ۳۹,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان میانه 1(اقتصاد کلان1) ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصادصنعتي ۴۶,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي (ارشد) ۴۱,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی(جبرانی) ۱۶,۰۰۰ریال
    اقتصادخرد2 (اقتصاد خرد میانه 2) ۳۹,۰۰۰ریال
    اقتصادخرد ۴۶,۰۰۰ریال
    اقتصادپولي ۴۴,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد میانه 1 ۷,۰۰۰ریال
    اقتصاد حقوق ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصاد توسعه ۴۴,۰۰۰ریال
    اصول مدیریت و سازماندهی ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آب و هواشناسی
    هیدرولوژی پیشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    نقشه خوانی یا نقشه های توپوگرافی ۲۳,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۴,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی شهر ۱۰,۰۰۰ریال
    میانی جغرافیای شهری ۳۰,۰۰۰ریال
    میانی آب و هواشناسی(مبانی اقلیم شناسی) ۳۸,۰۰۰ریال
    مدیریت و برنامه ریزی محیطی ۳۵,۰۰۰ریال
    مخاطرات آب و هوایی شهر ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی ژئوموفولوژی ۵۰,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی سینوپتیک ۳۵,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    گرمایش جهانی ۱۰,۰۰۰ریال
    کامپیوتر در جغرافیا (Itفن آوری اطلاعات) ۱۰,۰۰۰ریال
    کارگاه برنامه نویسی و نرم افزارهای آب و هواشناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر دراقلیم شناسی ۲۸,۰۰۰ریال
    طراحی اقلیمی شهر ۱۰,۰۰۰ریال
    سریهای زمانی و روشهای آماری آشکارسازی ۱۴,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای پیشرفته آماری در آب و هواشناسی ۳۵,۰۰۰ریال
    روشهای آب و هواشناسی دیرینه ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در آب و هوا شناسی ۳۵,۰۰۰ریال
    در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) ۹,۰۰۰ریال
    تغییر اقلیم و کشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    اقلیم شناسی دینامیک ۲۵,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین= دیدگاهای آمایش شهری ۳۹,۰۰۰ریال
    آلودگی آب و هوا و جزیره حرارتی ۱۰,۰۰۰ریال
    آبو هواشناسی کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هوای کواترنر ۱۴,۰۰۰ریال
    آب و هواشناسی شهری ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هواشناسی توریسم ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هواشناسی پزشکی ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فلسفه و حکمت اسلامی
    منطق قدیم ۴۹,۰۰۰ریال
    منطق جدید ۴۹,۰۰۰ریال
    مسائل کلامی جدید ۴۴,۰۰۰ریال
    کلام اسلامی ۷,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدراء 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدراء 2 ۵۸,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدراء 1 ۴۰,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء 2 ۴۰,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء 1 ۴۲,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب 2 ۵۰,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب 1 ۵۰,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق 2 ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق 1 ۴۰,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی ۷,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت اشراق 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان خارجه ۳۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
    ورزش معلولین پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی ۷,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی ۱۴,۰۰۰ریال
    دومیدانی 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی ورزشی ۱۲,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی (جبرانی) ۱۲,۰۰۰ریال
    تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری = آمار زیستی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    باز توانی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    امدادگر ورزشی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی ۱۴,۰۰۰ریال
    اشنایی با کامپیوتر ۷,۰۰۰ریال
    آزمایشگاه حرکات اصلاحی ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
    مدیریت منابع انسانی ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی ۹,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی ۹,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    روشهاو فنون تدریس ۳۷,۰۰۰ریال
    ارزشیابی دوره های آموزشی ۹,۰۰۰ریال
    آماراستنباطی پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات تظبیقی
    مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات تطبیقی ۱۸,۰۰۰ریال
    بلاغت تطبیقی ۱۸,۰۰۰ریال
    بررسی متون نظم و نثرفارسی 1 ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات کودک و نوجوان
    کودک و تفکر خلاق ۷,۰۰۰ریال
    کودک و ادبیات عامه ۷,۰۰۰ریال
    کلیات نقد ادبی ۲۱,۰۰۰ریال
    عربی 3 = نظم عربی ۹,۰۰۰ریال
    عربی 2 نثرعربی ( متون نثرعربی ) ۹,۰۰۰ریال
    صرف و نحو عربی (عربی 1 ) ۷,۰۰۰ریال
    زیبایی شناسی ادبیات کودک ۷,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۸۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در ادبیات کودک و نوجوان ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسی کودکی و نوجوانی ۱۰,۰۰۰ریال
    جریان شناسی شعر معاصر ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ۷,۰۰۰ریال
    تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ۷,۰۰۰ریال
    انواع ادبی ۲۴,۰۰۰ریال
    ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان ۷,۰۰۰ریال
    آیین نگارش و فنون ساده نویسی ۱۰,۰۰۰ریال
    آشنایی با سیرتحول نثر فارسی ( سبک شناسی 2 نثر ) ۱۶,۰۰۰ریال
    آشنای با سیر تحول شعر فارسی (سبک شناسی 1 نظم) ۲۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادبیات مقاومت
    نقد ادبیات داستانی ۴۱,۰۰۰ریال
    نقد ادبی ۳۹,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات مقاومت ایران ۴۸,۰۰۰ریال
    عربی2 نثر عربی (متون نثر عربی) ۴۴,۰۰۰ریال
    عربی 3 نظم عربی( متون نظم عربی) ۳۹,۰۰۰ریال
    عربی 1 (صرف و نحو عربی) ۴۷,۰۰۰ریال
    سبک شناسی2 نثر ۳۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۸۰,۰۰۰ریال
    جریان شناسی شعر معاصر ایران (ادبیات معاصر 1 نظم) ۲۵,۰۰۰ریال
    تحقیق در متون نظم ادبیات مقاومت ایران ۴۶,۰۰۰ریال
    انواع ادبی ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ادیان و عرفان
    مبانی فقه و اصول ۴۸,۰۰۰ریال
    علوم بلاغت یا علوم بلاغی جبرانی ارشد ۳۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق د رعلوم اسلامی ۹,۰۰۰ریال
    تاریخ فرق اسلامی 1 ۹,۰۰۰ریال
    تاریخ تصوف از قرن هفتم تا عصرحاضر ۹,۰۰۰ریال
    ادیان هند 1 ۹,۰۰۰ریال
    ادیان ایران پیش از اسلام 1 ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
    کاربرد نرم افزارکامپیوتردر پژوهشهای ارتباطی ۶۰,۰۰۰ریال
    کاربرد آمار در پژوهشهای ارتباطی ۱۰۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی
    مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 ۸۰,۰۰۰ریال
    کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق درتوسعه و رفاه اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق نظری ۷۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در توسعه و رفاه اجتماعی ۱۰۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده درس جامعه شناسی توسعه ۲۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی توسعه ۱۰۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    پاورپوینت درس جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تاریخ اسلام
    فلسفه تاریخ ۷۰,۰۰۰ریال
    شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه ها ۳۵,۰۰۰ریال
    شناخت و نقدمنابع وماخذ ایران بعد از اسلام ۵۱,۰۰۰ریال
    سیراندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام= تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام ۱۶,۰۰۰ریال
    زبان عربی = قرائت متون تاریخی ۷,۰۰۰ریال
    تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع) ۴۱,۰۰۰ریال
    تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام ازسال 227 هجری تا سقوط بغداد ۳۰,۰۰۰ریال
    تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری = تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی ۲۵,۰۰۰ریال
    تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا 41 هجری ۳۹,۰۰۰ریال
    تاریح تحولات سیاسی اجتماعی جهان اسلام از سال چهلم هجری تاسال 227 هجری ۹,۰۰۰ریال
    بررسی جنبشهای مردمی یکصد ساله اخیر ۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد تحقیقات آموزشی
    مطالعه تطبیقی در نظام آموزش عالی ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت فرایند آموزش = مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی کد درس1211485 ۷,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپوتر در تحقیقات تربیتی ۱۰,۰۰۰ریال
    فلسفه آموزش و پرورش = مکاتب فلسفی و آرای تربیتی کد درس 1211470 ۲۳,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی ۴۱,۰۰۰ریال
    روشهای ارزیابی آموزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    روشهای آماری 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی تربیتی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی ۱۲,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای برنامه ریزی درسی ۲۴,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی( روشهای ارزشیابی آموزشی) ۱۶,۰۰۰ریال
    آشنایی با کامپیوتر ( جبرانی ارشد ) ۷,۰۰۰ریال
    روشهای آماری(1) ۱۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی( کلیه گرایشها)
    نقشه خو انی ۳۰,۰۰۰ریال
    میانی آب و هواشناسی(مبانی اقلیم شناسی) ۲۱,۰۰۰ریال
    منابع و مسائل آب در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    مکتب های جغرافیایی گرایش روستایی ۷۰,۰۰۰ریال
    مکاتب و بنیانهای نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی ۲۴,۰۰۰ریال
    مدیریت روستایی ۳۵,۰۰۰ریال
    مدیریت راهبردی توسعه روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت توسعه پایدارکالبدی فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی ۱۶,۰۰۰ریال
    متون تخصصی جغرافیای روستایی ۵۶,۰۰۰ریال
    مبانی محیط زیست،منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی ژئومورفولوژی 1 ۶۹,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۲۳,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۳۰,۰۰۰ریال
    مبانی اقلیم شناسی ۷,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۴۱,۰۰۰ریال
    كاربرد ( gis )دربرنامه ريزي روستايي(2) ۵۱,۰۰۰ریال
    کاریرد کامپیوتر در جغرافیا = کاربرد کامپیوتر دراقلیم شناسی ۳۷,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت ۷۰,۰۰۰ریال
    روشهای تحقیق در برنامه ریزی روستایی ۱۸,۰۰۰ریال
    روشها وفنون تصمیم گیری در برنامه ریزی روستایی ۵۲,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۳۷,۰۰۰ریال
    دیدگاهها ونظریه های توسعه روستایی ۴۹,۰۰۰ریال
    در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) جبرانی ارشد ۹,۰۰۰ریال
    جغرافياي رابطه شهر و روستا در ايران ۳۵,۰۰۰ریال
    جغرافیای شهری پیشرفته ۶۳,۰۰۰ریال
    جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای ۱۲,۰۰۰ریال
    توسعه جغرافیا و نظریه های اقتصادی ۱۲,۰۰۰ریال
    توانهای محیطی و اقتصاد فضای روستایی ۱۲,۰۰۰ریال
    تفسیرو کاربرد عکسهای هوایی ۱۰,۰۰۰ریال
    تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی ۲۵,۰۰۰ریال
    تحلیل فضایی روابط شهر و روستایی ۱۹,۰۰۰ریال
    تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی ناحیه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاهای روستایی ۱۲,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی محیطی در نواحی روستایی ۲۵,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی کشاورزی با تاکید بر ایران ۴۹,۰۰۰ریال
    GIS فن آوریهای جغرافیایی (RS در برنامه ریزی روستایی) ۱۸,۰۰۰ریال
    انسان و محیط ۴۲,۰۰۰ریال
    اقتصادفضا ۵۶,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد و کلان و برنامه ریزی اقتصادی ۱۲,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی ۱۰,۰۰۰ریال
    استفاده از كامپيوتر در برنانه ريزي روستايي ۳۵,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۳۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد جمعیت شناسی
    کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
    کاربرد نظریه های اجتماعی درجمعیت شناسی ۷۰,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی روش تحقیق ۲۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق ۲۰,۰۰۰ریال
    روش های پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی) ۸۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق نظری ۶۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۹۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده درس روشهای پیشرفته تحلیل داده ها (کیفی) ۲۰,۰۰۰ریال
    آمار در علوم اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    آمار پیشرفته ۹۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
    مبانی عملکرد انسان ۷,۰۰۰ریال
    کنترل حرکتی ۷,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    رشد و تکامل حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
    رشد حرکتی درطول عمر ۷,۰۰۰ریال
    رشد جسمانی ۷,۰۰۰ریال
    تربیت بدنی رشدی ۷,۰۰۰ریال
    ارزیابی رشد حرکتی ۱۴,۰۰۰ریال
    اختلالات رشد و یادگیری حرکتی ۷,۰۰۰ریال
    آمارزیستی ویژه فعالیت ورزشی =تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش ۷,۰۰۰ریال
    آشنایی با کامپیوتر ( جبرانی ارشد ) ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی بالینی
    نظریه های شخصیت ۴۲,۰۰۰ریال
    نظریه های روان درمانی ۲۱,۰۰۰ریال
    کلیاتی درباره درمانهای فیزیکی و دارویی دربیماریهای عصبی و روانی ۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در روانشناسی ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسی شخصیت (نظریه ها و مفاهیم ) ۳۴,۰۰۰ریال
    روانشناسی رشد پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    تاریخچه سیستمها درروانشناسی ( مدلها نظریه و پژوهشها) ۹,۰۰۰ریال
    بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۳,۰۰۰ریال
    استفاده ارزروشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی ۹,۰۰۰ریال
    آسیب شناسی پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد روانشناسی تربیتی
    مقدمات روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسی شخصبت ( نظریه ها و مفاهیم ) ۳۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد علوم اجتماعی مطالعات فرهنگی
    نظریه های جامعه شناسی پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    کتاب راهنمای تدوین طرح تحقیق ( پروپزال نویسی ) ۷۰,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق 1 (کمی) ۲۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق 2 ( کیفی ) ۷۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق 1 ( روشهای کمی) ۱۰۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۲۰,۰۰۰ریال
    چکیده درس روش تحقیق2 (کیفی) ۲۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی ۶۰,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی ایلات و عشایرایران ۱۵,۰۰۰ریال
    بررسی مسائل اجتماعی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    ارتباطات بین فرهنگی ۲۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
    متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ۷,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذیه و ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی = تغذیه ورزشی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    تحلیل آماری و کاربرد نرم افزار های آماری = آمار زیستی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت ۷,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی =اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی ۷,۰۰۰ریال
    استرس محیطی درتمرین ۷,۰۰۰ریال
    ابعاد روانی فعالیت بدنی = روانشناسی فعالیت ورزسی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیزیولوژی ورزشی= گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
    متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین ۷,۰۰۰ریال
    تغذیه ورزشی پیشرفته ۷,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استثقامت ۷,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    آمارزیستی ویژه فعالیت ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت امور شهری
    نظریه های سازمان و مدیریت - دیگاه استراتژیک کد درس 1218522 ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت منابع انسانی اسلامی
    مدیریت راهبردی کد درس 1218384 ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق (آموزش محور ) ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مدیریت ورزشی ( کلیه گرایشهای جدید)
    یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش ۲۶,۰۰۰ریال
    نظریه های سازمان و مدیریت ۲۴,۰۰۰ریال
    نظریه های سازمان و مدیریت ۱۰,۰۰۰ریال
    نظریه های سازمان و مدیریت ۲۶,۰۰۰ریال
    نظریه ها و مبانی اوقات فراعت ۱۶,۰۰۰ریال
    نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی و اداری در ورزش ۲۵,۰۰۰ریال
    مدیریت عملکرد در سازمانهای ورزشی ۱۵,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215216 ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215408 ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215308 و 1215349 ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت روابط عمومی و بین الملل درورزش کد 1215205 ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت رفتارسازمانی (آموزش محور) ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی درورزش ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت رسانه و تبلیغات بازرگانی در ورزش ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی ۱۸,۰۰۰ریال
    مدیریت تاسیسات ورزشی یا مدیریت فضاها و اماکن ورزشی=آشنایی بامدیریت اماکن ورزشی ۳۴,۰۰۰ریال
    مدیریت پارکها ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی دراوقات فراغت و ورزشهای تفریحی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی در ورزش ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی (مدیریت بازاریابی در سازمانهای ورزشی المپیک) ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت بازاریابی جهانی ۷,۰۰۰ریال
    مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی،اماکن وتاسیسات ورزشی،نظارت و ارزشیابی در سازمانهای ورزشی ۱۲,۰۰۰ریال
    مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی = مدیریت سازمانهای ورزشی ۲۵,۰۰۰ریال
    گردشگری ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    کاربرد رایانه در ورزش ۷,۰۰۰ریال
    سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۱۴,۰۰۰ریال
    سمینار در مدیریت رسانه های ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی مدیریت ورزشی کد درس 1215333 ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مدیریت ورزشی ۲۳,۰۰۰ریال
    دو و میدانی 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    خبرنگاری و روزنامه نگاری ورزشی ۱۶,۰۰۰ریال
    حقوق ورزشی و حقوق رسانه ۱۴,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۷,۰۰۰ریال
    تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش ۲۵,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی استراتژیک(برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی) ۲۵,۰۰۰ریال
    اوقات فراغت و محیط زیست ۱۶,۰۰۰ریال
    اصول و مبانی مدیریت ۱۸,۰۰۰ریال
    اصول و مبانی بازاریابی ورزشی ۷,۰۰۰ریال
    ارتباط شناسی ۹,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۳۰,۰۰۰ریال
    آئین نگارش زبان فارسی ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری( کلیه گرایشها)
    نقشه خوانی = نقشه های توپوگرافی ۳۰,۰۰۰ریال
    نظریه ها و رویکردها و تجارب بهسازی و نوسازی شهری ۱۶,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۰,۰۰۰ریال
    منابع و مسائل آب در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    مکتب های جغرافیایی گرایش شهری ۷۰,۰۰۰ریال
    مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا ۳۴,۰۰۰ریال
    مطالعات شهری ۳۷,۰۰۰ریال
    مدیریت عمران ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت شهری و توسعه فضایی ۷,۰۰۰ریال
    مدلها و فنون تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۴۳,۰۰۰ریال
    متون تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کد 1216308 ۵۸,۰۰۰ریال
    مبانی محیط زیست ،منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی ژئومورفولوژی 1 ساختمانی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی ژئومورفولوژی ۴۱,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۳۷,۰۰۰ریال
    مبانی اقلیم شناسی ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۴۱,۰۰۰ریال
    کامپیوتر در جغرافیا (Itفن آوری اطلاعات) ۲۳,۰۰۰ریال
    کاربردآمار وسیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری ۱۴,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر در جغرافیا( در اقلیم شناسی) ۲۸,۰۰۰ریال
    طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی ۳۲,۰۰۰ریال
    شهرنشيني و برنامه ريزي شهري در ايران ۴۴,۰۰۰ریال
    سيستم اطلاعات جغرافياييgis در برنانمه ريزي شهري و منطقه اي ۴۹,۰۰۰ریال
    سیاستهای فضایی در برنامه ریزی شهری ۵۲,۰۰۰ریال
    سکونت گاههای غیر رسمی در کشور های در حال توسعه ۱۶,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای تحلیل جمعیت ۷۰,۰۰۰ریال
    روشهای تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ۱۰,۰۰۰ریال
    روشها و فنون (مدلها و فنون ) تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مطالعات شهری و منطقه ای ۵۱,۰۰۰ریال
    دیدگاهای برنامه ریزی محیط زیست شهری ۱۲,۰۰۰ریال
    در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی( اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی gis) ۹,۰۰۰ریال
    حقوق و قوانین شهری و منطقه ای در ایران ۷,۰۰۰ریال
    جغرافياي طبيعي شهر (اقليم ،هيدرولوژي) ۵۸,۰۰۰ریال
    جغرافیای طبیعی شهر (ژئوموفولوژی) ۷۰,۰۰۰ریال
    جغرافیای شهری پیشرفته ۵۶,۰۰۰ریال
    توانهای محیطی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری ۱۴,۰۰۰ریال
    تکنیک های پیش بینی در برنامه ریزی شهری ۶۵,۰۰۰ریال
    تفسیر و کاربرد عکسهای هوایی ۱۰,۰۰۰ریال
    تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی شهری ۶۲,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي شهرهاي جديد ۵۸,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی مسکن(مسکن و اسکان غیر رسمی) ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی محیط زیست شهری در ایران ۱۸,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید ۱۶,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کد درس 1216316 ۴۹,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کد درس 1216549 ۷,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی بافت های فرسوده و مساله دارشهری در ایران ۱۶,۰۰۰ریال
    اقتصاد زمین و مسکن شهری ۷,۰۰۰ریال
    افتصادشهری پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای کد درس 1216305 ۷۰,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي ۴۹,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای (تکنیکهای ) برنامه ریزی ناحیه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    ارزیابی پیامدهای زیست محیطی ۷,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۴۶,۰۰۰ریال
    (اصول و مبانی)برنامه ریزی منطقه ای کد درس 1216554 ۲۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدجغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
    روشها و فنون تصمیم گیری ۱۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق درجغرافیای سیاسی ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدفلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
    منطق قدیم ۷,۰۰۰ریال
    منطق جدید ۵۱,۰۰۰ریال
    مبانی فلسفی علم کلام ۷,۰۰۰ریال
    کلام اسلامی ۷,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی ۷,۰۰۰ریال
    حکمت مشا ء2 = فلسفه مشا ء 2 ۷,۰۰۰ریال
    حکمت مشا ء1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 4 ۷,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت اشراق 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    تاریخ فلسفه غرب 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت آموزشي
    نظارت و راهنمایی آموزشی ۳۵,۰۰۰ریال
    مقدمات برنامه ریزی آموزشی ودرسی ۳۹,۰۰۰ریال
    مدیریت نیروی انسانی ۲۸,۰۰۰ریال
    کاربردآمار استنباطی در مدیریت آموزشی ۳۷,۰۰۰ریال
    کاربرد تئوریها در برنامه ریزی آموزشی ۳۰,۰۰۰ریال
    فلسفه مديريت آموزشي ۲۸,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تدریس = روشهای نوین یاددهی - یادگیری ۴۴,۰۰۰ریال
    روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی (مدیریت آموزشی ) ۶۲,۰۰۰ریال
    روش تدريس پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    رفتارو روابط انساني در سازمانهاي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی ۲۸,۰۰۰ریال
    تئوريهاي سازماني مديريت ۴۲,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول مدیریت اسلامی ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول مدیریت آموزشی ۴۴,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ريزي آموزشي ۴۲,۰۰۰ریال
    نظریات تربیتی مکاتب فلسفی (مكاتب فلسفي و آراي تربيتي ) ۵۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبیات فارسی
    نقد ادبیات داستانی ۳۲,۰۰۰ریال
    نقد ادبی ۲۳,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 4 (مثنوي) ۶۲,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 3 (خاقاني و نظامي) ۶۲,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 2 (ناصر خسرو و سنايي) ۷۰,۰۰۰ریال
    نظم فارسي 1 (شاهنامه) ۷۰,۰۰۰ریال
    نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی ۱۶,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 4(كشف المحجوب و رساله قشريه) ۶۹,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 3 (مصباح الهدايه) ۵۵,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 2 (تاريخ جهانگشا و مرزبان نامه) ۵۴,۰۰۰ریال
    نثر فارسي 1(تاريخ بيهقي) ۷۰,۰۰۰ریال
    مقدمات زبان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    معانی و بیان 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    کلیه و دمنه 1 نثر3 بخش 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    عروض و قافیه ۳۲,۰۰۰ریال
    عربي 3 ( نظم عربي) ۶۴,۰۰۰ریال
    عربي 2(نثر عربي) ۷۰,۰۰۰ریال
    عربي 1 ( صرف و نحو) ۷۰,۰۰۰ریال
    سبک شناسی2 نثر2 ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    دستور زبان فارسی1 ۳۲,۰۰۰ریال
    تحقيق در معاني و بيان و فنون ادب فارسي ۶۲,۰۰۰ریال
    تحقيق در دستور زبان فارسي ۷۰,۰۰۰ریال
    بلاغت 2 بدیع وبیان ۲۵,۰۰۰ریال
    بدیع ۳۸,۰۰۰ریال
    انواع ادبی ۱۴,۰۰۰ریال
    ادبیات معاصر 1 نظم ، جریان شناسی شعر معاصرایران ۲۳,۰۰۰ریال
    آشنایی با سیرتجوا شعر فارسی ( سبک شناسی 1 نظم ) ۷,۰۰۰ریال
    آشنایی با سیر تحول نثر فارسی ( سبک شناسی 2 نثر ) ۷,۰۰۰ریال
    آئین نگارش ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت بازرگانی
    مهارتهای عمومی مدیریت ۴۳,۰۰۰ریال
    مديريت منابع انساني پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    مديريت صادرات و واردات ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت سرمايه گذاريها ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۵۶,۰۰۰ریال
    مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد ۱۸,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت = اقتصادمديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 2 ۳۲,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    مبانی مدیریت اسلامی و الکوهای آن ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    سمينار در مديريت مالي ۲۸,۰۰۰ریال
    سازمانهاي پولي و مالی بين الملل ۶۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی کد 1225018 ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تحصصی کد درس 1225019 ۷۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه (ریاضیات پایه و مقدمات آمار) ۵۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق كاريردي ۳۲,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و مآخذشناسی = مبانی روش تحقیق جبرانی ارشد ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق بازرگاني بين الملل ۲۱,۰۰۰ریال
    حقوق بازرگانی ۱۴,۰۰۰ریال
    حسابداري مديريت ۶۴,۰۰۰ریال
    تصمیم گیری در مساءل مالی ۶۷,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۳۵,۰۰۰ریال
    تحقيقات بازار يابي ۴۲,۰۰۰ریال
    تحقيق در عمليات پيشرفته ۵۶,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ۱۶,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت پيشرفته ۶۳,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات 1) ۴۶,۰۰۰ریال
    بررسي رفتار مصرف كننده ۳۵,۰۰۰ریال
    بازاریابی و مدیریت بازار ۱۶,۰۰۰ریال
    بازاریابی بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
    بازارها ونهادهاي مالي ۲۱,۰۰۰ریال
    بازار يابي صنعتي ۲۸,۰۰۰ریال
    بازار شناسي و مسائل بازار يابي ۵۶,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    اصول بازاریابی و مدیریت ۳۷,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۶۵,۰۰۰ریال
    رفتارسازمانی = مدیریت رفتارسازمانی جبرانی ارشد ۲۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت اجرايي
    مهارتهاي عمومي مديريت ۵۱,۰۰۰ریال
    مسائل جاري مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    مديريت مالي و اقتصاد مديريت ( اقتصاد مدیریت ) ۶۰,۰۰۰ریال
    مديريت طرحهاي توسعه ۵۶,۰۰۰ریال
    مديريت تكنولوژي و نوآوري ۵۸,۰۰۰ریال
    مديريت تحول و اجراي برنامه هاي استراتژيك ۴۲,۰۰۰ریال
    مديريت بازاريابي ۶۵,۰۰۰ریال
    مديريت استراتژيك بازاريابي ۴۴,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۷,۰۰۰ریال
    سيستم هاي اطلاعاتي مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    سازمانهاي پيچيده ديدگاه استراتژيك= مدیریت استزاتتژیک پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۷۰,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار ۵۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق( آموزش محور ) = روش تحقیق پیشرفته کد درس 1218373 ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقيق( آموزش محور ) = روش تحقیق پیشرفته کد درس 1218309 ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق( آموزش محور ) = روش تحقیق پیشرفته کد درس 1218307 ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مدیریت (جبرانی ) کد درس 1237006 ۷۰,۰۰۰ریال
    حسابداري مديريت ۷۰,۰۰۰ریال
    تحليل رفتار و مديريت منايع انساني ۷۰,۰۰۰ریال
    تحليل استراتژيهاي سازمانهاي موفق و ناموفق ۵۶,۰۰۰ریال
    تحقيقات بازاريابي ۴۲,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) ۳۹,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك ۳۵,۰۰۰ریال
    بازرگاني بين الملل ۵۶,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری1(هزینه یابی) ۷۰,۰۰۰ریال
    ارتباطات بازاريابي ۴۲,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۳۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق
    نظريه هاي اخلاقي (2) ۴۴,۰۰۰ریال
    نظريه هاي اخلاقي (1) ۴۰,۰۰۰ریال
    متافیزیک عمومی در غرب ۴۲,۰۰۰ریال
    متافیزیک عمومی در غرب ۲۸,۰۰۰ریال
    مباني اخلاقي جهاني ۴۲,۰۰۰ریال
    كليات فلسفه اخلاق ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه اسلامی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    فلسفه اسلامی 1 ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۴۲,۰۰۰ریال
    فرااخلاق ۴۲,۰۰۰ریال
    دين و اخلاق ۱۰,۰۰۰ریال
    تاريخ فلسفه اخلاق ۵۹,۰۰۰ریال
    انسان شناسي ۴۴,۰۰۰ریال
    اخلاق مقایسه ای ۲۸,۰۰۰ریال
    اخلاق زيست محيطي ۳۵,۰۰۰ریال
    اخلاق خانواده ۲۸,۰۰۰ریال
    اخلاق پزشکی ۱۴,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامي ۴۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق به زبان انگليسي ۳۵,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق اسلامي ۵۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرايش تعليم و تربيت
    نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي ۴۲,۰۰۰ریال
    نظرات تربيتي ائمه اطهار ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه آموزش و پرورش ۳۰,۰۰۰ریال
    علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۲۱,۰۰۰ریال
    سير آراء تربيتي غرب ۵۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۲۸,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي ۷۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم تربیتی ۲۳,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي تعليم و تربيت پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    تعليم و تربيت اسلامي ۴۲,۰۰۰ریال
    تربيت در نهج البلاغه ۲۱,۰۰۰ریال
    تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام ۲۸,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي آموزشي ۳۵,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    آموزش و پرورش تطبيقي(پيشرفته) ۲۸,۰۰۰ریال
    آمار استنباطي پيشرفته ۳۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشد تاريخ تشيع
    نقد متون تاريخي ۶۲,۰۰۰ریال
    مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي ۶۰,۰۰۰ریال
    مفهوم و تاريخ پيدايش تشيع ۶۵,۰۰۰ریال
    متون کهن فارسی = قرائت متون تاریخی به زبان فارسی کد درس 1220417 ۱۴,۰۰۰ریال
    متون کهن عربی ۷۰,۰۰۰ریال
    کلام ۶۲,۰۰۰ریال
    فلسفه علم تاريخ ۷۰,۰۰۰ریال
    فقه ۱۴,۰۰۰ریال
    فرق شيعه ۷۰,۰۰۰ریال
    علم و آموزش در جهان تشیع ۳۹,۰۰۰ریال
    سيره ائمه (2) ۴۶,۰۰۰ریال
    سيره ائمه (1) ۵۱,۰۰۰ریال
    سیر اندیشه های سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام ۳۲,۰۰۰ریال
    زبان انگلیسی 2 ۵۳,۰۰۰ریال
    زبان انگلیسی 1 ۷۰,۰۰۰ریال
    روش شناسي تاريخي ۵۳,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و ماخذ شناسی ۶۰,۰۰۰ریال
    تشيع در آثارمستشرقان ۳۹,۰۰۰ریال
    تاريخ سياسي شيعه(1) ۷۰,۰۰۰ریال
    تاريخ سياسي شيعه (2) ۵۵,۰۰۰ریال
    تاريخ اجتماعي شيعه (1) ۵۳,۰۰۰ریال
    تاریخ زندگانی پیامبر ۵۳,۰۰۰ریال
    تاریخ اجتماعی شیعه 2 ۳۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي محض
    هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    والیبال 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    نظارت و ارزشيابي در برنامه هاي تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت رويدادها واردوهاي ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت رفتارسازماني در ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    مديريت بازاريابي ورزشي ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت اداري- مالي ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت سازمانهای ورزشی=مبانی مدیریت سازماندهی وبرنامه ریزی در تربیت بدنی ۹,۰۰۰ریال
    مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی ۱۰,۰۰۰ریال
    فوتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ۱۰,۰۰۰ریال
    سمینار در مدیریت ورزشی ۲۱,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق در مديريت ورزشي ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای اماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدنی ۱۴,۰۰۰ریال
    دو میدانی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    حقوق ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۲۱,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۳۵,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    تئوريهاي سازمان و مديريت ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخ تربیت بدنی در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني ۳۵,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول و مباني مديريت در سازمانهاي ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    آشنايي با كامپيوترو كاربرد نرم افزارهادر تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدحسابداری
    مهندسي مالي آموزش محور کد درس 1214111 ۶۰,۰۰۰ریال
    مهندسی مالی آموزش محور کد درس 1214113 ۱۶,۰۰۰ریال
    مسائل جاري در حسابداري ۵۱,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 2 ۶۰,۰۰۰ریال
    مدیریت مالی 1 ۵۳,۰۰۰ریال
    مبانی روش تحقیق یا روش تحقیق و ماخذ شناسی (جبرانی) ۱۴,۰۰۰ریال
    سيستم هاي حسابداري ۵۸,۰۰۰ریال
    سيستم اطلاعاتي حسابذاري ۴۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار(ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت) جبرانی ۵۸,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق و گزارش نويسي ۶۵,۰۰۰ریال
    روش های تحقیق و مآخذشناسی = مبانی روش تحقیق جبرانی ارشد کددرس 1218092 ۳۵,۰۰۰ریال
    رفتارسازمانی = مدیریت رفتارسازمانی جبرانی ارشد ۳۲,۰۰۰ریال
    حسابرسي پيشرفته ۴۴,۰۰۰ریال
    حسابرسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    حسابداري مديريت ۶۷,۰۰۰ریال
    حسابداري دولتي پيشرفته ۵۸,۰۰۰ریال
    حسابداری میانه 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    حسابداری صنعتی 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    حسابداری پیشرفته 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    تصميم گيري در مسائل مالي ۷۰,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۴۴,۰۰۰ریال
    تئوري حسابداري (2) ۶۰,۰۰۰ریال
    تئوري حسابداري (1) ۷۰,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی پیشرفته ۲۵,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) جبرانی ارشد ۱۶,۰۰۰ریال
    بررسي موارد خاص در حسابداري ۷۰,۰۰۰ریال
    اقتصادمديريت (مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت) ۶۵,۰۰۰ریال
    اصول سازمان و مدیریت (جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۶۸,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۴۶,۰۰۰ریال
    آمارو احتمالات ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
    نقد و بررسي آراي رجالي ۴۴,۰۰۰ریال
    نحو کاربردی4 ۱۰,۰۰۰ریال
    منطق 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    مکاتب و روشهای تفسیر قرآن 1 ۵۹,۰۰۰ریال
    مفردات قرآن (2) ۳۰,۰۰۰ریال
    مفردات قرآن (1) ۵۲,۰۰۰ریال
    مبانی فهم و نقدحدیث ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۴۸,۰۰۰ریال
    کلیات علم رجال ۲۷,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    قرائت و درک متون عربی( متون عربی 4) ۱۴,۰۰۰ریال
    فقه الحديث ۴۲,۰۰۰ریال
    علوم قراني (1) ۳۰,۰۰۰ریال
    علوم قرآني(3) ۳۷,۰۰۰ریال
    علوم قرآني( 2) ۵۹,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی ( علوم بلاغت) جبرانی ۳۰,۰۰۰ریال
    شناخت نهج البلاغه 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان خارجی ۶۸,۰۰۰ریال
    روشهاي تفسيري ۳۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۸,۰۰۰ریال
    درایه الحدیث ۵۴,۰۰۰ریال
    جوامع حدیثی ۲۵,۰۰۰ریال
    تفسير قرآن (3) ۵۰,۰۰۰ریال
    تفسير قرآن (2) ۷۰,۰۰۰ریال
    تفسير قرآن (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    تاريخ قرآن ۴۴,۰۰۰ریال
    تاريخ حديث ۴۴,۰۰۰ریال
    تاریخ قرآن 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    اشنایی باتاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۴۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
    نحو کاربردی4 ۱۴,۰۰۰ریال
    منطق 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۵۳,۰۰۰ریال
    مباحث اصول(3) ۷۰,۰۰۰ریال
    مباحث اصول (2) ۵۵,۰۰۰ریال
    مباحث اصول (1) ۶۷,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    قواعد فقه (2) ۴۶,۰۰۰ریال
    قواعد فقه (1) ۶۹,۰۰۰ریال
    قرائت و درک متون عربی ۱۴,۰۰۰ریال
    فقه تطبيقي ۵۵,۰۰۰ریال
    فقه استدلالي (3) ۷۰,۰۰۰ریال
    فقه استدلالي (2) ۵۵,۰۰۰ریال
    فقه استدلالي (1) ۶۲,۰۰۰ریال
    فقه 5 ۵۳,۰۰۰ریال
    فقه 4 ۵۵,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی ارشد کد درس 1220326 ۳۵,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی =علوم بلاغی جبرانی ارشد کد درس 1220080 ۵۳,۰۰۰ریال
    زبان خارجی ۶۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و ماخذشناسی ۳۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء2 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول فقه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول فقه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول فقه 4 ۵۵,۰۰۰ریال
    اشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۴,۰۰۰ریال
    آيات الاحكام ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)
    هیدرولوژی آبهای سطحی ۴۲,۰۰۰ریال
    واحدهای ژئوموفولوژی ایران ۴۹,۰۰۰ریال
    نواحي اقليمي ايران و توانهاي محيطي ۲۸,۰۰۰ریال
    نقشه خوانی = نقشه های توپوگرافی ۳۰,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی مقدماتی ۱۴,۰۰۰ریال
    میکروکلیماتولوژی پیشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    منابع و مسائل آب در ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    مكتب هاي جغرافيايي گرايش طبيعي ۶۳,۰۰۰ریال
    متون تخصصی جغرافیای طبیعی ۴۹,۰۰۰ریال
    مبانی محیط زیست،منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی ژئوموفولوژی 1 ساختمانی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای شهری ۲۳,۰۰۰ریال
    مبانی جغرافیای روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی اقلیم شناسی ۲۸,۰۰۰ریال
    مبانی آب و هواشناسی 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    كاربردسيستم اطلاعات جغرافيايي gis درمطالعات محيطي ۲۸,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در جغرافیا ( اقليم شناسی ) ۴۹,۰۰۰ریال
    كاربرد آمار و احتمالات در اقليم شناسي ۱۴,۰۰۰ریال
    کامپیوتر در جغرافیا = IT فن آوری اطلاعات جبرانی ارشد ۲۳,۰۰۰ریال
    کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی ۴۲,۰۰۰ریال
    زمین در فضا ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهاي اقليم شناسي و تهيه و تفسير نقشه هاي اقليمي ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ۴۴,۰۰۰ریال
    تفسیر عکسهای هوایی ۱۴,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی محیطی ۴۲,۰۰۰ریال
    انسان ومحیط ۴۹,۰۰۰ریال
    اکوسیستمهای محیطی ۴۲,۰۰۰ریال
    اقلیم و بحرانهای محیطی ۶۳,۰۰۰ریال
    اقلیم شناسی دینامیک ۱۰,۰۰۰ریال
    آب و هوا شناسی دینامیکی ۲۸,۰۰۰ریال
    (مبانی) جغرافیای شهری ۱۴,۰۰۰ریال
    ( gis ) در آمدی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی = gis اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۶,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی ناحیه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق بين الملل
    نظام بين المللي حقوق بشر ۳۵,۰۰۰ریال
    مقدمه علم حقوق ۳۰,۰۰۰ریال
    مسولیت مدنی ۲۸,۰۰۰ریال
    مسئوليت بين المللي ۴۰,۰۰۰ریال
    متون حقوقي به زبان خارجي ۳۵,۰۰۰ریال
    سازمانهاي بين المللي ۶۶,۰۰۰ریال
    روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي ۳۳,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق معاهدات ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی 3 کلیات قزاردادها ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق مخاصمات مسلحانه ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق سازمانهای بین الملل ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق ديپلماتيك كنسولي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق دريايي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق درياها ۵۰,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي بين الملل ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق جزای عمومی 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت بين الملل ۶۲,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل هوا فضا ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل محيط زيست ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل خصوصي( تعارض و قوانین) ۷۰,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل اقتصادي ۴۴,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل اسلامي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل عمومی 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل عمومی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل خصوصی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق بین الملل خصوصی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    حقوق اساسی 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    تاریخ تحولات بین الملل ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد حقوق خصوصي
    مسئوليت مدني ۲۸,۰۰۰ریال
    متون فقه (2) ۴۲,۰۰۰ریال
    متون فقه (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    متون حقوقي به زبان خارجه ۲۸,۰۰۰ریال
    قواعد فقه ۷۰,۰۰۰ریال
    فلسفه حقوق ۴۲,۰۰۰ریال
    داوريهاي بين المللي ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق مدني (2) اموال و مالکیت ۴۴,۰۰۰ریال
    حقوق مدني (1) اشخاص و حمایت از محجورین ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی3 کلیات قراردادها ۱۹,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی 6 عقود معین ۲۱,۰۰۰ریال
    حقوق مدنی تطبیقی ۲۱,۰۰۰ریال
    حقوق رقابت تجاري ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق دريايي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت3 ۳۷,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت بين الملل ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق تجارت ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق بين الملل خصوصي (تعارض قوانين) ۴۲,۰۰۰ریال
    حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق اساسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    ایین دادرسی مدنی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول فقه (2) ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول فقه (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    ادله اثبات دعوی ۴۱,۰۰۰ریال
    اجراي احكام و اسناد ۴۲,۰۰۰ریال
    آيين نگارش آراء قضايي ۳۵,۰۰۰ریال
    آيين دادرسي مدني ۴۲,۰۰۰ریال
    آیین دادرسی مدنی 3 ۳۰,۰۰۰ریال
    آئین دادرسی مدنی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش عمومي)
    يادگيري حركتي ۳۵,۰۰۰ریال
    هندبال 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    والیبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    مقدمات بیومکانیک ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت و طرز اجرای مسابقات ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه ۳۹,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي ورزشي(گرايش عمومي) ۲۸,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي انساني ۳۵,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی2 ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    شنا 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    سنجش و اندازه گیری ۱۰,۰۰۰ریال
    سمینار ۱۴,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي (گرايش عمومي) ۱۴,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تدریس ۴۴,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    روانشناسی کودکی و جوانی ۱۰,۰۰۰ریال
    رشد و تكامل حركتي ۱۴,۰۰۰ریال
    دو میدانی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    حركات اصلاحي و درماني ۳۵,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی ورزشی ۱۴,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی ۱۴,۰۰۰ریال
    تغذیه و ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري( پیشرفته) ۳۵,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۲۱,۰۰۰ریال
    پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني ۱۴,۰۰۰ریال
    بيومكانيك ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    بيوشيمي ۲۸,۰۰۰ریال
    بيو مكانيك عضلات ۲۱,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه تربيت بدني ۴۲,۰۰۰ریال
    آناتومي انساني گرایش عمومی ۲۱,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۲۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم سياسي
    نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل ۴۳,۰۰۰ریال
    نظريه هاي جديد در علم سياست ۱۴,۰۰۰ریال
    مسائل خاورميانه ۱۴,۰۰۰ریال
    مسائل استراتژي معاصر ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی علم سیاست ۳۲,۰۰۰ریال
    كاربرد نظريات سياسي در قرن بيستم ۱۴,۰۰۰ریال
    فقه سياسي ۲۱,۰۰۰ریال
    سمينار مسائل كشور هاي جهان سوم ۱۴,۰۰۰ریال
    سمينار جنبشهاي اسلامي در قرن بيستم و تاثير انقلاب اسلامي بر آنها ۱۴,۰۰۰ریال
    سمينار انقلاب اسلامي ايران و بازتاب آن بر مسائل استراتژي منطقه و جهان ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در علوم سياسي ۵۵,۰۰۰ریال
    روابط متقابل دولتهاي خاورميانه با توجه به نفوذ قدرتهاي بزرگ ۲۸,۰۰۰ریال
    روابط خارجي ايران با قدرتهاي بزرگ از 1320تا1357 ۲۱,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي سياسي ۴۶,۰۰۰ریال
    تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از1320 تا 1375 ۵۰,۰۰۰ریال
    تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم ۵۰,۰۰۰ریال
    اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ۱۰,۰۰۰ریال
    اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام ۱۰,۰۰۰ریال
    افكارسياسي در ايران و جهان اسلام ۱۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشداخلاق گرايش اخلاق اسلامي
    نظریه های اخلاقی 2 ۷,۰۰۰ریال
    نظریه های اخلاقی 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    نظام اخلاقي اسلام ۳۷,۰۰۰ریال
    متافیزیک عمومی در غرب ۱۴,۰۰۰ریال
    مباني و روشهاي تربيتي در اسلام ۲۸,۰۰۰ریال
    كليات فلسفه اخلاق ۳۵,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    فلسفه اسلامی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر غربی ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق ۳۷,۰۰۰ریال
    روانشناسي رشد ۴۴,۰۰۰ریال
    دین و اخلاق ۷,۰۰۰ریال
    تعلیم و تربیت اسلامی ۷,۰۰۰ریال
    انسان شناسي ۳۷,۰۰۰ریال
    اخلاق و عرفان ۳۵,۰۰۰ریال
    اخلاق زیست محیطی ۹۰,۰۰۰ریال
    اخلاق زمامداري ۳۰,۰۰۰ریال
    اخلاق خانواده ۳۰,۰۰۰ریال
    اخلاق پزشکی ۳۰,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامي فردي ۱۴,۰۰۰ریال
    اخلاق اسلامي اجتماعي ۲۸,۰۰۰ریال
    آيات اخلاقي قرآن كريم ۴۲,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق به زبان انگليسي ۴۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با متون اخلاق اسلامي ۵۱,۰۰۰ریال
    آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیرقرآن ۳۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدتربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي و آسيب شناسي
    هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    كامپيوتر ۱۴,۰۰۰ریال
    کمک های اولیه ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورشی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی انسانی (جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    فوتبال ۱۰,۰۰۰ریال
    شنا ۲۱,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری و تحقیق پیشرفته در پژوهش های تربیت بدنی ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۱۰,۰۰۰ریال
    رشد و تکامل حرکتی ۱۰,۰۰۰ریال
    دو میدانی ۱۶,۰۰۰ریال
    حرکت شناسی ورزشی ۲۱,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی پیشرفته = حرکات اصلاحی و درمانی ۷,۰۰۰ریال
    حرکات اصلاحی (جبرانی) ۱۴,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۱۴,۰۰۰ریال
    تربیت بدنی و ورزش معلولین ۱۰,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۴۲,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل آماری پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    پژوهشگري و تحقيق در تربيت بدني ۳۵,۰۰۰ریال
    پاتو فيزيولوژي دستگاه عصبي عضلاني ۱۰,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آناتومی انسانی ۲۸,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته (طرح و روشهای تحلیل آماری در علوم تربیتی) ۱۴,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۳۰,۰۰۰ریال
    آسیب شناسی ورزشی ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدحقوق جزاو جرم شناسي
    مسئوليت مدني ۲۸,۰۰۰ریال
    متون فقه جزايي (2) ۲۱,۰۰۰ریال
    متون فقه جزايي (1) ۲۸,۰۰۰ریال
    متون حقوقي (2) به زبان خارجه ۴۹,۰۰۰ریال
    متون حقوقي 1 به زبان خارجي ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه حقوق ۴۲,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۲۸,۰۰۰ریال
    روانشناسي جنايي ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي عمومي (2) ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي عمومي (1) ۴۰,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي بين الملل ۴۹,۰۰۰ریال
    حقوق جزاي اختصاصي تطبيقي ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق جزای عمومی 3 ۱۰,۰۰۰ریال
    حقوق جزای اختصاصی1 ۴۴,۰۰۰ریال
    حقوق جزای اختصاصی 3 ۳۰,۰۰۰ریال
    حقوق جزای اختصاصی 2 ۲۸,۰۰۰ریال
    حقوق اسلامي تطبيقي ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق اساسی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    جرم شناسي ۵۱,۰۰۰ریال
    جرائم ناقص ۳۵,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي جنايي ۲۸,۰۰۰ریال
    پليس علمي و كشف جرائم ۴۹,۰۰۰ریال
    پزشكي قانوني ۴۹,۰۰۰ریال
    اصول فقه (2) ۴۲,۰۰۰ریال
    اصول فقه (1) ۴۹,۰۰۰ریال
    ادله اثبات دعوي كيفري ۲۱,۰۰۰ریال
    آيين دادرسي مدني ۲۸,۰۰۰ریال
    آيين دادرسي كيفري ۳۵,۰۰۰ریال
    آیین دادرسی کیفری 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    آئین دادرسی کیفری 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مدیریت دولتی
    نظريه هاي سيستمي ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه ها و فرايند ارتباطات سازماني ۱۴,۰۰۰ریال
    نظريه و فرايند تحول سازماني ۲۱,۰۰۰ریال
    نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مديريت منابع انساني پيشرفته ۶۵,۰۰۰ریال
    مديريت رفتار سازماني پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مديريت بهره وري نيروي انساني ۵۷,۰۰۰ریال
    مديريت استراتژيك پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع انسانی جبرانی ارشد ۱۸,۰۰۰ریال
    مدیریت رفتار سازمانی جبرانی ۳۲,۰۰۰ریال
    مدیریت راهبردی ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی مدیریت دولتی 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    كاربردفن اوري اطلاعات در سازمان ۲۱,۰۰۰ریال
    فرايند خط مشي گذاري ۷۰,۰۰۰ریال
    طراحي و ايجادسازمانهاي متناسب با عصر اطلاعات ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    سيستم هاي اطلاعاتي استراتژیک ۲۱,۰۰۰ریال
    سمينار تخصصی در مديريت نيروي انساني ۴۲,۰۰۰ریال
    سمينار تحقيقي در مورد مسائل سازمانهاي اداري ايران ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي کد درس 1212213 ۵۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی کد درس 1218382 ۳۶,۰۰۰ریال
    ریاضیات پایه و مقدمات آمار (جبرانی) ۵۱,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق در رفتار سازماني ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقيق (آموزش محور) ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در مدیریت(جبرانی) ۶۴,۰۰۰ریال
    حقوق اساسي سازمانهاي دولتي ۱۴,۰۰۰ریال
    تصميم گيري در مسائل مالي ۴۲,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۵۶,۰۰۰ریال
    تحقيق در عمليات پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها ۱۶,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    پژوهش عملیاتی = تحقیق درعملیات جبرانی ارشد ۵۵,۰۰۰ریال
    بودجه عمومي و بودجه شركتهاي دولتي ۵۴,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك نيزوي انساني ۷۰,۰۰۰ریال
    بررسي مسائل مديريت دولتي ايران ۷۰,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 3 ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۴۴,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۶۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش
    هندبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    والیبال 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    کامپیوتر ۱۴,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي ورزشي كاريردي ۱۰,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي ورزشي دوران رشد ۱۰,۰۰۰ریال
    فيزيو لوژي ورزشي (گرايش فيزيولوژي) ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی ورزشی 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی انسانی (جبرانی) ۲۱,۰۰۰ریال
    فوتبال ۱۰,۰۰۰ریال
    علم تمرين ۱۴,۰۰۰ریال
    طرح و روشهاي تحليل آماري در علوم تربيتي ۱۰,۰۰۰ریال
    شنا ۱۴,۰۰۰ریال
    ژیمناستیک ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي (گرايش فيزيولوژي ورزش ) ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای آماری و تحقیق پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    دو میدانی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    تنیس روی میز ۱۴,۰۰۰ریال
    تكنيك هاي آزمايشگاهي در فيزيولوژي ورزشي 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذيه و ورزش ۱۴,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل آماري و كاربرد آن در پژوهشهاي تربيت بدني ۴۲,۰۰۰ریال
    پژوهشگری و تحقیق در تربیت بدنی ۳۵,۰۰۰ریال
    بيوشيمي ورزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    بهداشت و ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    بسکتبال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آناتومي انسانی ۲۸,۰۰۰ریال
    آمادگی جسمانی ۳۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي
    مقدمات زبانشناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۲,۰۰۰ریال
    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۳۹,۰۰۰ریال
    كاربرد نطريه اجتماعي در آموزش زبان ۲۳,۰۰۰ریال
    كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش زبان فارسي ۴۲,۰۰۰ریال
    زمينه كاربرد روانشناسي در آموزش زبان فارسي ۴۲,۰۰۰ریال
    زبانشناسی کاریردی ۱۶,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۴۲,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس زبان ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    روانشناسي خواندن و نوشتن ۲۸,۰۰۰ریال
    تفکرو زبان ۲۸,۰۰۰ریال
    تشخيص نارسائيهاي يادگيري خواندن و نوشتن و باز پروري مهارتهاي كلامي ۴۲,۰۰۰ریال
    تدريس مهارتهاي خواندن و نوشتن ۱۴,۰۰۰ریال
    تدریس مهارتهای کلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي درسي تهيه و تدوين مواد آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
    اصول معنی شناسی ۳۵,۰۰۰ریال
    آواشناسي زبان فارسي ۳۵,۰۰۰ریال
    آمار استنباطي ۴۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد اقتصاد اسلامي
    نظريه اسلامي اقتصاد خرد اسلامي ميانه ۱۴,۰۰۰ریال
    نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ۲۱,۰۰۰ریال
    نظام پولی ومالی ۷,۰۰۰ریال
    روش شناسي اقتصاد اسلامي ۱۴,۰۰۰ریال
    توسعه و برنامه ريزي اقتصادي با مباني اسلامي ۱۴,۰۰۰ریال
    تحليل تطبيقي انديشه هاي اقتصادي متفكرين مسلمان ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصادکلان میانه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي ميانه ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی (جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد کلان ۴۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد میانه 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد تاريخ گرايش تاريخ ايران اسلامي
    نقد وبررسي تاريخ مغولان - تيموريان و حكومتهاي محلي ۳۷,۰۰۰ریال
    نقد وبررسي تاريخ ايران ازآغاز خلافت عباسي تا سقوط بغداد ۳۹,۰۰۰ریال
    نقد و بررسي تاريخ ايران از صفويان تا ظهور قاجاريه ۳۰,۰۰۰ریال
    نقد و بررسي تاريخ ايران از سقوط ساسانيان تا آغاز خلافت عباسي ۵۶,۰۰۰ریال
    مبانی تاریخ اجتماعی ایران ۳۹,۰۰۰ریال
    کلیات و مبانی علم تاریخ ۲۷,۰۰۰ریال
    کلیات تاریخ و تمدن شبه قاره هند ۲۱,۰۰۰ریال
    قرائت متون تاریخی به زبان فارسی1(متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی) جبرانی ۳۳,۰۰۰ریال
    فلسفه تاريخ ۶۳,۰۰۰ریال
    شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها ۳۵,۰۰۰ریال
    شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام ۴۸,۰۰۰ریال
    شناخت روشهای تحقیق در تاریخ ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان عربي(قرائت متون تاريخي به زبان عربي) ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان خارجي (2) با تكيه بر نثر و متون تاريخي ۴۲,۰۰۰ریال
    زبان خارجي (1) با تكيه بر نثر و متون تاريخي ۵۳,۰۰۰ریال
    تاريخ معاصر ايران ۱۰,۰۰۰ریال
    تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ۵۳,۰۰۰ریال
    تاریخ اروپا در قرون وسطی ۵۰,۰۰۰ریال
    تاریخ اروپا در قرون جدید ۵۰,۰۰۰ریال
    بررسي جنبش هاي مردمي يكصدساله اخير (بطور خاص انقلاب اسلامي) ۲۸,۰۰۰ریال
    ايران در عهد قاجاريه با تكيه بر مناسبات خارجي و نهضت مشروطيت ۲۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد روانشناسي عمومي
    نظريه هاي يادگيري ۴۹,۰۰۰ریال
    نظريه هاي شخصيت ۲۸,۰۰۰ریال
    مباحث جديددر آسيب شناسي رواني ۳۵,۰۰۰ریال
    کاربرد مقدماتی روشهای درمان مصاحبه ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي روانشناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    روشهاي آماري پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    روشهای آماری درعلوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در روانشناسی(مقدمات روش تحقیق) ۳۲,۰۰۰ریال
    روانشناسي كودكان استثنايي ۷۰,۰۰۰ریال
    روانشناسي عمومي پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    روانشناسي شناختي ۳۷,۰۰۰ریال
    روانشناسي سلامت پيشرفته ۳۷,۰۰۰ریال
    روانشناسي رشد پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    روانشناسي اجتماعي پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    روانشناسی یادگیری ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی شخصیت= نظریه ها و مفاهیم ۳۴,۰۰۰ریال
    روانشناسی بالینی ۲۳,۰۰۰ریال
    تفکر و زبان ۲۱,۰۰۰ریال
    پسيكوفيزيولوژي و نورپسيكولوژي ۵۱,۰۰۰ریال
    بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی ۲۳,۰۰۰ریال
    انگيزش و هيجان ۵۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات عربي
    نقد ادبي و مكاتب نقدي ۳۰,۰۰۰ریال
    نثرعربي در دوره عباسي ۲۱,۰۰۰ریال
    نثرعربي ازآغاز تا پايان دوره اموي ۷,۰۰۰ریال
    نثردوره معاصر ۲۳,۰۰۰ریال
    مباحث علوم بلاغي ۳۷,۰۰۰ریال
    مباحث صرفي و نحوي ۳۰,۰۰۰ریال
    مباحث زبان شناسي عربي ۲۸,۰۰۰ریال
    گفت و شنود 1 مکالمه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شعرعربي در دوره عباسي ۳۵,۰۰۰ریال
    شعرعربي از آغاز تا پايان دوره اموي ۳۵,۰۰۰ریال
    شعردوره معاصر ۲۳,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۳۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و سمینار ۷,۰۰۰ریال
    تفاسیر ادبی قرآن کریم ۱۶,۰۰۰ریال
    انشاء 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    ادبيات عرفاني ۲۳,۰۰۰ریال
    ادبيات داستاني ۲۳,۰۰۰ریال
    ادبیات تطبیقی ۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم كتابداري و اطلاع رساني(علم اطلاعات و دانش شناسی)
    نظریه و روشهای خدمات مرجع ۱۶,۰۰۰ریال
    منابع و خدمات اطلاعاتی علوم اسلامی ۱۶,۰۰۰ریال
    منابع اطلاعات عمومی اجتماعی الکترونیکی ۱۶,۰۰۰ریال
    مطالعه مستقل (اصول و روشهای مطالعه مستقل) ۲۳,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی اختصاصی ۳۰,۰۰۰ریال
    مرجع شناسی ۱۴,۰۰۰ریال
    مراکز اطلاع رسانی ملی ۹,۰۰۰ریال
    مديريت مجموعه(منابع چاپي و الكترونيكي) ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع چند رسانه ای ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت کتابخانه های عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    مدیریت اطلاعات و دانش ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت آرشیو ۲۵,۰۰۰ریال
    مدیرت مجوعه منابع چاپی و الکترونیکی ۲۱,۰۰۰ریال
    متون اختصاصی انگلیسی 1 ۷,۰۰۰ریال
    مباني علم اطلاع رساني ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی کتابداری و علم اطلاعات کد درس 1224112 ۱۶,۰۰۰ریال
    مبانی کتابداری کد درس 1224083 ۱۶,۰۰۰ریال
    كتابخانه هاي ديجيتالي ۲۱,۰۰۰ریال
    کتابخانه های عمومی و جامعه ۹,۰۰۰ریال
    کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی ۱۶,۰۰۰ریال
    فهرست نويسي و رده بندي پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    فراهم آوری و توسعه مجموعه ( مجموعه سازی) ۳۰,۰۰۰ریال
    طراحی و مدیریت نظامهاو پایگاههای اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
    طراحی و برنامه ریزی خدمات فرانهادی ۹,۰۰۰ریال
    سازماندهی مواد ۱۸,۰۰۰ریال
    سازمان و اداره مراکزمدارک و کتابخانه های تخصصی ۲۳,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۴۶,۰۰۰ریال
    روانشناسی کودکی و جوانی ۱۰,۰۰۰ریال
    ذخيره و بازيابي اطلاعات ۵۳,۰۰۰ریال
    داده پردازی گرایش علوم کتابداری کد درس 1224272 ۲۱,۰۰۰ریال
    داده پردازی گرایش علم اطلاعات کد درس 1224075 ۱۴,۰۰۰ریال
    چكيده نویسی و نمايه سازي ۴۴,۰۰۰ریال
    جستجو در منابع اطلاعاتی ۱۴,۰۰۰ریال
    تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ۱۰,۰۰۰ریال
    اينترنت و شبكه هاي اطلاعاتي = تکنولوؤی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ۳۰,۰۰۰ریال
    اطلاعات و انتشارات دولتی ۱۶,۰۰۰ریال
    آمار در کتابداری ۴۶,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مديريت فناوري اطلاعات(کلیه گرایشها)
    هوش مصنوعي و منطق فازي ۵۱,۰۰۰ریال
    مهندسي نرم افزار به كمك كامپيوتر ۲۸,۰۰۰ریال
    منطق فازی و هوش مصنوعی کد درس 1218314 ۲۱,۰۰۰ریال
    مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت روابط مشتري ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت رفتارسازماني پيشرفته ۴۲,۰۰۰ریال
    مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات ۱۴,۰۰۰ریال
    مديريت امنيت سيستمهاي اطلاعاتي ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت منابع اطلاعاتی ۴۲,۰۰۰ریال
    مدیریت زنجیره تامین ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت رفتارسازمانی (جبرانی) ۲۳,۰۰۰ریال
    مدیریت دانش ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت تنش در سازمانها ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات براساس الگوی سی ام ام آی کد درس1218334 ۱۴,۰۰۰ریال
    مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات کد درس 1115054 ۳۲,۰۰۰ریال
    مدیریت امنیت سیستم اطلاعاتی= مباحث نو در فن آوری اطلاعات ۲۸,۰۰۰ریال
    مدل سازي اطلاعات سازمان ۳۵,۰۰۰ریال
    مبانی علم اطلاع رسانی ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی سازمان و مدیریت ۲۸,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر و آشنايي با نرم افزارها ۴۲,۰۰۰ریال
    كاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ۴۹,۰۰۰ریال
    کسب و کار الکترونیکی ۱۴,۰۰۰ریال
    کاربرد فن آوری اطلاعات برای مدیران ۱۴,۰۰۰ریال
    فناوري اطلاعات براي مديران ۲۸,۰۰۰ریال
    فرایندهای مدیریت دانش ۲۱,۰۰۰ریال
    شبکه های چند رسانه ای ۱۴,۰۰۰ریال
    سيستمهاي معين تصميم گيري و خبره ۳۵,۰۰۰ریال
    سيستمهاي مديريت بانكهاي اطلاعاتي ۴۲,۰۰۰ریال
    سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ۲۱,۰۰۰ریال
    سيستمهاي اطلاعات مديريت پيشرفته کد درس 1218359 ۶۳,۰۰۰ریال
    سیستمهای خبره ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری (آموزش محور) کد درس 1115254 ۲۱,۰۰۰ریال
    سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری کد درس 1218339 ۱۴,۰۰۰ریال
    سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته ( کد درس 1155051=1218326 ۴۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۵۸,۰۰۰ریال
    روش شناسي ايجادسيستمهاي اطلاعاتي ۴۲,۰۰۰ریال
    روش تحقيق پيشرفته (آموزش محور) کددرس 1218375 ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقيق کددرس 1218360 ۱۰,۰۰۰ریال
    ذخیره و بازیابی مواد ۱۴,۰۰۰ریال
    دولت الکترونیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    داده كاوي و انبارداده ها ۲۱,۰۰۰ریال
    چکیده نویسی و نمایه سازی ۴۴,۰۰۰ریال
    تحليل آماري ۵۶,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل سيستمهاي ساختاريافته ۲۸,۰۰۰ریال
    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (درس جبرانی) ۲۳,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان و مديريت ۳۹,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات ۳۵,۰۰۰ریال
    بازاريابي الكترونيكي ۱۰,۰۰۰ریال
    باز مهندسي فرايندهاي كسب و كار ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول سیستمهای عامل ۱۰,۰۰۰ریال
    استراتژی های مدیریت دانش ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار (جبرانی) ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش محيط زيست
    نظريه ها وكاربردهاي آموزش محيط زيست ۱۴,۰۰۰ریال
    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی برنامه ریزی آموزشي و مدیر يت محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    قوانين حقوقي و حقوق محيط زيست ۲۸,۰۰۰ریال
    شناخت آلودگي محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    شناخت (و حمایت)محیط زیست ۱۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین ریخت شناسی،ژئومورفولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي آموزش محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهاي سنجش و ارزشيابي آموزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهای تدریس ویژه ۲۱,۰۰۰ریال
    روشها و فنون تدریس ۳۷,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم تربیتی = مقدمات روش تحقیق ۳۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    تهيه و توليدمواد و وسايل پيشرفته آموزش محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی برای نظام آموزشی و منطبق با نیازهای محیط ۱۴,۰۰۰ریال
    اكولوژي انساني ۱۴,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    اقتصاد محيط زيست ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول و مفاهيم آموزش محيط زيست ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول مباني سيستم اطلاعات جغرافيايي (gis) ۲۶,۰۰۰ریال
    اخلاق زيست محيطي ۲۱,۰۰۰ریال
    آموزش همگاني محيط زيست ۲۱,۰۰۰ریال
    آموزش و پرورش ابتدایی راهنمایی و متوسطه ۱۰,۰۰۰ریال
    آموزش براي توسعه پايدار ۴۲,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۴۶,۰۰۰ریال
    آشنايي بامفاهيم محيط زيست ۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد الهيات گرايش فلسفه و كلام اسلامي
    نحو کاربردی 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    منطق قديم ۴۹,۰۰۰ریال
    منطق جديد ۵۱,۰۰۰ریال
    منطق 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    مسائل كلامي جديد ۴۴,۰۰۰ریال
    مبانی فقه و اصول ۱۶,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    کلام اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    کلام 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدرا(3) ۲۱,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدرا (2) ۵۶,۰۰۰ریال
    فلسفه ملاصدرا (1) ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    فلسفه مشاء (2) ۳۵,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب (2) ۵۱,۰۰۰ریال
    فلسفه غرب (1) ۳۳,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه اشراق (1) ۵۸,۰۰۰ریال
    فلسفه اخلاق ۱۴,۰۰۰ریال
    فرائت و درک متون عربی ۱۴,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی ( علوم بلاغت) جبرانی ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان خارجه ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي فلسفه وكلام اسلامي ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    حکمت مشاء 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 4 ۱۴,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    حکمت متعالیه 1 ۲۳,۰۰۰ریال
    حکمت اشراق 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    تاریخ فلسفه غرب 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد ام بی ای MBA
    مهارتهای عمومی مدیریت ۳۸,۰۰۰ریال
    مديريت مالي و حسابداري ۴۲,۰۰۰ریال
    مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ۳۷,۰۰۰ریال
    مديريت رفتار سازماني و منابع انساني ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت تحول ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
    سازمانهای پیچیده دیدگاه استرتژیک = مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي m.b.a ۵۶,۰۰۰ریال
    روش تحقیق پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    تفكر و ديد استراتژيك ۴۲,۰۰۰ریال
    تصميم گيري كمي براي مديران ۴۴,۰۰۰ریال
    تحلیل( تطبیقی از) استراتژیهای سازمانهای موفق و ناموفق ۲۸,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    تئوريهاي مديريت (1) ۳۷,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي استراتژيك در عمل ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول حسابداری 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدمديريت رسانه
    نظریه های انتقادی در ارتباطات جمعی کد درس 1712130 ۱۰۰,۰۰۰ریال
    مديريت عمومي ۲۱,۰۰۰ریال
    مديريت رسانه (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت رسانه (1) ۲۸,۰۰۰ریال
    مديريت اسلامي ۲۱,۰۰۰ریال
    مدیریت استرتژیک ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی خبر در رادیو و تلوزیون ۲۸,۰۰۰ریال
    کاربرد آمار در علوم اجتماعی ۲۱,۰۰۰ریال
    شناخت هنرهای نمایشی ۱۴,۰۰۰ریال
    سيستمهاي اطلاعاتی مديريت ( پیشرفته ) ۳۵,۰۰۰ریال
    سوالات تالیفی درس روش تحقیق و ارزشیابی ۲۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق و ارزشیابی کد درس 1712126 ۱۰۰,۰۰۰ریال
    روابط بين الملل و نظريه هاي مختلف آن ۱۴,۰۰۰ریال
    حقوق بين المللي ارتباط جمعي ۳۵,۰۰۰ریال
    حقوق ارتباطات ۲۱,۰۰۰ریال
    چکیده های کتاب رسانه و مدرنیته ۳۰,۰۰۰ریال
    چکیده کتب دو جلدی روش تحقیق در علوم اجتماعی ۳۰,۰۰۰ریال
    پاور پوینت کتاب رسانه ها و مدرنیته ۳۰,۰۰۰ریال
    بنیاد های علم سیاست ۴۲,۰۰۰ریال
    افكار عمومي ۱۴,۰۰۰ریال
    ازتباطات انسانی ۱۴,۰۰۰ریال
    ارتباطات و توسعه ۲۱,۰۰۰ریال
    ارتباطات بين المللي و ميان فرهنگي ۴۲,۰۰۰ریال
    ارتباط جمعي ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنايي با فرايند توليد پيام هاي راديو و تلوزيوني ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنایی با کامپیوتر و اینترنت کد درس 1712142 ۵۰,۰۰۰ریال
    آئين نگارش زبان فارسي ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي
    نطريه هاي برنامه ريزي درسي ۲۶,۰۰۰ریال
    مكاتب فلسفي و اراي تربيتي ۴۴,۰۰۰ریال
    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی ۳۲,۰۰۰ریال
    مديريت فرايند آموزش ۴۴,۰۰۰ریال
    كاربرد تئوريها و اصول يادگيري در يرنامه ريزي درسي ۵۱,۰۰۰ریال
    فناوري آموزشي پيشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    فلسفه آموزش و پرورش ۲۳,۰۰۰ریال
    علوم تربیتی حدود و قلمرو آن ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۲۱,۰۰۰ریال
    روشهاي تدريس پيشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهاي تحقيق پيشرفته و كاربرد كامپيوتر در تحقيقات تربيتي ۶۴,۰۰۰ریال
    روشهای آماری در علوم تربیتی ۴۳,۰۰۰ریال
    تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته دربرنامه ريزي درسي ۴۴,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي ذرسي آموزش و پرورش دبستاني ۲۱,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش راهنمايي و دبيرستان ۳۵,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي درسي آموزش و پرورش پيش دبستاني ۳۰,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي برنامه ريزي درسي ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي ارزشيابي در برنامه ريزي درسي ۳۷,۰۰۰ریال
    اصول و روشهاي آموزش مداوم بزرگسالان ۲۱,۰۰۰ریال
    اصول برنامه ریزی درسی (جبرانی) ۲۵,۰۰۰ریال
    آماراستنباطي پيشرفته ۳۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدارشدنهج البلاغه (گرايش اصول الدين و معارف علوي)
    نقد ادبي ۳۵,۰۰۰ریال
    نحوکاربردی 4 جبرانی ارشد کد درس 1220141 ۱۴,۰۰۰ریال
    نحو كاربردي ارشد کد درس 1220327 ۳۵,۰۰۰ریال
    نبوت و امامت ۳۳,۰۰۰ریال
    معاد ۳۳,۰۰۰ریال
    متون ادبي در راستاي نهج البلاغه ۳۵,۰۰۰ریال
    مبانی فهم و نقد حدیث ۲۱,۰۰۰ریال
    کلیات عرفان اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
    قرائت و درک متون عربی ۱۴,۰۰۰ریال
    علوم نهج البلاغه(2) ۳۵,۰۰۰ریال
    علوم نهج البلاغه (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    علوم بلاغي ارشد کد درس 1220326 ۳۵,۰۰۰ریال
    علوم بلاغی جبرانی ارشد کد درس 1220080 ۵۱,۰۰۰ریال
    شناخت نهج البلاغه 1 ۳۰,۰۰۰ریال
    زبان انگليسي ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم انسانی ۱۴,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم اسلامی ۲۱,۰۰۰ریال
    درایه الحدیث ۵۷,۰۰۰ریال
    توحيد ۳۵,۰۰۰ریال
    تاريخ سياسي و اجتماعي اسلام تا سال411 هجري قمري ۳۷,۰۰۰ریال
    تاريخ تمدن ۵۱,۰۰۰ریال
    تاريخ تحليلي حضرت امير 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    تاريخ تحليلي حضرت امير 1 ۳۵,۰۰۰ریال
    تاثير نهج البلاغه بر ادب پارسي ۶۹,۰۰۰ریال
    انسان شناسي از ديدگاه نهج البلاغه ۳۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان
    مفاهیم بنیادی در نحو ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی( مقدمات )زبان شناسی کد درس 1212326 ۱۸,۰۰۰ریال
    ساخت واژه در زبان فارسی ۱۴,۰۰۰ریال
    ساخت زبان فارسی ۱۴,۰۰۰ریال
    زبان خارجه ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۱۶,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی زبان ۲۷,۰۰۰ریال
    تهیه و تدوین مواد درسی ۲۵,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي زبان ۱۴,۰۰۰ریال
    تاریخ زبان فارسی ۴۸,۰۰۰ریال
    اصول و نظریه های زبان خارجه ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول معناشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    آواشناسي و واج شناسي زبان فارسي ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آموزش زبان انگليسي
    نگارش پيشرفته ۴۹,۰۰۰ریال
    منابع دکترای آموزش زبان انگلیسی ۳۰,۰۰۰ریال
    مسائل زبان شناسي ۴۲,۰۰۰ریال
    کلیات زبان شناسی ( کلیات زبانشناسی 2) ۲۱,۰۰۰ریال
    سمينار ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان شناسي مقابله اي و تجزيه و تحليل خطاها ۸۰,۰۰۰ریال
    زبان شناسی کاریردی ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تدریس زبان انگیسی(جبرانی) ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در مسائل آموزش زبان ۷۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق کد درس 1212234 ۴۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق درس جبرانی کد درس 1225101 ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسي زبان ۷۰,۰۰۰ریال
    روانشناسي آموزش زبان ۴۹,۰۰۰ریال
    خواندن و درک مفاهیم 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    خواندن متون مطبوعاتی ۷,۰۰۰ریال
    تهيه و تدوين مطالب درسي ۲۱,۰۰۰ریال
    ترجمه متون اسلامي ۳۵,۰۰۰ریال
    تدريس عملي ۴۹,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل كلام ۴۹,۰۰۰ریال
    انگليسي با اهداف ويژه ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول یا مبانی برنامه ریزی درسی ۷,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۳۷,۰۰۰ریال
    اصول و روش تدريس مهارتها ۷۰,۰۰۰ریال
    اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي ۳۵,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آواشناسي آموزشي ۲۱,۰۰۰ریال
    آزمون سازي زبان های خارجي ۷۰,۰۰۰ریال
    آزمون سازی زبان انگلیسی (درس جبرانی) ۴۲,۰۰۰ریال
    در آمدی برادبیات انگلیسی ۱۰,۰۰۰ریال
    call ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان شناسي همگاني
    واج شناسي ۴۴,۰۰۰ریال
    نحو (دستور گشتاري) ۵۱,۰۰۰ریال
    مكاتب زبان شناسي ۴۴,۰۰۰ریال
    مباني زبان شناسي ۷۰,۰۰۰ریال
    گويش شناسي ۲۸,۰۰۰ریال
    شيوه استدلال نحوي ۳۰,۰۰۰ریال
    ساخت واژه ۴۶,۰۰۰ریال
    ساخت زبان فارسي ۵۳,۰۰۰ریال
    زبان شناسي تاريخي و تطبيقي ۴۴,۰۰۰ریال
    زبان شناسی کاریردی ۲۳,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۸۰,۰۰۰ریال
    روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي ۲۸,۰۰۰ریال
    روانشناسي زبان ۲۸,۰۰۰ریال
    جامعه شناسي زبان ۵۸,۰۰۰ریال
    تهيه و تدوين مواد آموزش زبان فارسي ۵۱,۰۰۰ریال
    تطور زبان فارسي ۶۸,۰۰۰ریال
    تجزيه و تحليل كلام و كاربردشناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني و اسلامي درباره زبان ۴۹,۰۰۰ریال
    تاريخ زبان شناسي ۷۰,۰۰۰ریال
    اصول معنی شناسي زبان ۵۱,۰۰۰ریال
    آواشناسي زبان فارسي ۴۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زبان و ادبيات انگليسي
    نمایشنامه معاصر ۷,۰۰۰ریال
    نگارش پیشرفته( درس جبرانی) ۴۹,۰۰۰ریال
    نقد و بررسی ادبیات فارسی ۷,۰۰۰ریال
    نقد ادبی2 جبرانی ارشد ۷,۰۰۰ریال
    نقد ادبی کد درس 1212287 ۷,۰۰۰ریال
    مباحث زبان شناسي ۱۴,۰۰۰ریال
    کلیات زبان شناسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    کلیات زبان شناسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شناخت ادبيات ۱۰,۰۰۰ریال
    شعردوره رمانتیک ۱۴,۰۰۰ریال
    شعر انگلیسی ۱۴,۰۰۰ریال
    سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 ۲۸,۰۰۰ریال
    روش تدریس زبان انگلیسی (خارجی) ۳۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۷,۰۰۰ریال
    رمان 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    دوره تجديد حيات ادبي ۱۰,۰۰۰ریال
    داستان بلند ۷,۰۰۰ریال
    خواندن و دررک مفاهیم 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    بررسي آثار نمايشنامه نويسان بزرگ جهان ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 2 ( روش تحقیق در مسایل زبان آموزی) ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول و روش تحقیق 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    ادبيات قرن هفده و هجده ۲۱,۰۰۰ریال
    ادبیات انگلیسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    ادبیات از دیدگاه زبان شناسی ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات اروپا ۷,۰۰۰ریال
    ادبیات آمریکا ۷,۰۰۰ریال
    آزمون سازی زبان انگلیسی ۴۲,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست( ارزیابی و آمایش سرزمین)
    مدیریت مهره داران و مناطق حقاظت شده ۱۰,۰۰۰ریال
    قوانین و مدیریت منابع طبیعی ۳۲,۰۰۰ریال
    شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    سیستم اطلاعات جغرافیایی درمحیط زیست ۴۵,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۳۶,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۹,۰۰۰ریال
    تنوع زیستی ۱۰,۰۰۰ریال
    ترویج و آموزش منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    اصول اقتصاد کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    ارزیابی محیط زیست ۱۴,۰۰۰ریال
    آمایش سرزمین ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار و احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۱۶,۰۰۰ریال
    آلودگی آب و خاک ۴۸,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی (محصولات کشاورزی ) ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم اشد مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۲۳,۰۰۰ریال
    شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۱۴,۰۰۰ریال
    خوراکها و جیره نویسی ۱۰,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    پرورش گاوهای شیری( گاوداری) ۱۲,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۱۶,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    آموزش و ترویج کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی ۱۰,۰۰۰ریال
    آشنایی با دامپروری ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي بيو تكنولوژي كشاورزي
    هورمونهاي گياهي و تمايز بافتها ۲۱,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    مهندسي ژنتيك ۲۱,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در بيو تكنولوژي ۲۱,۰۰۰ریال
    كاربرد بيوتكنولوژي در زراعت و اصلاح نباتات ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳۷,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۲۳,۰۰۰ریال
    سيتو ژنتيك ۲۳,۰۰۰ریال
    ژنتيك مولكولي مقدماتي ۲۸,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    زنتیک میکرو بها ۱۴,۰۰۰ریال
    ريزازديادي و كشت بافتهاي گياهي ۵۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در علوم زیستی ۲۱,۰۰۰ریال
    بيولوژي سلولي مولكولي ۲۸,۰۰۰ریال
    بيوتكنولوژي گياهي مقدماتي ۱۰,۰۰۰ریال
    بیومتری ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوشیمی ۲۱,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۴,۰۰۰ریال
    اصول اصلاح نباتات ۴۴,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی (محصولات کشاورزی ) ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي اقتصاد كشاورزي (کلیه گرایشها)
    مديريت كشاورزي تكميلي ۲۸,۰۰۰ریال
    مدیریت کشاورزی (مزرعه)= مدیریت واحدهای زراعی و دامی ۷,۰۰۰ریال
    كاربرد برنامه ريزي رياضي در كشاورزي ۳۰,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۳۲,۰۰۰ریال
    شناخت محیط زیست ۱۰,۰۰۰ریال
    سياست كشاورزي تكميلي ۲۱,۰۰۰ریال
    سیاست کشاورزی( جبرانی) ۱۰,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    روشهاي آمارگيري نمونه اي ( کد درس1411011 ) ۲۱,۰۰۰ریال
    روش تحقيق ۳۵,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۲۵,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی روستایی ۱۴,۰۰۰ریال
    تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    توسعه كشاورزي تكميلي ۱۰,۰۰۰ریال
    تامین مالی در بخش کشاورزی ۱۰,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی علوم باغی ۱۸,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجي (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی تکمیلی 1 ۹,۰۰۰ریال
    اقتصادسنجی ارشد ۱۴,۰۰۰ریال
    اقتصاد و مدیریت منابع طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد كلان (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    اقتصاد کلان 1 ۱۹,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد3 = اقتصاد خرد تکمیلی ۴۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد پيشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد خرد (2) ۲۱,۰۰۰ریال
    اقتصاد تولید کشاورزی ۲۳,۰۰۰ریال
    اقتصاد توسعه کشاورزی ۲۸,۰۰۰ریال
    اصول ترویج و آموزش کشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    آمارو احتمالات و کاربرد آن در کشاورزی ۱۶,۰۰۰ریال
    آمارگیری نمونه ای ( کد درس 1411429) ۱۰,۰۰۰ریال
    آفات و بیماریهای گیاهی (محصولات کشاورزی ) ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كشاورزي گرايش اصلاح نباتات
    مباحث نوین در اصلاح نباتات ۹,۰۰۰ریال
    کاربرد بیو تکنولوژی در اصلاح نباتات ۹,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳۰,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۳۹,۰۰۰ریال
    سیتو ژنتیک ۲۳,۰۰۰ریال
    ژنتیک کمی ۱۶,۰۰۰ریال
    ژنتیک فیزیولوژیک ۹,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    ژنتیک تکمیلی ۱۶,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی ۲۳,۰۰۰ریال
    ریزازدیادی و کشت بافتهای گیاهی ۵۲,۰۰۰ریال
    روشهای تجزیه آماری چند متغیره ۹,۰۰۰ریال
    روشهای پیشرفته آماری ۱۶,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۵۰,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    اصول اصلاح نباتات ۱۶,۰۰۰ریال
    اصلاح نباتات تکمیلی ۲۳,۰۰۰ریال
    آمار و احتمالات وکاربرد آن درکشاورزی ۱۴,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد مهندسي كشاورزي گرايش زراعت
    مباحث نوین در زراعت ۵۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعی ۳۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی ۴۳,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی علفهای هرز و علف کش ها ۴۵,۰۰۰ریال
    طرح آزمایشهای کشاورزی ۳۹,۰۰۰ریال
    ژنتیک عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    زراعت عمومی = اصول زراعت ۴۱,۰۰۰ریال
    زراعت تکمیلی ۳۶,۰۰۰ریال
    ریز ازدیادی و کشت بافت های گیاهی ۵۲,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۵۰,۰۰۰ریال
    رابطه آب و خاک و گیاهان تکمیلی ۳۱,۰۰۰ریال
    خاک شناسی عمومی ۲۳,۰۰۰ریال
    تکنولوژی بذر ۳۱,۰۰۰ریال
    تغذيه گياهان زراعي ۴۳,۰۰۰ریال
    تشریح و رده بندی گیاهی (مورفولوژی گیاهی ) ۹,۰۰۰ریال
    بیوشیمی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    باغبانی عمومی ۱۸,۰۰۰ریال
    اکولوژی گیاهان زراعی ۵۰,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    اصول اصلاح نباتات ۹,۰۰۰ریال
    اثر تنشهای محیطی بررشد گیاهان ۴۳,۰۰۰ریال
    آمار و احتمالات ۱۶,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه علوم پایه
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین شناسی زیست محیطی
    هیدروژئوشیمی ۳۴,۰۰۰ریال
    نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی ۹,۰۰۰ریال
    مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار ۲۵,۰۰۰ریال
    مبانی زمین شیمی = ژئوشیمی ۳۲,۰۰۰ریال
    سنگ شناسی آذرین و دگرگونی ۱۰,۰۰۰ریال
    سنجش از راه دور (جبرانی) ۳۶,۰۰۰ریال
    زمین شیمی زیست محیطی ۲۵,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۲۳,۰۰۰ریال
    زمین شناسی پزشکی ۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی اقتصادی ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۴۵,۰۰۰ریال
    رسوب شناسی ۲۷,۰۰۰ریال
    خطرهای زمین شناختی ۱۶,۰۰۰ریال
    حقوق محیط زیست ۹,۰۰۰ریال
    بیابان زایی و بیابان زدایی ۹,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال ۱۴,۰۰۰ریال
    آلودگی منابع آب ۳۰,۰۰۰ریال
    آشنایی با gis = سامانه اطلاعات جغرافیایی ۳۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد آموزش ریاضی
    مبانی هندسی ۷,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز ریاضی ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق ۲۵,۰۰۰ریال
    روانشناسی یادگیری ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی رشد ۱۰,۰۰۰ریال
    جبر 1(مبانی جبر) ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخ ریاضیات ۱۰,۰۰۰ریال
    امار ریاضی 2(آزمون فرضها) ۵۰,۰۰۰ریال
    اصول و فلسفه آموزش و پرورش ۲۳,۰۰۰ریال
    احتمال و کاربرد آن ۱۰,۰۰۰ریال
    احتمال 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آنالیز عددی 1 (مبانی آنالیز عددی) ۱۶,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آنالیز چند متغیره 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    آمارریاضی 1(برآوردیابی) ۵۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی
    گرده شناسی ۹,۰۰۰ریال
    زیست چینه نگاری ۹,۰۰۰ریال
    ریزفسیل غیر روزن دار ۹,۰۰۰ریال
    ریزفسیل روزن دار ۹,۰۰۰ریال
    ریزرخساره پیشرفته ۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در زمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی مهره داران ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زمین ساخت( تکتونیک)
    نقشه برداری ۹,۰۰۰ریال
    سنگ های دگرگونی ۹,۰۰۰ریال
    سنجش از دور در زمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    سامانه اطلاعات جغرافیایی = آشنایی با GIS ۵۲,۰۰۰ریال
    زمین شناسی مهندسی ۱۸,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۲۳,۰۰۰ریال
    زمین شناسی زیرزمینی ( زیرسطحی ) ۳۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۹,۰۰۰ریال
    روش تحقیق در زمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    چینه شناسی ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست شناسی= بیوفیزیک
    مبانی بیوشیمی ۱۸,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتردر علوم زیستی ۷۰,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۹,۰۰۰ریال
    زیست شناسی مولکولی پیشرفته ۶۱,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولکولی 2 و آزمایشگاه =بیولوژی سلولی ۶۳,۰۰۰ریال
    زیست شناسی پرتوی ۱۸,۰۰۰ریال
    آمار پیشرفته و احتمال در زیست شناسی ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
    ویروس شناسی ۳۲,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی عمومی (میکروبیولوژی و بهداشت) ۴۶,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۵۳,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتر دربیوتکنولوژی ۶۰,۰۰۰ریال
    ساختار و عملکرد ماکرومولکولهای زیستی ۱۴,۰۰۰ریال
    ژنتیک یوکاریوتها ۱۴,۰۰۰ریال
    زیست شناسی مولکولی پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولکولی ۶۰,۰۰۰ریال
    زنتیک پروکاربوت ها ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوشیمی کروماتین ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوتکنولوژی غذایی ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوانفورماتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال پیشرفته در بیوتکنولوژی ۴۳,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژئوفیزیک شاخه زلزله شناسی
    نقشه برداری ۱۶,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱۰,۰۰۰ریال
    لرزه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    گرانی سنجی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی عمومی ۱۹,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختمانی ۲۶,۰۰۰ریال
    زلزله شناسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه نویسی کامپیوتر ۱۰,۰۰۰ریال
    الکترومغناطیس ۱۰,۰۰۰ریال
    اپتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد ژنتیک
    میکروبیولوؤی و بهداشت ۹,۰۰۰ریال
    مهندسی ژنتیک 2 (کاربردها) کد درس 1112288 ۱۲,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۹,۰۰۰ریال
    کاربرد کامپیوتردر علوم زیستی ۴۶,۰۰۰ریال
    ژنتیک انسانی ۱۶,۰۰۰ریال
    ژنتیک پروکاریوتها ۱۰,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۹,۰۰۰ریال
    بیوشیمی کروماتین ۶۱,۰۰۰ریال
    آمارپیشرفته و احتمال در زیست شناسی ۵۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد فیتوشیمی
    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۲۵,۰۰۰ریال
    کاربرد روشهای دستگاهی درجداسازی وشناسایی ترکیبات طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی پیشرفته ۶۴,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی دارویی ۵۴,۰۰۰ریال
    شیمی ترکیبات طبیعی ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه دستگاهی ۱۴,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه پیشرفته ۶۲,۰۰۰ریال
    شیمی آلی پیشرفته ۶۰,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 2 ۳۷,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهای سنتر آلی(شیمی سنتز موادآلی) ۵۸,۰۰۰ریال
    جداسازی و شناسایی ترکیبات عالی ۳۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پایان ترم ارشدزمین شناسی گرایش رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
    هیدرولوژی کارست ۱۰,۰۰۰ریال
    میکروفاسیس پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    محیط های رسوبی ۱۰,۰۰۰ریال
    سنگ شناسی رسوبی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی نفت ۱۴,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی زیرزمینی ۳۲,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق درزمین شناسی ۹,۰۰۰ریال
    رسوب شناسی پیشرفته ۱۰,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی 1 ۷,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    چینه شناسی ۱۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی معدنی
    كاربرد نظريه گروه هادر شيمي ۳۷,۰۰۰ریال
    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۲۵,۰۰۰ریال
    طيف سنجي در شيمي معدني ۲۱,۰۰۰ریال
    شيمي هسته اي ۳۰,۰۰۰ریال
    شيمي فيزيك معدني ۲۱,۰۰۰ریال
    شيمي فيزيك پيشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    شيمي آلي فلزي ۳۵,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی 2 ۴۸,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی 1 ۴۸,۰۰۰ریال
    شیمی عمومی 1 ۲۷,۰۰۰ریال
    شیمی حالت جامد ۱۰,۰۰۰ریال
    سينتيك،ترموديناميك و مكانيسم واكنش هاي معدني ۳۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۳۷,۰۰۰ریال
    بیوشیمی معدنی ۱۶,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد فیزیک (کلیه گرایشها)
    نظریه میدانهای کوانتومی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    نظریه میدانهای کوانتومی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    نسبیت ۱۰,۰۰۰ریال
    مكانيك كوانتومي پيشرفته (2) ۵۱,۰۰۰ریال
    مكانيك كوانتومي پيشرفته (1) ۵۸,۰۰۰ریال
    مكانيك كلاسيك ۲۱,۰۰۰ریال
    مكانيك آماري پيشرفته (2) ۱۴,۰۰۰ریال
    مكانيك آماري پيشرفته (1) ۷۰,۰۰۰ریال
    مکانیک کوانتومی 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل ۲۱,۰۰۰ریال
    لیزر ۱۰,۰۰۰ریال
    گرانش 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    کیهان شناسی ۱۴,۰۰۰ریال
    فيزيك هسته اي پيشرفته 2 ۳۰,۰۰۰ریال
    فيزيك هسته اي پيشرفته 1 ۳۷,۰۰۰ریال
    فيزيك محاسباتي (1) ۳۰,۰۰۰ریال
    فيزيك حالت جامد پيشرفته (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    فيزيك حالت جامد پيشرفته (1) ۵۱,۰۰۰ریال
    فیزیک لیزر ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیک حالت جامد 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    فیزیک حالت جامد 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    شیمی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    ساختارهسته ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۰,۰۰۰ریال
    رياضي فيزيك (3) ۶۰,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۷,۰۰۰ریال
    الكتروديناميك (2) ۲۸,۰۰۰ریال
    الكتروديناميك (1) ۶۷,۰۰۰ریال
    الکترونیک کوانتومی ۱۰,۰۰۰ریال
    الکترومغناطیس1 ۶۸,۰۰۰ریال
    الکترومغناطیس 2 ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم گياهي( کلیه گرایشها)
    ياخته شناسي و بافت شناسي مقايسه اي ۳۵,۰۰۰ریال
    هالوفينها ۲۱,۰۰۰ریال
    ویروس شناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    میکروبیولوژی عمومی ( میکروبیولوژی عمومی وبهداشت) ۳۰,۰۰۰ریال
    متابوليسم گياهي ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی بیوشیمی ۲۸,۰۰۰ریال
    گیاهان دارویی و سمی ۷,۰۰۰ریال
    گرده شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۶۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهی 2 ۴۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی گیاهی 1 ۴۸,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 3 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 2 ۹۰,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی تنش ۲۵,۰۰۰ریال
    فلور ايران ۳۵,۰۰۰ریال
    فتوسنتز ۲۴,۰۰۰ریال
    شیمی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    سیستمهای گیاهی 2 ۳۹,۰۰۰ریال
    سیستمهای گیاهی 1 ۳۹,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۳۴,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی مولکولی ۱۰,۰۰۰ریال
    زیست شناسی تکوینی در گیاهان ۱۴,۰۰۰ریال
    زیست شناسی پرتوی ۱۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۶,۰۰۰ریال
    ریخت زدایی و اندام زدایی در گیاهان ۳۲,۰۰۰ریال
    رشد و نموگیاهی (جبرانی) ۴۱,۰۰۰ریال
    رشد و نمو گیاهی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    جنین شناسی ۲۱,۰۰۰ریال
    جغرافياي گياهي ۲۱,۰۰۰ریال
    جذب و انتقال ۲۱,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    تکامل = زیست شناسی تکوینی ۳۲,۰۰۰ریال
    تشریح و مورفولوژی گیاهی ۳۲,۰۰۰ریال
    تاكسونومي جديد ۴۱,۰۰۰ریال
    پتريدوفينها ۳۵,۰۰۰ریال
    بیولوژی و فیزیولوژی جلبک ها ۱۰,۰۰۰ریال
    بیوفیزیک ۱۸,۰۰۰ریال
    بافت شناسی ۳۰,۰۰۰ریال
    اكولوژي پوششهاي گياهي ۶۰,۰۰۰ریال
    اکولوژی گیاهی ۲۵,۰۰۰ریال
    اکولوژی عمومی ۴۶,۰۰۰ریال
    اصول و روشهای رده بندی گیاهان ۱۶,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۷۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی فیزیک
    معادلات دیفرانسیل ۱۴,۰۰۰ریال
    مبانی شیمی کوانتومی ۲۵,۰۰۰ریال
    طيف سنجي مولكولي 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    شيمي محاسباتي ۲۱,۰۰۰ریال
    شيمي كوانتومي 2 ۳۵,۰۰۰ریال
    شيمي تابش ۱۴,۰۰۰ریال
    شيمي آب ۳۵,۰۰۰ریال
    شیمی هسته ای ۴۴,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک 2 ۳۴,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک 1 ۵۴,۰۰۰ریال
    شیمی حالت جامد ۱۰,۰۰۰ریال
    سينتيك شيميايي پيشرفته ۳۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي شيمي ۳۷,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    ترموديناميك آماري (1) ۴۲,۰۰۰ریال
    الكتروشيمي پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زيست شناسي گرايش بيوشيمي
    مبانی بیوشیمی (اصول بیوشیمی) ۳۷,۰۰۰ریال
    ليپيدو قند ۵۱,۰۰۰ریال
    كنترل متابوليسم ۳۷,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۶۰,۰۰۰ریال
    ژنتیک ۷۰,۰۰۰ریال
    زیست مولکولی پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولکولی ۷۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۴,۰۰۰ریال
    روشهاي بيوشيمي و بيو فيزيك ۲۸,۰۰۰ریال
    بيوشيمي هورمونها ۷۰,۰۰۰ریال
    بيو تكنولوژي ۵۵,۰۰۰ریال
    بیوشیمی کروماتین ۶۸,۰۰۰ریال
    بیوشیمی غشا ۵۹,۰۰۰ریال
    بیوشیمی پروتئین ها واسید های نوکلوئیک ۵۹,۰۰۰ریال
    آنزيمولوژي ۲۳,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۶۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد شیمی آلی
    مبانی شیمی پلیمر ۲۱,۰۰۰ریال
    کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ۳۹,۰۰۰ریال
    شیمی هتروسیکل ۴۴,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی پیشرفته ۶۴,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک آلی ۵۸,۰۰۰ریال
    شیمی دارویی ۵۸,۰۰۰ریال
    شیمی آلی پیشرفته ۵۳,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 2 ۵۳,۰۰۰ریال
    شیمی آلی 1 ۴۸,۰۰۰ریال
    سنتز پلیمرها ۲۱,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۷,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای سنتز عالی ۹,۰۰۰ریال
    جداسازی و شناسایی ترکیبات عالی ۳۷,۰۰۰ریال
    اصول بیوشیمی ۵۷,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد علوم جانوري کلیه گرایش ها
    گونه و گونه زایی ۱۴,۰۰۰ریال
    كاربرد كامپيوتر در علوم زيستي ۷۰,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي مقايسه اي ۴۰,۰۰۰ریال
    فيزيولوژي تغذيه بيو انرژيك ۲۸,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی غشای سلولی کد درس 11122241 ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی غشای سلولی کد درس 1112124 ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی ۲۱,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 3 ۲۵,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 2 ۳۹,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی جانوری 1 ۲۵,۰۰۰ریال
    فیزیولوژی تولبد مثل ۱۴,۰۰۰ریال
    فیزیولوزی عصب و عضله ۲۳,۰۰۰ریال
    ژنتیک تکوینی ۱۰,۰۰۰ریال
    زيست شناسي تكويني جانوري ۲۸,۰۰۰ریال
    زیست شناسی سلولی و مولوکولی ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۱۴,۰۰۰ریال
    جنين شناسي مقايسه اي جانوران ۲۸,۰۰۰ریال
    جنین شناسی ۲۵,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 2 ۲۵,۰۰۰ریال
    جانورشناسی 1 ۱۸,۰۰۰ریال
    تولید مثل و جنسیت ۱۰,۰۰۰ریال
    تنظیم گردش خون ۲۴,۰۰۰ریال
    تنظیم الکترولیتها در محیط داخلی ۲۳,۰۰۰ریال
    تشریح مقایسه ای مهره داران ۱۴,۰۰۰ریال
    بیوسیستماتیک جانوری ۴۳,۰۰۰ریال
    بافت شناسی ۳۲,۰۰۰ریال
    اندام زدايي مهره داران ۲۸,۰۰۰ریال
    آندوكرینولوژي پيشرفته ۵۳,۰۰۰ریال
    آمار پيشرفته و احتمال در زيست شناسي ۶۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدشیمی تجزیه
    كمپلكسها در شيمي تجزيه ۲۸,۰۰۰ریال
    كروماتوگرافي ۷۰,۰۰۰ریال
    شیمی معدنی پیشرفته ۶۴,۰۰۰ریال
    شیمی فیزیک پیشرفته ۷۰,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه دستگاهی ۴۶,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه 1 ۶۲,۰۰۰ریال
    شیمی تجزیه 2 ۴۸,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۷,۰۰۰ریال
    ریاضی عمومی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    راديو شيمي و كاربرد آن در شيمي تجزيه ۴۴,۰۰۰ریال
    تجزيه مقادير بسيار كم ۲۸,۰۰۰ریال
    الكتروشيمي تجزيه اي ۶۵,۰۰۰ریال
    اسپكتروسكوپي تجزيه اي (1) ۴۴,۰۰۰ریال
    اسپکتروسکوپی تجزیه 2 ۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد رياضي محض و ریاضی کاربردی(كليه گرايشها)
    هندسه منيفلد (1) ۳۵,۰۰۰ریال
    هندسه منفیلد 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    هندسه دیفرانسیل موضعی ۲۳,۰۰۰ریال
    نظريه گزاف ۵۳,۰۰۰ریال
    نظريه عملگرها ۳۷,۰۰۰ریال
    نظریه کدها ۱۴,۰۰۰ریال
    نظریه حلقه و مدول ۳۹,۰۰۰ریال
    نظریه احتمال ۱۰,۰۰۰ریال
    نرم افزارهای ریاضی ۱۸,۰۰۰ریال
    معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۴۶,۰۰۰ریال
    مبانی جبر ۷,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز عددی ۱۲,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز ریاضی ۴۸,۰۰۰ریال
    مباحثي در نظريه مجموعه ها ۲۱,۰۰۰ریال
    مباحثي در منطق رياضي ۲۱,۰۰۰ریال
    گروه های نامتناهی ۱۶,۰۰۰ریال
    گروه های متناهی ۲۳,۰۰۰ریال
    گروه و جبرلي (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    فرایندهای تصادفی 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    شبیه سازی کامپیوتری ۷,۰۰۰ریال
    ساختمان داده ها ۲۵,۰۰۰ریال
    زبان تخصصي ۴۶,۰۰۰ریال
    روشهای عددی در جبر خطی ۱۰,۰۰۰ریال
    دستگاه های دینامیکی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    دستگاه های دینامیکی 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    حل عددي معادلات ديفرانسيل معمولي ۲۱,۰۰۰ریال
    حل عددي معادلات با مشتقات جزئي ۲۱,۰۰۰ریال
    جبرهمولوژيك ۳۵,۰۰۰ریال
    جبرلی 1 ۱۶,۰۰۰ریال
    جبرجابجايي ۳۷,۰۰۰ریال
    جبر2 ۱۰,۰۰۰ریال
    جبر خطی (مبانی ماتریسها) ۱۴,۰۰۰ریال
    جبر جامع جهاني ۲۱,۰۰۰ریال
    جبر پيشرفته ۴۴,۰۰۰ریال
    جبر 3 ۱۰,۰۰۰ریال
    جبر 1 (مبانی جبر) ۳۹,۰۰۰ریال
    توپولوژي ديفرانسيل (2) ۱۰,۰۰۰ریال
    توپولوژي جبري (2) ۲۱,۰۰۰ریال
    توپولوژي جبري (1) ۵۱,۰۰۰ریال
    توپولوژی دیفرانسیل 1 ۱۰,۰۰۰ریال
    توپولوژی عمومی ۳۹,۰۰۰ریال
    تحقيق در عمليات پيشرفته (1) گرایش ریاضی کاربردی ۷۰,۰۰۰ریال
    تحقیق در عملیات پیشرفته2 (گرایش ریاضی کاربردی) ۳۰,۰۰۰ریال
    تحقیق در عملیات 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    تاریخ ریاضیات ۷,۰۰۰ریال
    بهينه سازي مدلهاي غير خطي ۳۷,۰۰۰ریال
    بهينه سازي ۱۰,۰۰۰ریال
    بهینه سازی غیرخطی (جبرانی) ۳۲,۰۰۰ریال
    بهینه سازی خطی( تحقیق در عملیات 1) ۳۲,۰۰۰ریال
    برنامه ريزي پويا ۱۰,۰۰۰ریال
    برنامه ریزی متغیر های صحیح و نظریه شبکه ها ۱۰,۰۰۰ریال
    آناليز عددي پيشرفته ۵۸,۰۰۰ریال
    آناليز حقيقي (1) ۷۰,۰۰۰ریال
    آناليز تابعي كاركردي ۲۳,۰۰۰ریال
    آنالیز مختلط ۲۱,۰۰۰ریال
    آنالیز عددی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز عددی 1(مبانی آنالیز عددی) ۳۹,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی(آنالیزریاضی 3) ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز ریاضی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آنالیز حقیقی 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    آنالیز تابعی ۳۰,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد آمار رياضي
    مدلهاي خطي (1) ۲۷,۰۰۰ریال
    مبانی آنالیز ریاضی ۳۲,۰۰۰ریال
    فرایندهای تصادفی 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    فرآيندهاي تصادفي (2) ۱۴,۰۰۰ریال
    سريهاي زماني (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    استنباط آماري (2) ۲۳,۰۰۰ریال
    استنباط آماري (1) ۳۹,۰۰۰ریال
    احتمال و کاربرد آن ۷,۰۰۰ریال
    احتمال (1) ۲۳,۰۰۰ریال
    آناليز رياضي (2) ۳۷,۰۰۰ریال
    آناليز چند متغيره (1) ۴۹,۰۰۰ریال
    آمارریاضی( برآوردیابی) آمار ریاضی 1 ۵۷,۰۰۰ریال
    آمارریاضی( آزمون فرضها) امارریاضی 2 ۵۹,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي
    ميكروفسيل فرامينفرا ۱۰,۰۰۰ریال
    ميكروفسيل غير فرامينفرا ۱۰,۰۰۰ریال
    ميكروفاسيس پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    میکروفاسیس = ریزرخساره ها ۹,۰۰۰ریال
    ليتوستراتيگرافي ۲۱,۰۰۰ریال
    فسيل شناسي گياهي پيشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    فسيل شناسي بي مهرگان ۲۱,۰۰۰ریال
    فسیل شناسی مهره داران ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی زیرزمینی ۳۲,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۹,۰۰۰ریال
    ریزدیرینه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    رخساره هاي پلانكتو نيكي ۲۱,۰۰۰ریال
    رخساره هاي بنتو نيكي ۲۱,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی گیاهی ۷,۰۰۰ریال
    دیرینه شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    چينه شناسي ايران ۱۴,۰۰۰ریال
    چینه شناسی ۹,۰۰۰ریال
    تحول و اصول فيلوژني ۲۱,۰۰۰ریال
    پالینولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    پالئواکولوژی ۱۴,۰۰۰ریال
    بيوزوناسيون و مدل هاي بيوسترا تيگرافي ۲۸,۰۰۰ریال
    بلورشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    ايكنولوژي ۲۱,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي اقتصادي
    منابع زمين گرمايي ۲۸,۰۰۰ریال
    ماگماتیسم ودگرگونی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    گوهرشناسي ۲۸,۰۰۰ریال
    كاني ها و سنگ هاي صنعتي ۲۸,۰۰۰ریال
    كانه زايي و تكنو نيك ۲۱,۰۰۰ریال
    کانی شناسی = مبانی کانی شناسی ۹,۰۰۰ریال
    کانسارهای رسوبی ۱۴,۰۰۰ریال
    کانسارهای آذرین و دگرکونی ۱۴,۰۰۰ریال
    ژئومورفولوژی کارست ۱۴,۰۰۰ریال
    ژئوشيمي كانسارهاي گرمايي ۲۸,۰۰۰ریال
    ژئوشيمي كانسارهاي رسوبي ۲۸,۰۰۰ریال
    ژئوشیمی ( مبانی زمین شناسی) ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئو ترمومتري سيالات درگير ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین فیزیک ،ژئوفیزیک ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی اقتصادی ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۱۸,۰۰۰ریال
    روش هاي تجزيه نمونه هاي معدني ۲۸,۰۰۰ریال
    تغذیه مصنوعی و سدهای زیر زمینی ۱۰,۰۰۰ریال
    بلورشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    اصول اكتشافات ژئوفيزيكي ۲۸,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشدزمين شناسي گرايش آب شناسي
    هيدروليك آبهاي زيرزميني ۲۱,۰۰۰ریال
    هیدرولوژی کارست ۱۰,۰۰۰ریال
    هیدرولوزی پیشرفته ۱۴,۰۰۰ریال
    هیدروژئولوژی پیشرفته ۲۸,۰۰۰ریال
    هیدروژئوشیمی ۳۴,۰۰۰ریال
    هواشناسي و اقليم شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
    مدیریت برنامه ریزی و اقتصاد منابع آب ۱۴,۰۰۰ریال
    مدلها ۲۱,۰۰۰ریال
    مبانی هیدرولیک ۱۶,۰۰۰ریال
    ماگماتیسم ۱۰,۰۰۰ریال
    فتوژئولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئومورفولوژي كارست ۲۸,۰۰۰ریال
    ژئوفیزیک کاربردی ۷,۰۰۰ریال
    زمين شناسي كواترنر ۱۴,۰۰۰ریال
    زمین شناسی مهندسی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی فیزیکی ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختار ی ۲۳,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ژئوفیزیک ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ایران ۱۰,۰۰۰ریال
    رياضيات تكميلي ۲۸,۰۰۰ریال
    ردياب ها ۱۴,۰۰۰ریال
    رادیوکریستوگرافی ۱۰,۰۰۰ریال
    تغذيه مصنوعي و سدهاي زيرزميني ۱۴,۰۰۰ریال
    ئيدروژئولوژي کددرس 1116187 ۱۴,۰۰۰ریال
    استخراج آبهای زیرزمینی ۱۰,۰۰۰ریال
    استخراج آبها ۱۰,۰۰۰ریال
    اب شناسی 2 ئیدرولوژی کد درس 1116183 ۷,۰۰۰ریال
    آمار و احتمال ۱۴,۰۰۰ریال
    آتشفشان شناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    آب شناسي كاربردي ۲۸,۰۰۰ریال
    (اصول)سنجش از دور ۲۵,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي
    ماگماتيسم و دگرگوني ايران ۱۰,۰۰۰ریال
    کانی شناسی ۱۶,۰۰۰ریال
    سنگهای دگرگونی ۱۶,۰۰۰ریال
    سنگ های آذرین و دگرگونی ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئوکرو نولوژی ۱۰,۰۰۰ریال
    ژئوشیمی پیشرفته ۲۱,۰۰۰ریال
    ژئوشیمی (مبانی زمین شناسی ) ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین شناسی ساختاری ۱۰,۰۰۰ریال
    زمین ساخت ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی ۳۲,۰۰۰ریال
    راديوكريستالوگرافي ۱۰,۰۰۰ریال
    پترولوژی سنگهای آذرین 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    پترولوژی ۱۶,۰۰۰ریال
    بلورشناسی ۱۰,۰۰۰ریال
    بازالت ها ۱۰,۰۰۰ریال
    آتشفشان شناسی ۴۴,۰۰۰ریال
نمونه سوالات پایان ترم ارشد رشته های گروه هنر
    نمونه سوالات پایان ترم ارشد مهندسی معماری
    نظریه و روشهای طراحی ۱۴,۰۰۰ریال
    مقاومت مصالح و سازه های فلزی ۱۴,۰۰۰ریال
    معماری همساز با اقلیم ۱۰,۰۰۰ریال
    سیر اندیشه های معماری ۱۰,۰۰۰ریال
    سیر اندیشه های اسلامی ۱۰,۰۰۰ریال
    روشهای پیشرفته ساخت ۱۰,۰۰۰ریال
    روش تحقیق معماری ۱۰,۰۰۰ریال
    روانشناسی محیط ۱۹,۰۰۰ریال
    حکمت هنر اسلامی ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی با معماری اسلامی ۱۲,۰۰۰ریال
    نمونه سوالات پايان ترم ارشد پژوهش هنر
    هنرو نماد(نشانه شناسي) ۲۱,۰۰۰ریال
    هنر و تمدن اسلامی 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    هنر و تمدن اسلامی 1 ۲۱,۰۰۰ریال
    مطالعات تطبيقي هنر (1) ۲۱,۰۰۰ریال
    مطالعات تطبیقی هنر 2 ۱۰,۰۰۰ریال
    مبانی هنرهای نمایشی 1 ۷,۰۰۰ریال
    مبانی هنرهای تجسمی 1 ۳۲,۰۰۰ریال
    کارگاه روش تحقیق ۱۰,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی 2 ۱۹,۰۰۰ریال
    زبان تخصصی 1 ۳۳,۰۰۰ریال
    جامعه شناسی هنر ۱۰,۰۰۰ریال
    تجزیه تحلیل و نقد آثارهنرهای تجسمی ۷,۰۰۰ریال
    بررسي و تحليل مكاتب هنري ۳۵,۰۰۰ریال
    انسان طبیعت طراحی 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنايي با هنر و تمدن شرق ۲۱,۰۰۰ریال
    آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی باهنر در تاریخ 1 ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی باآرای متفکران درباب هنر ۱۴,۰۰۰ریال
    آشنایی با هنر در تاریخ 2 ۱۴,۰۰۰ریال
    اسطوره شناسي( هنرو اسطوره) ۳۴,۰۰۰ریال
آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور
    آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور رشته های گروه فني و مهندسی
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست( ارزیابی و آمایش سرزمین) ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران( مهندسی و مدیریت ساخت) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی( تغذیه دام) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات (سیستم های چندرسانه ای) ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران (محیط زیست) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران ( سازه های هیدرولیکی) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران ( راه و ترابری) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی عمران ( خاک و پی) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی صنایع(محض) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی صنایع(سیستم های اقتصادی و اجتماعی) ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی شیمی(بیوتکنولوژی) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی برق ( الکترونیک) ۵,۰۰۰ریال
    آزمونهای فراگیر ارشد پیام نور رشته های گروه علوم پایه
    كنكور هاي فراگير ارشدطراحي شهري ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشدآماررياضي ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد شيمي تجزيه ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد شيمي (گرايش محض) ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش زيست محيطي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش پترولوژي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد فيزيك ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای ارشد فیتوشیمی ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشدزیست شناسی ژنتیک ۱۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشدریاضی محض ( کلیه گرایشها) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی معدنی ۲۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی فیزیک ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی تجزیه،شیمی معدنی،فیتوشیمی ۱۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد شیمی آلی ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست فنآوری( بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست شناسی علوم گیاهی (کلیه گرایشها) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست شناسی (علوم جانوری) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد زیست شناسی (بیوشیمی) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد ریاضی کاربردی ( کلیه گرایشها) ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد آموزش ریاضی ۱۰,۰۰۰ریال
    آزمونهاي فراگير ارشد رشته های گروه هنر
    كنكور هاي فراگير ارشد پژوهش هنر ۲۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی معماری ۱,۰۰۰ریال
    آزمونهاي فراگير ارشد رشته های گروه امتحاني كشاورزي و منابع طبيعي
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش بیو تکنولوژی کشاورزی ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اقتصادکشاورزی ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی توسعه روستایی ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی (مدیریت و تولید کشاورزی) ۵,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش زراعت ۱,۰۰۰ریال
    کنکور های فراگیر ارشد مهندسی کشاورزی گرایش اصلاح نباتات ۱,۰۰۰ریال
        مهندسی کشاورزی گرایش توسعه کشاورزی
        مدیریت توسعه ۷,۰۰۰ریال
    آزمون هاي فراگير ارشد رشته های گروه علوم انساني
    كنكور هاي فراگير ارشدمدبربت ورزشي گرايش مديريت رويدادهاي ورزشي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشدفيزيولوژي »گرايش فيزيولوژي كاربردي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت رسانه ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت دولتي ۴۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت بازرگاني ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت اجرايي ۴۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد فلسفه و كلام اسلام » گرايش فلسفه اسلامي ۱۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي > مطالعات كتابخانه هاي عمومي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمين شناسي گرايش سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمديريت فن آوري اطلاعات سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته»كسب و كار الكترونيك»مديريت دانش »مديريت منابع اطلاعاتي ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زمديريت آموزشي ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زبان و ادبيات فارسي گرايش كودك و نوجوان ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد زبان و ادبيات فارسي ۴۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد رفتارحركتي گرايش رشد حركتي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش حركات اصلاحي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد تربيت بدني گرايش فيزيولوژي ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد الهيات گرايش فقه و مباني حقوق ۴۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد الهيات »گرايش فلسه و كلام اسلامي ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد اخلاق گرايش فلسفه اخلاق ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد آماررياضي ۴۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد نهج البلاغه ۲۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت رسانه هاي ورزشي ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشس ۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش بازاريابي در ورزش ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ورزشي گرايش اوقات فراغت ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد مديريت ام بيIي mbi ۳۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد علوم اقتصادي ۳۵,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي گرايش اقتصادفضا<برنامه ريزي كالبدي <مناطق عشايري<مديريت توسعه پايدارروستايي ۱۰,۰۰۰ریال
    كنكور هاي فراگير ارشد علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدکتابداری و علوم اطلاع رسانی ۲۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدزبان شناسی همگانی ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدحقوق بین الملل ۴۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدجغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) ۲۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدتربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش عمومی ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشدتاریخ ایران اسلامی ۳۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد علوم قرآن و حدیث ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد علوم سیاسی ۳۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت ۱۵,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد زبان و ادبیات عربی ۲۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد روانشناسی عمومی ۴۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد حقوق خصوصی ۴۰,۰۰۰ریال
    کنکورهای فراگیر ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ۴۰,۰۰۰ریال